Årsmeldinger:

2023: Suksess og vemod med Ole Paus

Bilder fra suksessjubileumsforestillingen Skreddersydd i 125 år. Dessverre skulle det bli en av Ole Paus sine siste store opptredener.

7 og 8 januar: Vi startet året med Sangerseminar i Elverum kulturhus. Dette var også generalprøve på konserten Skreddersydd i 125 år.

14 og 15 januar: Festforestillingen Skreddersydd i 125 år i Storstua på Elverum kulturhus sammen med Ole Paus, Odd Grundt og Programleder Sturla J. Stålsett. Dette var selvsagt på det 126 året men tidsmessig riktig for å få alt på plass. To fulle saler og stående applaus gjorde prosjektet til en suksess. Etterpå var det middag og festtaler i festsalen på Elverum rådhus med prominente gjester.

Dessverre døde Ole Paus den 12 desember.

10. februar:

Årsmøte med årsberetning 2022, budsjett og valg.Det nye Presidentskapet består av:
President: Hans Petter Nyberg (ny)
Visepresident: Dag Søgaard
Finansforvalter: Hans Roger Granrud
Sekretær: Kent Øverby (ny)
Styremedlem: Trond Joar Kjenstadbakk
Styremedlem: Per-Ivar Norman

11.mars:
Tretten KorCup hvor Elverum mannskor tok en meget sterk 2. plass og viste nok en gang hvilke kvaliteter som er i koret.

17. april:

Ekstra ordinært årsmøte.Bakgrunnen for dette er informasjon og godkjenning av kontrakt som presidentskapet utarbeider for vår dirigent Inger Pernille Stramrud.  Dette har også en økonomisk betydning for koret.Kontrakten ble signert 12.06.2023 og gjelder fram til 30.06.2025.

17. mai:
Tradisjonens tro så startet dagen med frokost på Elverum Folkehøgskole m/noe attåt. Etterpå sang ved bautaen. Deretter går vi sammen med barnetoget runden i Leiret med avslutning på torvet som forsangere til Elverumssangen.

15. juni:

Midtsommerfest i dansepaviljongen på Glomdalsmuseet. Medlemmene av koret ryddet, vasket og pyntet for å sette paviljongen i stand. Helsvensk aften sammen med det svenske paret Maria Rojås og Lars Perjos Halvarsson ble det nesten fullt hus denne kvelden. Det ble også dans rundt maistangen som publikum deltok i med glede og sang. Vi håper dette kan bli en tradisjon med ulike sangertemaer framover.

19. juni:

I tradisjonens tro var det sommeravslutning med grilling og sosialt samvær. Det ble også delt ut noen påskjønnelser til de som har bidratt med noe ekstra for koret. Verdt å merke seg er 1. bass, ridder førstebass Halvorsen, som ble tildelt den ærverdige kringlekutter-utmerkelsen.

4.august:

Åpningen av Festspillene i Elverum. I tradisjonens tro ble mannskoret forespurt om å være hovedsangere på åpningen av festspillene som startet i år 1974. Vi bidro med høy kvalitet når Elverumssangen ble framført sammen med orkester og publikum. Hver mann fikk en personlig takk av dirigent Juanjo Mena.

21.august:

Vi startet første korøvelse etter ferien 14 august.  Uka etter inviterte Frode Skjæret til sosialt samvær hjemme hos ham med pølser og drikke, litt korøvelse og ikke minst ble nye kandidater til koret introdusert.

26. august:

Statsforvalter i innlandet Knut Storberget offisielt utnevnt til Elverum Mannskors stasforvalter. Vi har lenge tenkt på hvordan vi skal forvalte den stadige økende mengde av stas i vårt høyt dekorerte og etter hvert meritterte og internasjonalt anerkjente kor som president 1. tenor Hans Petter Nyberg uttrykte det. Svaret ga seg selv og ifølge nære kilder ble dette godt mottatt av personen selv.

25. oktober:

Høstjazz i Burgunder. Konsert med Christianfjeld Jazzorkester på hotel Elgstua. Nesten fullt hus i salen.

24-25. november
Høstseminar på Elverum kulturskole. To flottet og lærerike dager med sang og undervisning av den finske operasanger Markku Salonen den første dagen.

4. desember:

Julegrantenning i Hernes. Elverum mannskor er etterspurt i disse førjulstider. Vi må dessverre si nei til mange som ønsker besøk av oss. Denne kvelden bidro vi med sang til store og små. Etterpå med korøvelse i lokalene på Nordvang. Vi ble påspandert pølser og drikke noe vi satte stor pris på.

14. desember:

Snøfall og andre innfall. Julekonsert på Norsk skogmuseum som virkelig fikk publikum i julestemning. Stinn brakke og musikalske godbiter fra egne solister som bragte koret til nye høyder.

17. desember:

Elverum kirke. Vi synger jula inn sammen med publikum og andre kor ifra Elverum. Publikum for nesten rett til himmels når vi dro i gang Ave Maria.

18. desember:

Moen og Jotuntoppen sykehjem: Vi er blitt forespurt av flere institusjoner om å synge for dem til jul. Dessverre kan vi ikke si ja til alle så i år ble det disse to som fikk besøk av oss. Vi sprer glede og samtidig gir det mye tilbake til oss selv. Vi avsluttet året med gløgg og pepperkaker og en liten faglig vurdering av vår julekonsert. Noen vinflasker ble også delt ut til de som har bidratt ekstra i året som har vært.

2022: Skreddersydd i 125 år

FORNØYD: President 2.bass Lange sto i spissen for å sørge for nye uniformsjakker. I burgunderrødt, selvsagt.

«Elverum Mannskor er 125 år og vil gjennom jubileumsforestillingen «Skreddersydd i 125 år» vise at et mannskor kan tilpasse seg tiden og alle dens ulike musikksjangre.» Jubileumsprosjektet gjennomsyret all aktivitet og gjorde 2022 til et fantastisk og aktivt år for Elverum Mannskor.

Årsmøteforhandlingene ble holdt i vårt faste øvingslokale på Hotell Central med påfølgende festmiddag i restaurant To Runde Bord. Korets medlemmer ble under forhandlingene forelagt beretningen om Koronaårene 2020-2021 og revidert regnskap for 2021, samt budsjett og handlingsplan for jubileumsåret. Ros fra revisorene og akklamasjon fra årsmøtet.

Prosjekt «Skreddersydd i 125 år» ble presentert og godt mottatt, stemningen var god helt til Presidentskapet lanserte planer om innkjøp av nye korjakker.

Som ventet skapte forslaget opphetet debatt. Ord som identitet, skreddersydd, silke og omdømme summet i salen. Men etter en heftig meningsutveksling ble det allikevel vedtatt å innhente tilbud på nye burgunderrøde blazere.

President Mellums Burgunderrøde Ærespris ble høytidelig utdelt til 2.tenor Dag Søgaard for sin positive kraft og sin formidable innsats som korets smittevernsansvarlige under pandemien.

Jubileumsåret var sterkt preget av forberedelser til konserten i kulturhuset den 13. og 14.januar 2023. Jubileumsprosjektgruppen bestående av 2.tenor Jens Petter Madsbu, 2.tenor Gunnar Østmoe, 1.bass Trond Joar Kjenstadbakk og 1.tenor Kjell Erik Joten satte tidlig rammene for prosjektet. Kunstnerisk utvalg med Nille i spissen valgte, i samarbeid med jubileumsprosjektgruppen, ut et repertoar som favnet alle sjangere igjennom de siste 125 år, og hele koret ble delt inn i fem organisatoriske grupper. Denne organiseringen skapte et engasjement og et eierskap til prosjektet for hele koret og var avgjørende for at «Skreddersydd i 125 år» ble en suksess. En annen avgjørende suksessfaktor er vår alltid positive og motiverende dirigent Inger Pernille Stramrud, vår kjære Nille fikk igjen fram det beste i oss. At prosjektet var vellykket kan også leses i oppmøteprotokollen som viser at 40 av sangerne har over 70% oppmøte.

Presidentskapet i 2022 har bestått av: President 2.bass Odd-Erling Lange, Visepresident 2.tenor Dag Søgaard, Kasserer 1.tenor Hans Roger Granrud, Sekretær 2.tenor Trond Bjøntegaard, Styremedlem 1.bass Per-Ivar Norman og Styremedlem 1.bass Trond Joar Kjenstadbakk.

Rekruttering var ikke prioritert i jubileumsåret, men med gode opptredener, vår godt besøkte Facebookside og Burgundernytt sikrer vi positiv bevissthet om vår virksomhet hos målgruppen. Dette høster vi fruktene av ved våre rekrutterings kampanjer og er grunnen til at vi holder medlemstallet oppe.

Vår orden «Den gylne neverkont» ble innstiftet i 1922, for 100 år siden. Som sedvanlig i et jubileumsår møttes vi, på selveste stiftelsesdatoen 11.november, til høytidelig hyllest av våre sangerbrødre med lengst fartstid.

Vi har nå følgende dekorerte i vår orden «Den gylne Neverkont»:

Storkors – 25 år eller mer: Jan Erik Hagebakken, Jan Eirik Krey, Paul Tangen

Kommandør – 20 år eller mer: Odd Erling Lange, Erik Stenhammer, Odd Nilsen.

Ridder– 15 år eller mer: Helge Næss Rustad, Kjell Magnar Busk, Håkon Morten, Kåre Rørhus, Gunnar Østmoe, Odd Henry Halvorsen¸ Einar Mellum, Henning B. Pedersen, Peer Jakob Svenkerud, Frode Skjæret, Tore Western, Gunnar Mosveen.

Arrangementer og aktiviteter i 2020:

9. mars: Thon Hotels tar over Hotell Central og Elgstua etter Scandic Hotels. Vi viser at vi setter stor pris på samarbeidet med hotellet ved å avsynge noen lekkerbiskener under middagen

23. mars: 1.bass og dessuten skogeier Erik Stenhammer inviterte guttene til skogs for å overvære moderne skogsdrift og å spise pølser. En hyggelig ettermiddag.

6. mai: Korslaget i festsalen. Koret fremførte Vals på Ängön, Nessun Dorma og Korona Meny. I Burgundernytt var følgende å lese om avstemmingen: Først kan det jo virke litt pussig at vårt hjemlige publikum ikke er like begeistret som statsministeren, departementene, NRK og strømmetjenesten Spotify har vært i forhold til vårt egenproduserte korverk Korona-Meny. Den ville vel nærmest ha spasert seg fram til seier ved de fleste sangkonkurransene, i hvert fall nord for Rio.

17. mai: Som hvert år, vi er tidlig på plass for tradisjonell eggelikør, frokost og sang på folkehøgskolen. Ved kongebautaen, som i barnetoget og på torget, vi setter høytidsstemningen med hurrarop og glad sang. Dette er den dagen i året vi virkelig presenterer oss for mulige mannskor kandidater. En storartet dag for omdømme og rekruttering.

10.-12. juni: Sangerstevne på Røros. Til tross for en lang busstur var samtlige kormedlemmer i stand til å stå støtt under prøveoppstillinga i kirka, etterpå var veien kort til Sangerhuset hvor det ble forfriskninger og burgunderpreget sangerfest. Ved kirkekonserten lørdag fremførte vi Sven Ingvars Potpurri og Korona Meny, til stor glede for en fullsatt kirke. Publikum ga tydelig uttrykk for både lettelse og glede etter mye alternativ korsang både før og etter. Så tydelig var lettelsen at sangene faktisk ble avbrutt av klapping og flere andre former for gledesutbrudd. Som eneste kor måtte publikum dempes for at alle skulle få med seg herlighetene.

15. juni: Studietur til Toten, Urbane Totninger gav oss profesjonelle innspill på naturlig sceneopptreden. En meget vellykket tur, resultatet kjenner vi jo.

15.august: Første korøvelse høst 2022, 1.bass og Skredder Tom Spjeldnæs måler armlengde og magestørrelse på guttene, nye blazere bestilles.

22.august: Offisiell åpning av høstsemestret med pølser, øl og akevitt. Som alltid ble dette en fin kveld, vi føler på kameratskapet og gleden av å se hverandre igjen.

31.august Opptog i regi av Elverum Musikkråd. Vi var representert med ca. 4% av koret, halvparten uniformert.

21.-23.oktober:  Helgetur til Karlstad – Høstens store reiseopplevelse hvor vi inviterte med våre prioriterte. Vi var invitert til våre venner i Sångföreningen Manhem til deres 130 års jubileum i 2020, litt forsinket fikk vi til turen i 2022.

Musical Titanic i Värmlandsoperaen på fredag. Særprogram for begge kor og fellessanger i Tingvallakyrkan for deretter å avlutte lørdagen med en flott sittning i losjen.

11.november: Den gylne neverkont – På stiftelsesdagen for Elverum Mannskor og 100 år etter at ordenspromosjonen ble innført ble 12 sangere slått til Riddere og 3 sangere opphøyet til Kommandører. En høytidelig og hyggelig feiring med rakfisk og akevitt som følge.

15.november: Tenorseminar Et fint gjensyn med Svein Erik Sagbråten, tenorgruppene stilte fulltallige opp til ekstraøving på Nearer my God og Timmerkoian + en god innføring i falsettsang.

24.november: Førjulsjazz i Burgunder Etter gjentatte avlysninger ble det endelig klart for nok et møte mellom malmfull mannskorsang og smektende jazz. Vi gjorde Sentrum Scene til vår, og til øredøvende applaus.

25.-26.november: Seminar på Folkvang. Vi møttes fredag til en lang gjennom-synging av hele konsert repertoaret, lørdag var vi klar for finpussing av utfordrende partier. Dette har vi kontroll på. Ole Paus entusiast Hallvard Åsen holdt foredrag om Ole Paus sin lange karriere, veldig interessant.

28.november: Julegrantenning på Nordvang Hernes. Etter å ha mottatt en svært smigrende, nærmest smiskende invitasjon fra Hernes Vel, dro vi opp til Nordvang for å gi hernesingene skikkelig julestemning. Etter tenning av lys og juletregang-sang ble det vanlig korøvelse. Pausebevertningen var imidlertid ikke vanlig, kaffe og kringle var byttet ut med pølse, øl og akevitt! Flere begeistrede sangere mente at det må da gå an å lage en tradisjon av dette.

11.desember: Julen synges inn i kirken og på helsehuset. Mottagelsen på helsehuset var overveldende da vi troppet opp i vårt gamle øvingslokale og sang for og med pasientene der. Flere av pasientene kjente oss godt fra før, både som tidligere sangere i koret og som tilhørere. Veldig hyggelig for oss også. Deretter ble det kake og kaffe på Kremmertorget før vi, tradisjonen tro, møtte opp i kirken. Godt oppsunget og med innøvd koreografi entret vi, trygge på oss selv, korkrakkene. Som siste kor ga vi med «Det lyser i stille grender», «Nu vandrer fra hver en verdenskrok» og «Jul, jul, strålande jul» ei fullsatt kirke en god adventsfølelse.

19.desember: Siste sangøvelse i 2022.

2020-2021: Korona-årene

Elverum Mannskors Gjenåpningskommisjon la i januar 2022 fram en samlet beretning som tok for seg både årene 2020 og 2021. Her ligger rapporten i sin helhet.

2019: Ny president, nye lokaler

Det 122 året i Elverum mannskor går inn i minneboka som nok et godt år. Vi befester vårt omdømme som en stemningsgivende kraft ved å bidra ved mange viktige begivenheter i byen vår. Det ropes jevnt på Burgunderjakkene, det være seg for å kaste glans over en temakveld om korbevegelsen på rikskanalen, eller med sosialt engasjement i kommunens VilMer prosjekt.

25.januar 2019 ble det holdt Årsmøteforhandlinger i auditoriet på Folkvang der årsberetning, regnskap, budsjett og Presidentskapets handlings- og aktivitetsplaner ble presentert. Ros fra revisorene, godkjennelse og applaus fra årsmøtet.

President Jan Eirik Krey og Visepresident Erik Stenhammer takket av etter 4 begivenhetsrike år for koret, en periode med operaforestilling, arrangering av sangerstevne og flere utenlandsturer.

Valgkomiteens innstilling på 2.bass Odd Erling Lange som President og 1.bass Trond Joar Kjenstadbakk som nytt presidentskapsmedlem ble mottatt og vedtatt med stående ovasjoner.

Etter at årsmøteforhandlingene ble avsluttet vandret guttene over til Lille Gråberg hvor den tradisjonstunge årsmøtefesten ble avviklet. Begivenhetene denne kvelden var mange, her nevnes imidlertid kun utdeling av President Mellums Burgunderrøde ærespris. Æresbevisningen tilfalt i år 1.Bass og nylig avgått Visepresident, Erik Stenhammer.

Det nye presidentskapet konstituerte seg på følgende måte: President Odd Erling Lange, visepresident Rolf Mellum, kasserer Hans Roger Granrud, sekretær Trond Bjøntegaard, beredskapsansvarlig Trond Joar Kjenstadbakk og leder for kunstnerisk utvalg Dag Søgaard.

Vår kunstneriske leder Inger Pernille Stramrud er med oss på 6. året, vi trives og blomstrer med Nille!

Arrangementer og aktiviteter i 2019:

21.januar: Burgunderjakkenes direktesendte TV-opptreden i «Norge nå» vakte begeistring over hele landet, og gav oss nok et omdømmemessig løft. Salget av våre utgivelser skjøt fart denne kvelden.

9.februar: I seminar på Folkvang instruerte og dikterte maestro og mangeårig samarbeidspartner Tore Mortensen oss igjennom nye sanger og noe jazz, som alltid en vellykket symbiose.

8.mars: Burgunder for swingende i Elverum Kirke sammen med Christianfjeld Jazzorchester.

29.mars: Vi møter Solheimkoret i Veldre Kirke til årets vårkonsert. Et svært hyggelig møte med Nille sitt 2.kor.

9.april: Opptreden i forbindelse med innspurten på Fylkesmann Knut Storberget sin turné på kryss og tvers i Innlandet. Elverumssangen firstemt frembragte henrykkelse og tårer hos de fremmøtte.

11.mai: Sang ved Humanetisk konfirmasjon. Klangfullt, vakkert og høytidsstemt satte vi stemningen i Terningen Arena.

17.mai: Tradisjonens tro møttes koret på folkehøgskolen for frokost, eggelikør og sang. Også i år kom tusenvis ut i gatene i finstasen og med flagg for å se Elverum Mannskor gå i tog og synge i Leiret.

24.mai: Leirets Damer inviterte til Korslag i festsalen i Rådhuset. En hyggelig kveld sammen med Elverums øvrige korsangere. Under oppvarmingen informerte president Lange om den nylig underskrevne samarbeidsavtale med Scandic Hotels, vi rykker inn på Hotell Central fra høsten av.

14.juni: «Sterk blanding på Skogmuseet» sammen med Solheimkoret, det ble en flott konsert hvor korene sang vekselvis og med mye allsang. Det er ingen tvil om at Nille har ei god hånd med kor, også de med damer i. Vi avsluttet med «Med en sommarvind» sammen. Enkelte av gutta var tydelig beklemt over å synge med sopraner, men det gikk seg til utover kvelden. Det ble servert grillmat og øl på Skogmuseet som avslutning for sommeren.

2.august: Åpning av festspillene. Solbrune og med noe rustne stemmer til tross, vi stiller som alltid opp og leverer fra øverste hylle. Først noen gode klassikere ute ved inngangen, så med Elverumssangen inne.

19.august: Høstens første møte i Frydenlund galleri. Gutta var tydelig glade for å starte en ny sesong, eller var det akevitten som løftet stemningen. Av begivenhetene denne kvelden huskes spesielt Gunnar sin presentasjon av «Galla Innlandet», en festforestilling i anledning sammenslåing av Hedmark og Oppland. Disse planene ble skrinlagt to uker senere, da Fylkeskommunen ikke ønsket å være med på festen.

26.august: Første øvelse på Hotell Central, vi tar vår plass og etablerer Central som vårt faste tilholdssted.

6.september: Drikkevisekveld på Hotell Central, en svært hyggelig kveld. Et typisk «noko for noko» arrangement, til glede for både koret og Hotellet, og i henhold til vår gullkantede samarbeidsavtale med Scandic Hotell Central. Per Kjelland ledet oss og publikum igjennom kvelden, entusiastisk og inspirerende som alltid.

1.desember: 1.søndag i advent, en ren maratondag. Vi startet dagen med tradisjonell julesang i Glomdalsmuseet sin Julestue, så var det felles bespisning på Matglede før vi avleverte en magisk julekonsert sammen med Trio Mediæval.

5.desember: FN`s Frivillighetsdag på Møteplassen, hyggelig å være med på markeringen sammen med mange ideelle organisasjoner.

15.desember: Vi kvitterterer for leie av lager med korsang på Kremmertorget. Korguttene med de usedvanlig flotte jakkene forbløffet de julehandlende med roterende sang i rulletrappa. All handel stoppet et øyeblikk opp. Heldigvis for butikkene forlot vi lokalene til fordel for den sedvanlige kaka med marsipanlokk og friske skogsbær. Kvelden toppet seg i Elverum kirke da koret sang julen inn med klokkeklare toner som både smalt og smøg seg mellom tømmerveggene. I Nille sitt fravær var Heidi Granlund vår kunstneriske leder denne kvelden.

16.desember: Dype juletoner på Sætre Aldershjem. Vi gleder alltid vårt publikum når vi opptrer, men det gir litt ekstra mening og glede å synge med og for våre gamle.

16.desember: Juleavslutning med foredrag av Operasanger Odd Grundt. En varm og lærerik time om hva som skal til for å nå opp som operasanger. Guttene nikket gjenkjennende da operastorheten konkluderte med at intelligensen må være på plass for å lykkes med opera.

Takk for et flott sangerår!

2018: Stevne og høy aktivitet

Selv om stevnet var årets store begivenhet, viser opptellinga over aktivitetene at dette har vært et særdeles aktivt år. Hele 16 små og store opptredener er bokført, med solid korfaglig spennvidde fra
humanetisk konfirmasjon via VM i kickboksing til busksang i Stockholms Gamla Stan og øl og drikkeviser under Smaksfestivalen. Over alt hvor de viser seg vekker guttene begeistring.


26.januar ble det holdt årsmøteforhandlinger i auditoriet på Folkvang der årsberetning, regnskap, budsjett og Presidentskapets handlings- og aktivitetsplaner ble presentert. Ros fra revisorene, godkjennelse og applaus
fra årsmøtet. Det var imidlertid tilløp til heftige meningsutvekslinger og dramatikk da kaffe og kakeservering under øvelsene, senere kjent som kaffekoppsaken, uventet dukket opp som debattema. 2.Tenor Olaf Johan Thomasgaard og 2.Bass Gunnar Hofgaard takket av etter mange års innsats i Presidentskapet. De ble, i henhold til valgkomiteens innstilling, erstattet av 1.tenor Rolf Mellum og 2.Tenor Dag Søgaard.
President Mellums Burgunderrøde Ærespris ble i år tildelt 2.Bass Odd Erling Lange, da han igjennom sin karriere i Elverum mannskor har markert seg på flere nivåer i korets mangfoldige virksomhet. Det være seg
som selvoppnevnt, presidentskapsutnevnt eller årsmøtevalgt. Alltid til det beste for koret og korets medlemmer.
Behovet for å sette nytt søkelys på korets organisering og drift meldte seg foran årsmøtet, det ble derfor besluttet å starte en strategiprosess som skulle gå frem mot årsmøtet 2019. Formålet skulle være å bevisstgjøre medlemmene og presidentskapet i Elverum mannskor på korets grunnleggende formål og hovedmål, samt vurdere behov for og gi råd om eventuelle endringer. Resultatet av dette arbeidet foreligger nå som plandokumentet «Burgunderblikk på framtida».
Strategigruppa har bestått av Rolf Mellum-leder, Dag Søgaard, Trond Joar Kjenstadbakk, Asbjørn Langmyr og Kjell Magnar Busk.
I første Presidentskapsmøte etter årsmøteforhandlingene konstituerte presidentskapet seg slik:
Jan Eirik Krey (President), Erik Stenhammer (Visepresident), Hans Roger Granrud (Kasserer), Rolf Mellum (Leder for strategikomiteen), Trond Bjøntegaard (Sekretær) og Dag Søgaard (Varamann til Presidentskapet
med møteplikt).
Arrangementer og sammenkomster i 2018:
Vi gikk inn i 2018 i god fart som arrangører av Sangerstevnet i Norges Korforbund Østerdalen 2018. Hovedkomiteen med stevnegeneral Per-Ivar Norman og Presidentskapet med President Jan Eirik Krey i spissen var da kommet langt i planleggingen av stevnet. Utover våren kom avtaler med sponsorer på plass, hjemmeside for sangerstevnet ble etablert, leverandører av mat og drikke valgt. Og ikke minst, alle korene var kontaktet og påmeldingene strømmet på.
På kvinnedagen 8.mars inviterte vi til konsert sammen med Christianfjeld Jazzorchester, et heftig møte mellom tradisjonell og samtidig banebrytende mannskorsang og gla`jazz. Det er viktig å være klar over det faktum at uten kvinner hadde det neppe eksistert mannskor i verden.
Elverum Janitsjarkorps feiret sitt 95 årsjubileum den 21.april, et knippe utvalgte burgunderjakker gjorde krus på janitsjarene ved å synge korpssangen under deres festmiddag på Forstmann.
Den 12.mai var vi igjen engasjert til å sette stemningen under Humanetisk konfirmasjon i Terningen Arena. Malmfullt, vakkert og høytidsstemt var etterordene.
På nasjonaldagen 17.mai møtte vi tradisjonen tro på folkehøgskolen for frokost, eggelikør og sang. Ved kongebautaen, som i barnetoget og på torget, vi setter høytidsstemningen med hurrarop og glad sang.
Den 8.juni kom sangere fra hele Østerdalen, Oslo og deler av Sverige, til Elverum for å nyte godt av Burgunderjakkenes vertskap under Norges Korforbund sitt 57. sangerstevne. Fredag kveld ble stemningen satt med uhøytidelig korbedømming og intern lagbygging igjennom bli-kjent-samling i rådhusets festsal. Før oppmarsj og offisiell åpning lørdag formiddag finpusset de 22 deltagende korene på sangene til 100-årsjubilanten Vidar Sandbeck. Som bare de burgunderrøde kulturambassadørene kan, åpnet det stadig mer veldige Elverum Mannskor seremonien med sin firstemte versjon av Elverumssangen. Tilbakemeldingene etter stevnet og den gedigne sangermiddagen var utelukkende positive. God mat, godt drikke og selvsagt sangerglede preget timene i Elverumshallen denne lune lørdagskvelden. Kanonstevnets siste dag var viet til Glomdalsmuseet for en svært spesiell og minnerik vandring i det strålende sommerværet. Korene leverte sangpresentasjoner på de ulike tun etter geografisk tilknytning. Alt
ledet av en svært godt opplagt Per Kjelland. Både sangere og publikum fikk en opplevelse de svært sent vil glemme. Avslutningen er nok det som mange vil huske aller best, Elverum Mannskor i full bredde avleverte fanen etter det mektige verket Fanevagt.
For debrifing og samsnakking om stevnet møttes vi den 11.juni på Braskerudsætra hos Roy Tomas Leirvik og Erik Fleischer, en svært hyggelig kveld med spekemat, øl og akevitt, samme servering som under festmiddagen på stevnet. Lite ante vi da at vi en liten måned etter denne sammenkomsten igjen skulle ta turen opp til Roy og Erik, for å synge til Bryllup.
18.juni fylte guttene Brødrene Stensbys, en hyggelig avslutning på en travel vårsesong.
3.august var guttene igjen på plass for avsynging av Elverumsangen under Festspillåpning. Etter den høytidsfulle fremføringen talte ordfører Erik Hanstad. Dette ble året da han takket Elverum Mannskor to ganger, først for at han hadde glemt det i fjor og så selvsagt for årets innsats.
Den 11.august fikk vi det triste budskap om at korets nestor, trofaste 2. bass, tidligere dirigent og soleklare æresmedlem Per Hulbækdal hadde gått bort. Han sovnet stille inn i sitt hjem 10. august, vel 91 år gammel. Med 52 år i Elverum Mannskor deltok Per med bravur under sangerstevnet i juni. Han var en bauta i Østerdalen sangerforbund og i Elverum Mannskor. Per vil bli husket for sitt gode humør, som mentor og for sine utallige historier.
20.august sesongåpning. Første øvelse etter ferien bar preg av at guttene har gledet seg til å treffes. Tradisjon tro med pølser, øl og akevitt.
24.august møtte Elverum Mannskor nærmest fulltallig til Per Hulbækdal sin begravelse og var også mange i minnesamværet etterpå. Koret sang Fred! Fred! og Olav Tryggvason, det ble et verdig og fint farvel til Per.
8.september var det duket for VM match i kickboksing i byen midt i skogen, da Elverums Robert Paulsbyen skulle forsvare sin VM tittel i en fullsatt Terningen Arena. Som bærere av mannlig styrke og vårt internasjonalt anerkjente klangrom ble guttene det naturlig selfiemotivet for representantene fra de mange deltakende nasjoner.
2.oktober kvitterte vi ut vår hovedsponsor under sangerstevnet med sang i Sparebank1 Østlandet.
I oktober ble en sangerbror anmodet om å tre ut av koret, utelukkende av kunstneriske årsaker. Dette skapte noe uro i koret på bakgrunn av at vi ikke har vedtekter som hjemler dette. Dette omtalt i strategidokumentet
og en gjennomgang av våre vedtekter er lagt inn i Elverum mannskor sin 3-årsplan som legges frem for årsmøtet.
17.oktober, premiere for filmen «For vi er gutta». Dette var en av de få gangene koret stilte uten sin vakre burgunderdrakt. Det ble en sterk og følelsesladet opplevelse.
Fredag morgen den 19.oktober satte 47 svært godt opplagte mannskorsangere kursen mot den svenske hovedstaden. Med mannskorstrategisk quiz og gruppearbeid forberedte vi oss til en langhelg for å pleie fellesskap og samhold i Stockholm. Det offisielle programmet bestod av besøk i den Norske ambassaden fredag og busksang i Gamla Stan på lørdag. Der vi samlet store folkemengder og skapte noe i grenselandet
mellom kaos og feberstemning. Det ble en svært vellykket tur for koret, takk til innholdsleverandørene 2.Bass Odd Erling Lange og 2. Gunnar Østmoe.
10. november var det endelig duket for drikkeviser med øl og dram på Forstmann under Smaksfestivalen i Elverum.
2.desember finpusset vi julesangene under julestua på Glomdalsmuseet.
16.desember var det duket for sang på Kremmertorget og sesongens avslutning med å «Synge jula inn Elverum hovedkirke» der vi som eneste mannskor utmerket oss på sedvanlig måte.
Takk for et fantastisk sangerår!

2017: Et stort jubileumsår

Med stor livskraft tok Burgunderjakkene sats inn i jubileumsåret. Markering av 120 års jubileet var årets store begivenhet, og jubileumskomiteen arbeidet målrettet med arrangementet der koret kunne by på seg selv og sin historie i alvor og skjemt.

Den kunstnerisk største begivenheten var «Burgunder i 120». Høstens jubileums-arrangement ble holdt lørdag 11. november med publikumsfrieri på formiddagen, fullsatt festkonsert i Kulturhuset og etterfølgende fest og ståhei i Festsalen. Galla og prisdryss ble det også under Korgallaen på Lillehammer der Elverum Mannskor dro avgårde med hele 3 av totalt 9 priser. I tillegg var 2. tenor Gunnar Østmoe nominert til prisen for årets korildsjel. Det gjeveste var å vinne prisen for årets kor! Hjemmesidene markerte med å omtale korets medlemmer som “De høyt dekorerte”. Det har vært et aktivt år med store og mindre store opptredener. Dirigent Inger Pernille Stramrud, eller Nille, har ledet oss trygt gjennom jubileumsårets kunstneriske utfordringer. Hun trives når karene dyttes ut på dypt farvann for så å lede de inn igjen på trygg grunn. Nille byr på seg sjøl i sitt arbeid med å dra koret oppover den kunstneriske stigen, og vi blir stadig tryggere i våre prestasjoner.

Korets uttrykte verdier er engasjement, profesjonalitet, kreativitet, kameratskap, respekt og synlighet. At vi lykkes med å oppfylle disse verdiene speiles i et stadig økende medlemstall. Antall medlemmer nærmer seg 60 sangere, og vi kan skilte med et imponerende stabilt og høyt oppmøte på øvingene. Organisatorisk arbeides det særdeles godt med å videreutvikle korets digitale plattform der informasjon, notearkiv og lydfiler er lett tilgjengelig. Under øvelsene sverger de fleste dog til papir den korte stunden fram til nye sanger sitter. Jubileumskomiteen har arbeidet godt. Arbeidet med det kommende sangerstevnet er godt i gang, og korets øvrige komiteer har gjort jobben. Presidentskapet har hatt 9 møter jevnt fordelt gjennom året.

27.januar 2017 ble det holdt Årsmøteforhandlinger i auditoriet på Folkvang der årsberetning, regnskap, budsjett og Presidentskapets handlings- og aktivitetsplaner ble presentert. Ros fra revisorene, godkjennelse og applaus fra årsmøtet. Medlemskontingenten ble vedtatt hevet fra kr 2.000,- til kr. 2.500,- pr.år. Valgkomiteens innstilling var i år gjenvalg av alle tillitsvalgte. Det være seg revisorer, medlemmer I kunstnerisk utvalg, materialforvaltere og presidentskap.

I første Presidentskapsmøte etter årsmøteforhandlingene konstituerte presidentskapet seg slik:

Jan Eirik Krey (President), Erik Stenhammer (Visepresident), Olaf Johan Thomasgaard (Kasserer), Gunnar Hofgaard (Arrangement ansvarlig), Trond Bjøntegaard (Sekretær) og Hans Roger Granrud (Varamann til presidentskapet med møteplikt).

Hovedkomiteen for Sangerstevnet 2018 er etablert, der 1. bass Per-Ivar Norman har takket ja til å være stevnegeneral. Komiteen for øvrig består av Forpleiningsansvarlig Gunnar Hofgaard, Teknisk ansvarlig Odd Arild Holmaas, Kunstnerisk ansvarlig Per Kjelland, Informasjonsansvarlig Tom Spjældnes og Økonomisk ansvarlig Frank Nystuen.

Arrangementer og sammenkomster i 2017:

Allerede lørdag 14. januar inviterte vi til Gallafest og maskeball der feststemte og forventningsfulle borgere fylte opp Festsalen i Elvarheim. De elegante burgunderne sto for servering og skjenking til et publikum som hungret etter korets sang kvaliteter. Kveldens klimaks ble nådd ved trekning av lotteriets 1.premie: En forestilling med Elverum Mannskor, sted og tid etter vinnerens ønske! Med vårt langstrakte land kunne dette blitt en krevende premie. Opp av hatten dro ordfører Erik Hanstad heldigvis et august-bryllup i Nordskogbygda.

27. januar, Årsmøtefesten med ledsagere ble holdt i en festpyntet Aula på Folkvang. 1.Tenor Hans Roger Granrud loset oss suverent igjennom en kveld hvor høydepunktene stod i kø. Mangeårig President/Formann 1.Bass Paul Tangen ble utnevnt til Æresmedlem og President Mellums Burgunderrøde Ærespris for 2016 tilfalt 2.Bass Gunnar Hofgaard.

Etter en arrangementsmessig rolig vårsesong var det den 4.mai klart for «Vår i Burgunder» i Våler kirke. Av enkelte hevdet vår hittil mest krevende konsert, hva gjelder kunstnerisk nivå og levering. Klappsalvene ville ingen ende ta, etter avsynging av Landkjenning med to av våre egne solister: 2.Tenorene Gunnar Østmoe og Per Ove Væråmoen.

13.mai var vi engasjert til å sette stemningen under Humanetisk konfirmasjon i Terningen Arena. Klangfullt, vakkert og høytidsstemt var blant etterordene.

Nasjonaldagen 17.mai var vi tidlig på plass for tradisjonell eggelikør, frokost og sang på folkehøgskolen. Ved kongebautaen, som i barnetoget og på torget, vi setter høytidsstemningen med hurrarop og glad sang. Dette er den dagen i året vi virkelig presenterer oss for mulige mannskor kandidater. En storartet dag for omdømme og rekruttering.

Leirets Damer inviterte til Korslag 9. juni med konsert og påfølgende korfest. Foruten Burgunderjakkene var Elverum Damekor, Cantate Domino og kirkekorets nederlandske venner Collage Vocaal Ensemble invitert. Nytt av året var en åpen bedømming der publikum kunne stemme frem sine favoritter. Ikke uventet gikk 120 års jubilantene nesten til topps med sin fremføring av «Olav Tryggvason». Heller ikke uventet at det gjestende koret fra Nederland fikk nesten samme poengsum av det høflige og gjestmilde Elverums publikummet.

Påfølgende dag, den 10. juni, oppfylte vi Sanitetskvinnene i Hedmark sin våte drøm om å oppleve Burgunderjakkene live under sin årsmøtemiddag. Under ledelse av Per Kjelland underholdt vi med humor og vakker sang.  Sanitetskvinnene var tydelig tilfredsstilt da vi forlot lokalet.

Sommeravslutningen den 19.juni ble lagt til Brødrene Stensbys lokaler. En ny vri som falt i smak hos guttene. Over 50 sangere ble briefet om høstens program og spesielt «Burgunder i 120», høstens store jubileumsarrangement.

Høstsesongen startet også i år med avsynging av Elverumssangen under Festspillåpningen den 4.august, med dirigent Christian Eggen og Ungdomssymfonikerene. Om kvelden møttes vi som sedvanlig til sommerfest I Frydenlundveien Galleri.

Den 5.august oppfylte vi vår lotteri forpliktelse og møtte mannsterke opp til bryllupsfest i Nordskogbygda hos 1. bass Erik Stenhammer, i hans datter nr.2 sitt bryllup. Dirigentvikar Kantor Ole Andreas Fevang gjorde et likandes og fenomenalt innhopp i ei burgunderjakke skreddersydd for en annen. Mannskoret bidro til en flott seremoni med «Brudeferden i Hardanger» og konsert.

Første korøvelse ble avholdt den 21.august med pølser, øl og akevitt. Nye medlemmer ble presentert og guttene var tydelig forventningsfulle til høstsesongen.

20.oktober var det duket for Ordenspromosjon i «Den Gyldne næverkont». Ordenskollegiet ønsket høytidelig velkommen til fest i Lille Gråberg. Med et enkelt unntak fikk alle servert rakfisk. Mht. det rikelige akevitttilbehøret var det ingen unntak.  Følgende medlemmer er nå dekorert i vår orden «Den Gylne Næverkont»: Storkors: 2.Bass Per Hulbækdal, 2.Bass Jan Erik Hagebakken, 1.Bass Magne Evenstad, 2.Tenor Per Kjelland, 1.Bass Paul Tangen, 1.Bass Jan Eirik Krey. Ridder: 1.Bass Erik Stenhammer, 2.Bass Odd Nilsen, 2.Bass Odd-Erling Lange.

Høstseminaret før jubileumskonserten ble holdt i den noe forsofne festsalen i 2.etg. på Gråberg den 28.-29.oktober. Nille var seminarleder og vår faste følgesvenn Tore Mortensen, (populært kalt SydenTore) akkompangnerte til sangene vi skulle ha sammen med «Nordic Tenors». 1.Tenor Einar Mellum presenterte en enkel koreografi med koroppstilling i 6 grupper, som viste seg umulig å gjennomføre.

Arrangementet «Burgunder i 120» ble holdt lørdag 11. november, på dagen 120 år etter at Elverum Mannskor ble stiftet.

Pressen kalte jubileumsmarkeringen «Det Burgunderrøde Kinderegget».

1. Familiefest for Elverums befolkning med en gigantisk kremkake, Burgunderquiz, stemmeprøver for mannlige besøkende, selfiepoint og svampkasting på 1.Tenor Trond Bjøntegaard.

2. Jubileumskonserten med Nordic Tenors gikk for fullt hus under ledelse av Ida Nysæter Rasch. Guttene stod seg som sedvanlig godt til de profesjonelle og leverte fra øverste hylle. Repertoaret speilet vår historie med sanger fra stiftelses tiden, mannskor klassikere, popmusikk og opera. Vi hyllet også våre tre toneangivende dirigenter som er i koret i dag, Per Hulbækdal, Per Kjelland og Inger Pernille Stramrud, med egne sanger.

3. Jubileumsbanketten med celebre gjester fra inn- og utland der president 1. Bass Jan Eirik Krey ønsket velkommen, før hilsningstaler fra inn- og utland ble framført i ujamt tempo. Beundring for korets prestasjoner og framgang i den nyere tid var stor. Jubileumskomiteen ved ordkunstner og 2. Tenor Gunnar Østmoe holdt kveldens festtale, mens 2. bass Odd-Erling Lange loset taffelet elegant i havn. Bankettens høydepunkt var uten tvil da de tre dirigentene ledet guttene igjennom hvert sitt vers av Gamle Norge.

Allerede helga etter jubileumskonserten, lørdag 18. november møtte koret opp til KorGalla på Lillehammmer. Etter 4 nominasjoner dro koret avgårde med de tre gjeveste prisene, i klassene «Årets rekrutteringsstunt», «Årets korarrangement» og «Årets kor».

Søndag 3. desember roet vi ned med julesanger på Glomdalsmuseet.

Og søndag 17. desember avsluttet «De høyt dekorerte» et travelt jubileumsår med sang og kremkake på Kremmertorget.

Kvelden toppet seg med julekonserten I Elverum kirke hvor vi fremførte sangene Julaften, Ave Maria og Det lyser I stille grender. Det var en tydelig skjellsettende opplevelse for publikum å høre vår fremføring av Ave Maria, med våre tre klokkeklare solister 1.Tenor Einar Mellum, 2.Tenor Olaf Johan Thomasgaard og 1.Bass Per-Ivar Norman I front.

Takk for et fantastisk jubileumsår!


2016: Et kor i operamodus

16.Januar 2016: Solister fra Den norske Opera og Ballett, Anders Baasmo Christiansen, over 40 Burgunderkledde korister, klassiske musikere og storband. Matleverandører, serverings- og baransvarlige, vakthold, billetter og garderobe. Lyd, lys og scene. Markedsføring, billettsalg og programarbeid. Øving, øving og øving.

Vi skal lande på beina og vi skal vokse som kor på gigantprosjektet, sier President Krey. Forventningene var skyhøye og guttene innfridde. En kjent kritiker oppsummerte gallaforestillingen slik:

«At de driftige mannskor-sangerne i Elverum skulle våge seg på en slik festkveld, imponerer oss. Vi tror at ryktene om denne festen kommer til å bli snakket om i mannskormiljøet over det ganske land i månedene framover. Mange vil høre om hvordan de får det til i Elverum. Vi kan bare si: Heia Elverum Mannskor!»

Etter årsmøteforhandlingene den 29.januar, møttes vi for andre gang til årsmøte-festmiddag med ledsagere. Guttene solte seg i Operasuksessen og takketalene smalt i veggene. Gunnar Østmoe ble tildelt «President Mellums Burgunderrøde Ærespris» for sitt engasjement i Operaprosjektet, og særegne priser ble rundhåndet delt ut til stor ståhei. God oppslutning og god stemning. Damene var klare på at slike sammenkomster må det bli mer av.
Kort etter ble det nye presidentskapet konstituert, med følgende resultat: Jan Eirik Krey (President), Erik Stenhammer (Visepresident), Olaf Johan Thomasgaard (Kasserer), Gunnar Hofgaard (Arrangement ansvarlig), Hans Roger Granrud (Varamann til presidentskapet med møteplikt) og Trond Bjøntegaard (Sekretær). Det ble avholdt 10 møter i presidentskapet, regelmessig fordelt gjennom året.

Elverum Mannskor holder stø kurs, målrettet og langsiktig. Vårt omdømme og vår merkevare gjør oss til en ettertraktet samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, og gir oss et jevnt tilsig av nye og berikende kormedlemmer. Ved utgangen av året hadde 12 nye korbrødre funnet seg vel til rette i sine flotte, skreddersydde korjakker.
Medlemskartoteket er vitalisert og ajourført, Burgunderboka med standard repertoar er utgitt, digitalt note- og lydfil arkiv i Google Drive er opprettet, Offisielle jukselapper er innført, planlegging av 120 års jubileum 2017 og korstevne 2018 er godt i gang, Opera-prosjektet er evaluert og planer fremover er lagt.

Arrangementer og sammenkomster i 2016:

Av Hernes Korforening ble vi invitert til kirkekonsert og korfest den 12.mars. Slavekoret, Kom du ljuva hjärtevän og Johan Sebastian-polskan ble elegant framført i Hernes kirke. I den påfølgende sangerfesten på Nordvang ble guttene så lenge maten varte.

Nasjonaldagen 17.mai opprant med frokost på Folkehøgskolen og deretter sang ved bautaen. I selve 17. mai toget var koret stødige som fjell, selv om de gikk. Nytt av året var innmarsjen på torvet der vi la klangbunnen under avsynging av nasjonalsangen.

27. mai møttes Canzona Nova, Hernes korforening, Leirets Damer, Glommakoret og Elverum Mannskor til Sangertreff i Aulaen på Folkvang. Ikke uten dramatikk, men de fleste korene fikk avsunget sine sanger. Elverum Mannskor startet slaget med Gustaf Adolf sin «Vårsong» før vi avsluttet det hele med A Nightingale Sang in Bercley Square , Jägerchor og Kung Liljekonvalje. Nok en gang et godt arrangement, økonomisk så vel som kunstnerisk.

Siste korøvelse og finpuss før sangerstevnet gjorde vi unna den 13.juni på Braskerudsætra hos 1.Tenor Fleischer. Vi takker for gjestfrihet og nydelig rømmegrøt!

17.-19.juni Sangerstevne på Os ble sommerens største kunstneriske opplevelse. Koret fikk svært gode tilbakemeldinger. Særlig for sin framføring av «Kung Liljekonvalje». Dommer Johnny Bakken var klar på at dette, for han, var det absolutte musikalske høydepunkt under hele festivalen. «Det ble utført til høyeste terningkast og stor åtgaum hjå meg!!!!»

Koret bidro 25.juni med nyskapningen Allsang på Folkehøgskolen. Pølser og øl i skjønn forening med kor og publikum i allsang. Alt rammet inn av de flotte omgivelsene på Folkehøgskolen.

4.august stilte koret igjen til Festspillåpning. For andre gang dette året sto koret på scenen i Terningen Arena. Vi leverte som vanlig Elverumssangen sammen med Ungdomssymfonikerene. Nytt av året var mobiltelefonoppspillet med Helan går, som muligens kom litt tidlig da Baasmo Christiansen ikke var helt ferdig med sin tale. Kvelden ble avsluttet med sommerfest i Galleri Frydenlundvegen.

22.august, første korøvelse med pølser øl og akevitt. Nye medlemmer dukket opp i hopetall. Alle fikk behørig presentert seg og ble plassert i stemmegrupper.

Høstens store begivenhet kom dette året før elgjakta. 16.september var det Filmpremiere på «Kongens Nei». Terningen Arena var igjen fylt til randen. Mannskoret høynet det hele med spenstig korsang der de sto tredd oppetter ei bratt trapp i foajeen.  Akkurat denne dagen var det litt uklart om publikum kom pga. filmen eller koret.

Så kom endelig gjensynet med våre venner fra Operaen. 29. og 30. oktober seminaret med Markku Salonen og Svein Erik Sagbråten, det ble en stor opplevelse. Særlig artig at våre nye sangerbrødre fikk en slik læringsmulighet så tidlig i karrieren.

Turen 11.-13. november til Karlstad med ledsagere var høstens store reiseopplevelse. Korgutter med ledsagere fikk med seg Les Miserables i Värmlandsoperaen før de lørdag kveld inntok historisk grunn i Karlstads frimurerlosje. Her ble i 1905 unions-oppløsningen med Sverige forhandlet fram.  Nå var vi innbudt til storslått sittning med vårt vennskapskor Sångföreningen Manhem. Lydhøre tilskuere fikk med seg både norske og svenske klassikere. Mektig korsang. Det norske nasjonaleposet «Naar fjordene blaaner» er neppe blitt avsunget i denne salen tidligere. Kveldens heftigste opplevelse var dog Elverum mannskor sin uroppførelse av «En øl i handa». Burgundernytt hadde følgende omtale: Selve sangen skulle symbolisere unionen og burgunderjakkenes framføring skulle gi publikum et bilde av unionsoppløsningen. Noen av sangerne sang derfor ikke i det hele tatt, andre lot som de ikke fant tonen og andre igjen sang på feil tidspunkt og i feil takt. Et musikalsk uttrykk for oppløsning altså.

24.november: Konsert med Christianfjeld Jazz Orchester, som feiret 35 årsjubileum, og solist Karoline Klæva.  Dette var høstens store konsertbegivenhet. Aulaen summet av et forventningsfullt publikum. Gladjazz og korsang. Korkrakkene knaket i sammenføyningene.  Tilbakemeldingene fra publikum var overveldende. Særlig fra de som sto mannskoret nært.

Søndag 4.desember var det julestue på Glomdalsmuseet. Småbarnsforeldre og pensjonister fikk et innblikk i korets julesanger. Vi lot også publikum få bidra litt på noen fellessanger.

Søndag 18. desember kvitterte vi ut korsang på Kremmertorget. Korguttene med de usedvanlig flotte jakkene forbløffet de julehandlende med roterende sang i rulletrappa. All handel stoppet et øyeblikk opp. Heldigvis for butikkene forlot vi lokalene til fordel for den sedvanlige kremkaka. Kvelden toppet seg i Elverum kirke da koret sang julen inn med klokkeklare toner som både smalt og smøg seg mellom tømmerveggene.

2015: Det store operaåret

Årsmøtet 17. januar satte standarden, og resten av 2015 beskjeftiget koret seg for det meste med forberedelser til opera og litt krig og fred og sånn.

Anders Baasmo Christiansen i burgunderrødt, dog i sangeråret 2016. Men operaprosjektet tok fokuset i 2015.

Øving, øving og øving. Kravet til tekstpugging og sang uten noteark har gradvis strammet seg til gjennom året. Dirigent Nille tester ut hvor hvor langt ut på glattisen hun kan dra de gråsprengte i underlige oppvarmingsøvelser.  I tråd med den triple bunnlinjen har koret utviklet sine ferdigheter og observeres nå stadig oftere syngende uten noteark,  samtidig som de elegante beveger seg rundt i rommet.  Det kunstneriske uttrykket trygges, også utenfor øvingssalen. Koret har hatt et imponerende høyt frammøte, særlig på høsten. Mye skal organiseres. Mat, lokaler, teaterteknisk,  markedsføring, billettsalg og programarbeid.  Guttene er suverene på arrangement. Alt dette bekrefter både vilje og evne til videre vekst og utvikling. Artig da at det lykkes.

Onsdag 2. desember.  Jf. Burgundernytt  gikk den siste av de 350 parkettbillettene til Burgunderjakkenes gedigne operafest i Terningen Arena ved lunsjtider. Men fortvil ikke; det er fortsatt billetter på tribunen, eller stillasjet jf. TV-markedsføringen. Grunnet operaprosjektet er det ikke lagt noen stor innsats i å verve nye kormedlemmer, men nye sangere kommer allikevel til. Dette må skyldes den gjennomførte  merkevarebyggingen.

ySangerbror, æresmedlem og  klokkeklare 1. tenor Gunnar Arnesen døde natt til 17. mai 2015. Mannsterkt kor bidro med sang og bårebæring. Garvede sangere tenkte at slik vil også jeg bli båret når den tid kommer. Sangerbror, æresmedlem og 2. tenor John Randen døde 19. nov. 2015. Vi lyser fred over deres minne.

Selv om forberedelsene til operaforestillingen 16. januar 2016 har vært årets begivenhet, har koret  med sedvanlig tyngde også kastet glans over en lang rekke andre små og store begivenheter.

Arrangementer og aktiviteter i 2015

Presidentskapet 2015: har bestått av Jan Eirik Krey ( president ), Einar Mellum ( visepresident ), Olaf Johan Thomasgaard ( kasserer ), Gunnar Hofgaard  ( arrangementsansvarlig ) og Erik Stenhammer (sekretær) og Frode Skjæret (fast møtende vara til presidentskapet). Det er avholdt 6 møter i presidentskapet, regelmessig fordelt gjennom året.

Årsmøtet lørdag 17. januar forlot tradisjonen med kremkake og innførte årsmøtefestmiddag med ledsagere.  Stor oppslutning og stor stemning borger for at dette kan bli en tradisjon.   Under selve årsmøtet var presidentskapet særlig opptatt av å forankre operaprosjektet.

19. mars var Aulaen på Folkvang fylt til bristepunktet av et forventningsfullt publikum. Burgunder for swingende med Christianfjeld Jazzorchester sto på programmet. Varene ble til de grader levert. Samspillet og vekslingen mellom gladjazz og mannskor var glitrende. Under avsyngingen av «Drikkevise» fra Blåboka gikk det så langt at en mannskorsanger fra Løiten på første rad gikk over i en tilstand der han i ekstase nærmest skar tenner. Koret øker gradvis avstanden til notearket og gir dirigenten stadig mer oppmerksomhet. Det ble en flott kveld som kan oppsummeres med –  suksess – kunstnerisk og økonomisk.

Operaprosjektet rørte på seg i mars og koret arbeidet  i grupper med forslag om hvordan og innhold. Operanotene fant veien inn i praktiske øvinger. Gammel kjenning med «Slavekoret» pluss «Jegerkoret» og «Soldatkoret».

Nasjonaldagen startet med frokost i tradisjonell stil på Folkehøgskolen med eggelikør til de som liker det. Under markeringen ved bautaen har mannskoret , for anledningen kledd i velsittende 1814 regndresser, aldri levert «Sang til flagget» på en mer overbevisende måte.  Sangen ble etterfulgt av ei strålende kort tale av en frøsen trysling. Mannskoret var som vanlig det friske innslaget i 17. mai toget, og under avslutningen på torvet viste koret nok en gang sin enorme evne til å gå egne veier. Denne gang med ryggen til fellesdirigenten.

I mangel av sangerstevne tok Mannskoret ansvar og inviterte Elverumskorene til kortreff i Aulaen på kommunehuset Folkvang fredag 5. Juni. Korene Canzona Nova, Leirets Damer, Hernes Korforening og Elverum Mannskor ga det tallrike publikum godbiter fra sine respektive repertoar. Guttene åpnet kalaset med prins Karl Gustav sin «Glad så som fågeln» og avsluttet som siste kor med drypp fra den kommende operasatsingen. Selvfølgelig ble det en stor suksess. Gunnar Østmoe, 2. tenoren som er litt mer en vanlig engasjert i operaprosjektet, plasserte det hele naturlig inn i ei ramme  med viktige nasjonale og internasjonale hendinger. Datoen for operagallaen ble sluppet til et pirret publikum.  Billettsalget til 16. januar kunne egentlig ha begynt den kvelden.

Tidlig om morgenen lørdagen 6. juni tok guttene med følge sin første tur til Operaen. Kort omvisning og forestillingen La Traviata sto på programmet, men dagens høydepunkt var sangøvelsen med operasanger Svein Erik Sagbråten som instruktør. Vi fant tonen og dagen ble avsluttet  på Kafe Engebredt i omgivelser som kledde guttene.

Allerede før selve åpningen av festspillene 31. juli markerte de burgunderkledde seg  malmfullt. Selve åpningen ble skjemmet av en stygg hendelse der konferansieren glemte å nevne selve hovedattraksonen, nemlig Elverum Mannskor. Gemyttene la seg etterhvert og det ble en hyggelig og sen kveld i det nye stenfjøset til GunnarØstmoe. Av enkelte framholdt som korets nye klubblokaler.

Så var det det åpning av høstsesjonen. Presidenten inviterte mandag 17. august alle mannskorsangere til pølser og øl med videre på Helsehuset. Innimellom sang vi litt og delte ut gaver og koste oss. Hyggelig kveld!

Så startet alvoret med gjennomgang av aktivitetsplan for høsten 2015.

Lørdag 30. oktober. Nok en gang dro forventningsfulle gutter til operaen. Vi ble behørig ønsket velkommen. Hver stemmegruppe fikk tilelt et øvingsrom sammen med profesjonelle sangere. Der tok vi fatt på utvalgte stykker. Det hele avrundet felles. Det ble en god og svært lærerik opplevelse.  Koret føler seg hjemme i operakantina og er tett ved å få egen burgunderhylle i øvingssalen.

Søndag 1. nov dro vi igang igjen sammen med 2. bass Markku Salonen og 2. tenor Svein Erik Sagbråten. Nok en god øvingsdag der særlig 1. bassene, som vanlig, fikk honnør for sine kvaliteter mhp. presisjon,  tone og tydelig teksting. Oppsummert ei lærerik og hyggelig helg.

Søndag 6. desember kastet Mannskoret glans over Glomdalsmuseets julestue. Et etterhvert lydhørt publikum fikk servert et velkomponert juleprogram.

Så synges jula inn 22. desember med solister og «Pilgrimskoret» framført klokkerent. Koret tar julefri i trygg forvissing om at operaprosjektet er på vei mot de kunstneriske høyder.

For den som ønsker ytterligere innsikt i koråret anbefales www.burgunderjakkene.no .

2014: Nille, Irland og kunstnerisk fokus

Ventetiden var endelig over: Inger Pernille Stramrud var igjen skikkelig klar for et mannskor. Koret «Var redo» og det ble forelskelse fra første tone…

Irland ble et av årets mange høydepunkt.

Gjennom 2014 bekrefter vi både vilje og evne til videre vekst og utvikling, men på ingen måte over stokk og stein. Utviklingen er ønsket, målrettet og langsiktig. Vi har et jevnt tilsig av nye og berikende kormedlemmer og vi bygger vårt omdømme og vår merkevare trutt videre: Vi tar helt naturlig ansvaret når Elverum skal feire 200 års jubileet for Grunnloven, vi rører både idolstjerner, ordfører og paveansatte til tårer, og vi gjør vår plikt og krever vår rett når vi diskret påpeker at det kun er ett kor som er i en slik posisjon at de har opsjon på å avslutte den årlige julekonserten i kirka.

Vi blir stadig tryggere i vårt kunstneriske uttrykk, dvs alle så ner som a Ingebjør…

Vi hamrer videre på våre verdier enten det er gjennom en revitalisering av verdikommisjonen, eller i et allmannamøte på en pub i Irland.

Hvor veien tar oss videre gjenstår å avklare, men tror ikke jeg tar mye feil, når jeg sier dette vil handle om å finpusse verdiene med det mål for øyet at så mange som mulig av oss opplever et samsvar mellom sine egne verdier og de verdier Elverum mannskor ivaretar: Det som er viktig for meg ser jeg er viktig for koret og vice versa. I dette ligger å finne den rette balansegangen mellom individuelle ønsker og forutsetninger og en forpliktende samhandling.

Sangerbror, 1. bass og Terningen Arenas far, Trond Hagen, døde 1. juni 2014. Vi lyser fred over hans minne.

Arrangementer og aktiviteter i 2014

Presidentskapet 2014: har bestått av Einar Mellum ( president ), Gunnar Østmoe, (visepresident), Olaf Johan Thomasgaard ( kasserer ), Gunnar Hofgaard  ( presidentskapsmedlem / arrangementsansvarlig  ) og Runar Hedenstad ( sekretær / rekrutteringsansvarlig ).

Det er avholdt 5 møter i presidentskapet, regelmessig fordelt i perioden.

Årsmøte i tradisjonen tro 3. februar med kremkake og god oppslutning. Presidentskapet var særlig opptatt av å gjøre en solid forankring av prosjektet «1814 i 2014».

Grunnlovsjubileet markeres i Elverum 20. mars. Det var 200 år siden valg av tre representanter fra Amtet foregikk i Elverum Kirke. Guttene leverte sang av høy klasse i Rådhusfoajeen, før gjester fra det offisielle Hedmark, anført av Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, gikk til bords.

Det går et festtog gjennom landet 17. mai 2014, hvor hele nasjonen feirer 200 års jubileet for vår grunnlov. I Elverum tok mannskoret ansvar og inviterte 1814 sangere med i koret, for anledningen kalt Elverums koret, gigantkoret eller 1814-koret. (Kjært barn har mange navn).  Guttenes parademarsj, også kalt 17. mai toget, endte på Sentralidrettsplassen, hvor hele Elverum tok imot koret. Det hele ble et fyrverkeri av en feiring etter målbevisst arbeid gjennom promoteringer i Terningen Arena, presse, NRK og i de medier hvor guttene naturlig blir viet oppmerksomhet.

Så ble vi invitert til å kaste glans over et sangertreff 21.mai: Øvre Vang Sangkor hadde et inderlig ønske om en felles konsert og ikke minst spise kake med burgunderjakkene. Gjett om det var fult hus på Høyvang ?

Bare for guttene ble en nødvendighet ila våren 2014. En økende interesse fra både media og publikum, gjorde at vi så oss nødt til i en viss grad å skjerme koret og vi reserverte nettkroken ”Bare for guttene”.

Glaset er fyldt, dets guld er ditt eget: Det var  igjen tid for Sangerstevne, denne gang i Trysils skoger 13.-15. juni. Guttene leverte varene fra øverste hylle, både kunstnerisk og ikke minst sosialt.

Festspillåpning 1. august på Sagtjernet Amfi: 3000 møtte opp for å høre koret synge under Festspillåpningen. En av tilhørerne var utenriksminister Børge Brende. Veltalende, men litt uforberedt var han på hva som var kleskodeksen for kvelden: Blå bleser og nærmest hvite bukser matchet dårlig burgunder, og minnet mer om en skjærgårdsaften i indre Oslofjord med Book- Jensen på scenen, enn en høykulturell aften ved Sagtjernet. Når de siste tonene fra Ungdomssymfonikerne hadde stilnet, samlet guttene seg til felles hygge på Østmoelåven med kanapeer og akevitt.

Så var det sesongåpning, seminar og litt mer akevitt helga 15. – 17. august.

The Vikings went back to the Island oktober 2014: 33 av korets medlemmer reiste til Irland 16.-19 oktober: En kjempetur fra start til mål. Vi fikk både idolstjerner og paveansatte til å gråte, og dama i resepsjonen på hotellet er fortsatt lykkelig etter personlig fremføring av vårt budskap om ”ditt førsta kyss”…  Nok et bevis på økende kunstnerisk trygghet fremla vi i byens store katedral, da vi møtte en enorm akustikk med tilnærmet stoisk ro, også kalt østerdal lynnet. Glemmer ikke Nille som vinket farvel til guttene natt til søndag: Som sagt innledningsvis var forelskelsen på plass fra første tone.

Når fjordene blåner og håret gråner: Godt oppmøte for å feire byens ordfører som fylte 60 år. Åpenbart riktig så lenge han er en av korets store fan. Presidenten tok selv taktstokken denne kvelden.

Syng deg sammen sangerskare: Som det førende koret i regionen tok vi igjen ansvar for å invitere til Sangertreff 15. november: I mannskorland, der kan alt gå an. Sammen med Trysil Mandskor, Løiten Sangforening og Brumunddal Mannskor gjennomførte vi først konsert, deretter sangerfest med følge. Fra pressen kan vi lese: «Vi får etter hvert mer og mer sans for de burgunderrøde , Elverum Mannskor. Koret er med rette toneangivende på flere fronter i byen…»

På tampen på året kan vi registrere at vår burgunderrøde merkefarge sprer seg som en farsott over landet: Både statsminister Erna Solberg og nasjonens kjæledegge Sissel Kyrkjebø har tatt det burgunderrøde skrittet fullt ut. Videre står kjendiser i kø for å like Elverum Mannskor, som ved årsskiftet nærmer seg 1000 tilhengere på sin Facebook-side.

Så synges jula inn 21. desember: At bløtkaka i år ble servert med marsipanlokk og ikke som den velkjente kremkaka, satte en kraftig støkker i guttene. Men med den erfaring og profesjonalitet koret har opparbeidet, så vel lokalt som internasjonalt, lot de ikke «marsipanlokksjokket» forstyrre oppladningen til den store julekonserten. Med stor selvsikkerhet, åpenbart i blandet oppstilling og uten noter, tok koret elverumsingene inn i julestemningen og inn i en ny epoke for Elverum Mannskor. 

2013: Det solide annerledesåret

Med sine 116 år er Elverum Mannskor en svært vital og suksessrik institusjon, og 2013 blir et nytt år som preges av nytenkning, utvikling og vekst. Stadige taktskifter kontinuerlig forankret i vår triple bunnlinjefilosofi og i klassisk mannskortradisjon.
I 2012 introduserte vi de 3 T`r: Trond, tirsdager og Terningen Arena. De kom og de forsvant. Riktignok har vi befestet Terningen Arena som korets hjemmebane, og ved de anledningene vi legger våre konserter hit, matcher vi Elverum Håndball med tanke på publikumsoppslutning og som elverumsingenes mestvinnende kjæledegger.
Var det mulig å skape en konsert som ga både utøvere og tilhørere en kunstnerisk opplevelse og samtidig tjene gode penger på det?  Ja, svaret ble «Sommer i Burgunder”. Dette beskrives presist på korets hjemmeside: ” Hver eneste billett var revet bort, sommerkvelden strålte og publikum var i festhumør da koret trommet sammen til sommerkonserten “Fristorp går i Burgunder”. Fristorp gikk i burgunder og Elverum Mannskor gikk i betydelig økonomisk pluss.
Som en opptakt til 2014 og til markeringen av 200 års jubileet for den norske grunnloven, valgte vi i 2013 å flørte litt med svenskene: Karlstad turer, svensk dominert reportoar, svensk dirigent og en svensk gjesteartist. En liten reunion med Sverige kan være taktisk lurt før fokuset til de grader rettes mot vårt Gamle Norge: Der hvor ja vi elsker at ørnen stiger rett fra de blånende fjorder opp mot Norges fjell ! Hipp, hipp, hurra !!!
Så kom høstens komposisjon. Vivaldi har komponert de 4 årstider, høsten 2013 komponerte koret de 4 dirigenter, eller som verket også ble kalt: ”Mens vi venter på Nille”. Ressurser som Thomas Caplin, Sigurd Engesnes, Erik Rynefors og vår egen Per Kjelland ble hyret inn for å toppe den kunstneriske formen inn mot OL året 2014.
Korets visepresident 2. tenor Gunnar Østmoe, med spesielt ansvar for merkevarebygging og i den forbindelse ofte korets talerør utad, har i 2013 turnert land og strand rundt som ambassadør for korbevegelsen generelt og Elverum Mannskor spesielt. Han har presentert det suksessrike kulturprosjektet Elverum Mannskor for miljøer som ønsker å bli  – nettopp –et  suksessrikt prosjekt, herunder NM på ski. Som den klart syngende 2. tenor Asbjørn Langmyr like klart skriver på korets hjemmeside: ”I ettertankens oppklarende lys, vil den observante TV- seer kunne samstemme i at hurraropene i den spennende finishen på kvinnenes 15-kilometer, hadde en spesielt fyldig klang, som av – nettopp – en godt oppvarmet og topp motivert 2. tenor”.
Fra korets hjemmeside kan vi hente mer trivielle hendelser som at det oppleves noe mer ro rundt de tidligere skandaleomtalte vin trekningene på korets øvelser. Fortsatt en del uro i 2. tenorrekka: Periodiske overløpere til blandet kor som ”en Rett og to Vrang” og forviklinger knyttet til en  stemmekoordinator med sviktende geografi kunnskap hvor storgården Storhov forveksles med bydelen Torshov.
Arrangementer og aktiviteter i 2013
Presidentskapet 2013 har bestått av Einar Mellum (president ), Gunnar Østmoe ( visepresident / merkevarebygger / suksessformidler ), Olaf Johan Thomasgaard ( kasserer ), Gunnar Hofgaard  ( presidentskapsmedlem / arrangementsansvarlig  ) og Runar Hedenstad ( sekretær / rekrutteringsansvarlig ).
Det er avholdt kun 2 møter i presidentskapet etter innkalling. I takt med presidentskapets tiltakende trygghet i en situasjonsbestemt ledelsesform, er det i større grad gjennomført behovsstyrte møter ad hoc i forkant av kor øvelse.
Årsmøte i tradisjonen tro 22. januar med kremkake, god oppslutning og heftige forhandlinger rundt korets virksomhetsplan.
Rett før Elverum Mannskor skulle bidra til allsangkveld i Elverum kirke 3. mars, fikk vi den tunge beskjeden om at vårt æresmedlem og 1. tenor Arne Johan Hornmoen ( 1938-2013 ) hadde forlatt oss. Koret stilte manntallig i bisettelsen og vi tar med oss de mange gode og artige opplevelsene med Arne Johan i koret.
Burgunder for svingende gikk av stabelen 12. mars: Et unikt musikalsk møte mellom stilartene gladjazz og tradisjonell mannskorsang da Christianfjeld Jazzorchester fikk muligheten til sole seg i glansen av de strålende burgunderjakkene. Rådhusfoajeen var sprengt og det ble servert en konsert full av vakre kontraster som begeistret både publikum, presse og byens ordfører.
Folkefest i Elverum 17. mai beskrives slik av vår merkevarebygger: Også i år kom tusenvis ut i gatene i finstasen og med flagg for å se Elverum Mannskor gå i tog og synge i Leiret 17. mai. Guttene var i år helt ekstraordinært godt opplagte og det ble etter hvert også mange som gikk sammen med de burgunderrøde kulturprisvinnerne i tog denne dagen.
Så kom Sommer i Burgunder 14. juni og skapte feber stemning i midtsommernatten. Svensk visesang sto på programmet både under det eksklusive VIP-arrangementet i forkant og under konserten som ble ledet av sjefsdirigent Trond Våge. Gjesteartist var den svenske visestørrelsen Göran Fristorp.
Dagen derpå møtte nesten 600 korpsmusikere opp til middag på Terningen Arena da det ble kjent at medlemmer fra Elverum Mannskor skulle stå for serveringen.
Storslått åpning av Festspillene ble omtalt slik av Østlendingen: Det var storslått da Ungdomssymfonikerne framførte Elverumssangen sammen med Elverum Mannskor. Mannskoret bidro dessuten til god stemning utenfor Terningen Arena før konserten.
Oppslutningen var også god da 2. tenor Svenkerud inviterte til påfølgende spekemat på stabburet på Storhov. Eller Torshov som stedet kalles blant 2. tenorene.
Karlstadturen 22. -24.november ble en avslutning av Erik Rynefors sitt foreløpige samarbeid med koret. Undertegnede deltok ikke, men turen blir av alle reisende beskrevet som uttrolig, nærmest forbausende vellykket og hyggelig.
Atter en jul i Burgunder ble det med kirkekonsert 15. desember. Det var åpenbart gjort en taktisk feil i utarbeidelsen av programmet, og publikum slet litt med å etablere den store julefølelsen, siden mannskoret ikke denne gangen fikk muligheten til å avslutte det hele med ”Det lyser i stille grender”. Dette rettes høyst sannsynlig opp til neste gang.
Videre var Mannskoret gjesteartister på Veterankorpset tradisjonsrike julekonsert, omtalt slik i Østlendingen: Nydelig musikk, konserten startet med Elverum Mannskor som framførte Elverumssangen til et stående og syngende publikum. Videre kan det nevnes at vår egen Per Kjelland var konsertens store konfransier.
På tampen noteres at vi i høst gjennomførte et notekurs med nå igjen vår egen 2. tenor Arild Sveum og en lett kommersielt preget adventskonsert på Kremmertorget. Konserten huskes best ved at 2. tenor Helge Næss Rustad bød på gløgg og peisvarme i advokatstua. I desember gjorde vi et nytt fremstøt for å rekruttere en håndfull korister til oppstart i 2014. Hvordan det gikk får dere høre i neste års beretning. Da skulle alt være med.
Som forfatter av årsmeldingen slår det undertegnede at de medlemmer som her er referert med navn utover presidentskapet, er alle 2. tenorer. Ei svært ressurssterk stemmegruppe, Torshov eller ei. Da skulle det også være ballansert. Mens julefreden påfallende sakte i år, siger inn over elverumsingene, kan Elverum Mannskor oppsummere nok et godt år. Presidentskapet ønsker å takke hele fem dirigenter og medlemmer for året som ligger bak oss!

2012: Jubileum og paradigmeskifte

Guttene hygget seg og leverte varene i estiske Tartu.

Det 115. året i Elverum Mannskors historie går inn i minneboka som er stort år for koret. Med dirigentskifte, jubileum og en økende medlemsmasse.

Vi er i stadig utvikling, både i omfang og i front. Spesielt vil vi huske vår deltakelse i Nordic and Baltic Male Choir Festival  i Tartu I Estland, og markeringen av vårt 115 års jubileum, som ble en suksess både kunstnerisk, sosialt og omdømmemessig.
Koret er i vekst, og vi har høsten 2012 tiltrukket oss to håndfuller med sangglade og sosiale karer, jevnt fordelt i korets stemmegrupper. Oppmøtet på ukentlig øvelse er bra, med nærmere førti mann, legger vi grunnlaget for i musikalsk og sosial samklang prestere sammen.
Et paradigmeskifte ble det også i etterkant av sommeren. De tre T`er ble introdusert og akseptert: Trond, Tirsdager og Terningen Arena.
Koret har en inspirert og tydelig ledelse, og dugnadsånden blomstrer i hele koret under mottoet: ”Ingen oppgave for liten, ingen oppgave for stor”.

Kongen er død, lenge leve kongen…
Per Kjelland har vært korets dirigent gjennom 12 år. Gjennom sin væremåte og evne til å inspirere mannen i gata til å tro at deltagelse i mannskor er livets store lykke, har han medvirket til en revitalisering av koret uten sidestykke. Derfor var det med stor vemod at vi lot han abdisere til 2. tenor sommeren 2012.
Men så kom Trond, vårt førstevalg av dirigenter i Elverum. Han har i løpet av høsten, gjennom musikalitet, presisjon og ærgjerrighet allerede tatt koret på tur til nye høyder, med eller uten note perm.
En reorganisering av Kunstnerisk Utvalg og av Den Gyldne Næverkont fant også sted høsten 2012.
Etter mange år med øvingslokaler på den gamle lærerskolen, deretter Folkehøgskolen, flyttet vi høsten 2012 inn i Terningen Arena, arnestedet for folkehelse i Elverum. Mannskor er viktig for folkehelsa.

Arrangementer og aktiviteter i 2012

Presidentskapet 2012: har bestått av Einar Mellum ( president ), Gunnar Østmoe ( visepresident ), Olaf Johan Thomasgaard ( kasserer ), Gunnar Hofgaard  ( presidentskapsmedlem / arrangementsansvarlig  ) og Runar Hedenstad ( sekretær / rekrutteringsansvarlig ).

Det er avholdt 7 møter i presidentskapet, regelmessig fordelt i perioden.

Årsmøte i tradisjonen tro 30. januar med kremkake og god oppslutning. Det var knyttet spenning til presidentskapets forslag til planverk, og i særdeleshet en tenkt videreføring av korets internasjonale engasjement og forvaltning av den triple bunnlinjetenkningen. En virksomhetsplan for perioden 2012-2015 ble besluttet og her beskrives mål og virkemidler i forhold til kunstnerisk og organisatorisk utvikling, og hvordan vi styrker koret gjennom en strategi for profilering og rekruttering.

25. februar: reiser en eksklusiv gruppe fra koret på studietur til Karlstad for gjenforening med Queen og kunstnerisk leder for vårt vennskapskor Sångforeningen Manhem.  Begivenheten er omtalt i historieboka som et ”mestermøte”.

21. mars: kaster vi glans over Elverums feiring av Namibias nasjonaldag. Namibias ambassadør i Norden og en rekke fremtredende gjester fikk høre koret presentere noe av det beste i norsk mannskorsang, det hele toppet med den namibiske nasjonalsangen.

25. mars: drar en delegasjon fra koret til Bislet Høgskolesenter i Oslo for å øve inn det norske programmet til Tartu konserten. Her fikk vi en søndag i samklang med det noe yngre koret ”Sangerselskabet  Guldbergs Akademiske Kor”.  Særlig vil vi huske den gode og rimelige maten vi fikk tilgang til på korets stamsted.

23. april: fikk vi i dirigentens fravær en øvelse i sceneteknikk med Mette, omtalt som dama til Jens. Hun ga oss ytterligere dimensjoner til ”Brudefærden” og ”Så Skimrande”.

17. mai: var det frokost på Folkehøgskolen før vi igjen satte en høytidelig ramme rundt seremonien ved Kongebautaen.  Deretter sang og hipp, hipp hurraet vi i Barnetoget, før vi løftet publikum i Parken som forsangere på ”Elverumssangen” og ”Ja, vi elsker”.  Nok engang bidro vi til å gjøre dette til en festdag, samtidig som det for korets del er viktig for vår profilering og vårt rekrutteringsarbeid.

9. juni: så kom vi, så sang vi, så sjarmerte vi og så forsvant vi til og fra sangerstevne på Koppang. Av hensyn til den forestående Tartu turen, måtte guttene disponere litt på kreftene, men fikk en fin oppkjøring under høydeoppholdet i Østerdalen. Det bør nevnes at koret hadde forberedt fremføring av ”Brudefærden”, med en ekstra dimensjon instruert av dama til Jens, men oppdaget kort tid før avreise, at Løiten Sangforening, av visepresidenten omtalt som ”gutta fra pultost-grenda”, hadde programmert samme bidrag, riktignok uten ekstra dimensjon gitt av dama til Jens. Vi løste dette på elegant vis ved at vi så å si på sparket øvde inn et massivt estisk korverk. Ellers bør huskes våre strålende busskonfransierer: Henning på tur opp, Olaf på tur ned.

11. juni: var siste øvelse før sommerferien og Pers siste øvelse med taktstokken i hånda for guttene på norsk jord. Og Per uttalte: ”Det har vært en utrolig reise og jeg gleder meg til neste etappe”.

14.-17. juni: Til Østerland vil jag fara, sa guttene og dro til Nordic and Baltic Male Choir Festival  i Tartu I Estland. Ankomst torsdag I et strålende sommervær, hvor guttene raskt og i kjent stil satte sitt preg på gater og torg. Felles intern festmiddag fredag kveld, med markering av en dirigent på oppsigelse. Parvis fremførte guttene sang, dikt og hymner så tårene spratt, og deretter ble Per utnevnt som æresmedlem i koret for all framtid. En verdig markering av en markant dirigent.

Så til konserten lørdag som visepresidenten presist beskriver på burgunderjakkenes hjemmeside: ”Rundt 4000 sangere var samlet for å være sammen med Elverum Mannskor, noe de hadde stor glede av” . Det samme hadde åpenbart 8000 tilhørere i amfiet.

Hjemturen natt til søndag virket litt lenger enn turen ned noen dager tidligere, men guttene har igjen med seg tung internasjonal erfaring i bagasjen.

Nok engang en stor takk til reisekoordinator Odd Erling. Spesielt vil vi huske quiz i tre etapper: Til lands, til vanns og i lufta med.

1. august: var årets festspillåpning, og jeg begrenser meg til å referere lokalavisa Østlendingen: ”Så sang de så høyt at salen faktisk ble puslete, men så pent var det at gåsehuden sto”. Sekretæren presiserer at ”salen” her er ensbetydende med Terningen Arena, Elverums storstue.

21. august: sesongåpnet koret hjemme. Arenaen var Lille Gråberg og motstander var pølser, øl & akevitt. Resultatet gikk i korets favør med en håndfull nye kor sangere og en forventningsfull ny dirigent.

27. oktober: feiret Elverum Mannskor sitt jubileum, en 115 åring verdig. Vi inviterte våre sangerbrødre fra øst og vest, fra innland og utland: Løiten Sangforening, Trysil Mandskor og Sångforeningen Manhem, alle invitert med ledsagere. 130 sangere fylte Elverum Kirke til en flott jubileumskonsert. Deretter middag i festsalen på Elvarheim hvor kommunens ordfører og andre fremtredende personer som følger koret tett, fikk lov til å være med på festen. Det hele holdt i stram regi av Odd Erling som toastmaster, og krydret med underholdningsinnslag fra egne kor rekker. Lokalavisa Østlendingen gjør følgende omtale under overskriften ” Hurra for mannskoret !”: ”Vi har fulgt mannskoret på mang en konsert gjennom 40 år. Gjennom disse fire årtiene har vi ventet på blomstringstimen. Den kom plutselig denne lørdagskvelden”.

16.november: var det tid for å markere revitaliseringen av ”Den Gyldne Næverkont”, etter at et nedsatt utvalg hadde fått mandat av årsmøtet til å foreslå en tidstilpasset og kulturbærende markeringsform. Rakefisk med passende drikke på Lille Gråberg var rammen rundt årets seremoni. Påfølgende dag våknet flere korister, særlig 2. tenorer, kun iført svart sløyfe, skal vi tro korets hjemmeside.  Det sies ikke om dette skyldes rakefisken ( det er tydelig uttalt fra 2. tenorrekka at ”jeg liker ikke rakefisk” ), tilbehøret, mangelfull opplæring gitt av uniformsansvarlig, eller om det rett og slett er et nytt element i selve seremonien.

Tampen på året: nærmer seg og vi tar med oss litt om smått som stort fra 2012. Kong Harald fikk vår cd, Absolute Burgunder vol.2, til sin 75 års dag. Det er allerede referert til blomstrende omtaler i media, som kan suppleres med media fokus på presisjonen til 1. bassene, så vel trafikalt som musikalsk, og da en av våre 2. tenorer ble angrepet av seilfly, og det på et tidspunkt hvor stemmegruppen var nær utrydningstruet i koret. Så har vi opprettholdt tradisjonen om å by på oss selv i ulike mindre uoffisielle arrangementer & private bursdagslag.

Hipp, hipp, hurra !!!

16. desember: var det igjen tid for å synge jula inn i kirka. Som konfransier Ole Kristian Bonden så korrekt uttrykker: Det blir ikke jul i Elverum før mannskoret har sunget ”Det lyser i stille grender”. Jul ble det i år også, og mannskoret kan se tilbake på et innholdsrikt år, i god samklang med den triple bunnlinjetenkningen og presist i takt med virksomhetsplanen for 2012.

2011: Ny CD og større trygghet

Det 114. året i Elverum Mannskors historie har vært et godt år med flere høydepunkter, både kunstnerisk og sosialt. Vi blir stadig tryggere og presterer bedre.

At vi blir tryggere skyldes både at vi har brukt tid på terping og at vi har sunget sammen et år mer. Men det skyldes også at vi trives og har det bra sammen.

Absolute Burgunder vol. 2 er et bevis på nettopp dette. I følge Frode Berntzen, som gjorde lydopptak, ledet bandet og har mikset skiva, er vi mer samstemte og har bedre klang enn forrige gang han gjorde opptak med oss (2008). Innspillingen var et av årets største opplevelser. Helga på Storhov var preget av konsentrasjon og vilje til å lage et godt produkt. På forhånd hadde et band bestående av vår egen Arild Sveum, piano, Morten Strypet, bass, Skjalg Lidsheim, trommer og Frode Berntzen, gitar, spilt inn akkompagnement og soloer. Lokalet egnet seg ypperlig og en opplagt Per Kjelland, som jo har laget alle arrangementer, fikk fram det beste i oss. Resultatet kan vi være stolte av. CDen ble sluppet på jubileumsdagen 11/11-2011 kl 11 minutter over 11. Arrangementet ble elegant koblet til en samling av alle 11-åringene i kommunen. Vi hadde avtalt at CDen skulle komme i fallskjerm, men dårlig sikt gjorde at verken fallskjermhopperen eller tandemhoppet med Per, kunne gjennomføres. I stedet rapellerte fallskjermjegeren ned fra tårnet i rådhuset. Dermed så alle at produktet var himmelsk! Bra med tilskuere og vi fikk solgt mange CDer til tilbudsprisen 111 kroner.

Per Kjelland er tilbake som dirigent, til alles tilfredshet. Han evner å inspirere oss og holder motet oppe, sjøl om vår konsentrasjon ikke alltid er på topp. Over alt hvor vi kommer skryter andre kor og sangere av hvor dyktig, engasjerende og morsom han er. Så ingen tvil, vi er heldige som har Per som dirigent.

På grunn av omfattende byggearbeider på Lærerskolen, har vi fra mai hatt alle øvelser på Elverum Folkehøgskule. Vi har fått en god løsning der med øvelser i auditoriet og kaffepause i kantina. Gunnar H. har skaffet kaker fra Bakemestern og kaffe har kjøkkenet på folkehøyskolen ordnet. I sommer har vi rydda ut av lageret på Lærerskolen. Noen av korets eiendeler og presanger har vi delt ut til verdige mottagere, og noe er lagret her på folkehøyskolen.

På seinhøsten har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant korets medlemmer. Målet var å finne ut hvordan medlemmene er fornøyd med koret, sosialt, kunstnerisk og organisatorisk. Vi har hatt hjelp av Jens Petter i utforming og tolkning, og har fått svar på flere forhold, både det som er bra og ting som kan bedres. Hovedinntrykket er at alle er godt fornøyd og trives godt i koret vårt. På spørsmål om vi er villige til å frigjøre oss mer fra permen, svarte overraskende mange ja: det vil vi!

Burgunderjakkene.no trekker fortsatt lesere fra både nær og fjern, inn- og utland. Det er et forum for opplysning, velment mobbing og glede. De viktigste hendelsene i året som har gått, er kommentert der. Sjøl om det er noen temaer som er ekstra mye omtalt, er både valg, åremålsdager og jakt/fiske bragder beskrevet der. Bare å følge med og delta i debatten. Stor honnør til Gunnar Ø.

Arrangementer og aktiviteter i 2011

30. mars: Etter litt felles øving holdt vi konsert sammen med Leirets Damer i Terningen Arena. Det ble vel ingen stor opplevelse, til det var vi og særlig de litt for lite samstemte. I tillegg til felles sang og sang hver for oss, bidro Per Oddvar Hildre med en blanding av forelesning og sang.

11. april: Stemmeseminar med operasangerinnen Marthe Werring Holmern. Hun hadde mange gode poeng og øvelser, som vi kanskje skulle ha repetert.

17. mai: Frokost på Folkehøgskulen som tidligere, deretter bidro vi ved Kongebautaen. Det opptrinnet huskes kanskje best etter at programleder Skaret kalte oss ”rødjakkene”. Han har offentlig beklaget, ”so no hard feelings”. Så bar det til Leiret, der Burgunderjakkene på tradisjonelt vis løftet Barnetoget med sang og munter tilstedeværelse. Avslutning i Parken.

27.-29. mai: Under sangerstevnet på Røros i 2010, ble vi kjent med Fugleset mannskor, og på høsten fikk vi invitasjon til deres sangerstevne våren 2011. Derfor dro vi i vesterled, på sangerstevne i Molde. Trysil Mandskors seminar ble dermed uten oss (sml. underskudd). Sekretær var ikke til stede, men har via andre deltagere fått et klart inntrykk av at Burgunderjakkene i tillegg til en god prestasjon i Molde kirke, var overlegne busksangere. Ved tilbakekomsten til Elverum var vi som snarest innom et bryllup på Terningmoen. Det var fallskjermjeger Mikael Kristiansen med sin nyervervede frue som hadde ønsket at vi skulle berike selskapet med mannskorsang. Som belønning skulle vi få et tandemhopp. Dette var tenkt som premie til dirigent Per og skulle være en del av lanseringen av Absolute Burgunder vol 2. Men det endte som vi veit med tauklatring i rådhustårnet.

8. juni: I anledning Glomdalsmuseets 100 års markering, var vi bedt om å bidra med sang. Det gjorde vi i vakkert vårvær ved Rendalstunet, til de innbudte gjestenes begeistring. Vi sang Østerdøls Marsch, den samme sangen som Elverum Mannskor sang ved åpningen for 100 år siden!

4. august: Festspillåpning. Vi var igjen på plass ved avsyngingen av Elverumssangen under åpningen av festspillene. Vi tror alle de fremmøtte følte at nå var det som det skulle igjen. Burgunderjakkene.no som har mye stoff fra denne perioden, framhever den stilige overgangen fra Stig Inge Bjørnebys innledning til vår inngang og sterkt følelsesladde framføring av Elverumssangen. Resten av konserten husker ikke jeg, men innledningen satt!

2.-3. september: CD innspilling. Innspillingen var tenkt gjort i Festsalen Elvarheim, men måtte flyttes pga TV2 bråk på Rådhusplassen. Vi var derfor så heldige å få bruke salen på Storhov. Peer Jakop var sjøl bortreist, men nøkkel lå under matta. Lokalene var så velegnet at tekniker Berntzen godt kunne tenke seg å bruke det fast. Arrangementsgruppa hadde sørget for mat. Vi brukte ca 10 timer på opptakene. Etter en dårlig sommer gjorde det godt å komme i gang med kunsten igjen.

11.11.11: Nøyaktig kl 11minutter over 11, kom brudgommen fra 4/8 ut av tårnvinduet på Elvarheim. Han steg elegant ned og overleverte Absolute Burgunder vol 2 til den nyvalgte ordfører Erik Hanstad. Uten overdreven framhevelse av oss sjøl, lagde vi en koselig markering av en stor begivenhet.

12.-13. november: I løpet av 1. tenor Madsbus studieopphold i Karlstad i fjor vår, slo det oss at vi kanskje skulle prøve å få til en utenlandstur i år også. Madsbu etablerte kontakt med et mannskor i Karlstad kalt Manhem. Og slik ble det korforbrødring over grensen. Sammen med våre respektive dro vi med buss til stedet der unionoppløsningen ble undertegnet i 1905. Til tross for motorstopp ble det en behagelig reise. Vi sjekket inn på Stadshotellet, og dro umiddelbart for å møte Manhem. Etter litt felles øvelse, gjennomførte vi en god konsert som inkluderte både felles sanger og noen numre hver for oss. Etter konserten inviterte Manhem til middag. Det viste seg at Manhem hadde et utrolig repertoar av drikkeviser, og noen av disse har vi øvd inn i etterkant. I det hele tatt et hyggelig bekjentskap og en vellykket tur. Vi håper å gjøre gjengjeld til høsten.

8. desember: Glomdalsmuseet arrangerte ølaften. Vi ble innleid for å synge drikkeviser. Og det hadde vi jo fått påfyll av. Per kunne ikke delta, derfor var Frode sporty og tok ansvar.

14. desember: DnB leide oss inn til å bringe julestemning på deres julebord for kunder. Vi sang tre sanger og fikk 5000 kroner for det. Det samme fikk vi for drikkevisene på Glomdalsmuseet.

18. desember: Tradisjonen tro møttes vi til juleavslutning med kaffe og kremkake i forkant av ”Synge jula inn” konserten. I år fant Presidentskapet grunn til å hedre noen av korets eldre medlemmer for lang og tro tjeneste. John Randen, Arne Mømb og Arne Johan Hornmoen ble til alles begeistring, overrakt diplom og æresmedlemsskap i Elverum Mannskor. Etterpå dro vi til kirka, og som siste kor bidro vi til at ro og julestemning senket seg over befolkningen.

2010: Et Munthert Mannskor

Forestillingen Munther mannskor ble et høydepunkt i 2010. (Foto: Kristin Søgård, Østlendingen)

Også i 2010 har begivenhetene kommet tett og opplevelsene vært mange. Vi opprettholder vår posisjon som det ledende førstevalg, sjøl om Festspillstyret gjorde et mislykket forsøk på å degradere oss.

Det vakte som dere husker massiv kritikk blant det kulturelt oppegående publikum og i mediene, og til slutt en uforbeholden beklagelse med garantier for framtiden fra Festspillstyret. Vi ser derfor fram til både vorspiel og Elverumssangen i Terningen Arena i august. Der har vi jo allerede vist oss fram og Burgunderjakkene.no kalte det Beatles lignende tilstander, da vi var med på åpningen.

Burgunderjakkene.no er vår nye hjemmeside, og hvilken suksess den er. Mannen med den etter hvert så omtalte barten har laget et nettsted som ethvert kor og lag kan misunne oss. Den er i flittig bruk, noe 6571 besøk av 1635 forskjellige besøkende fra 28 forskjellige land er et tydelig bevis på. Han skriver jo som en gud og spesielt artig blir det når utlegningene avstedkommer kommentarer og diskusjoner.

Per Kjelland, vår avholdte dirigent, har i år blant annet konsentrert seg om internasjonalt arbeid og poteter. Vi har derfor vært så heldige at Åsmund Mjelva kunne være stedfortredende dirigent. Det har vært en uforbeholden fornøyelse, og vi er veldig takknemlige for at han kunne ta dette tunge vervet på seg. Når så Per jevnlig har vært innom på øvelsene, vært med på turene til Praha og Røros, og ikke minst bidratt med strålende arrangementer på Munthesangene, må vi virkelig si oss fornøyd med korets kunstneriske ledelse. I det hele tatt er vi stor takk skyldig Elverum Folkehøgskule. De har musikalske og kunstneriske kapasiteter som er helt avgjørende for Elverum Mannskor. Når vi i tillegg rett som det er trenger avlastningslokaler, og Folkehøgskulen alltid står til vår disposisjon, er vi dem stor takk skyldig.

I år har vi hatt to store prosjekter, nemlig Praha turen og ”Munthert Mannskor”.  Turen til Praha ble et sosialt høydepunkt. Koret kunne etter det gode økonomiske resultatet fra Jubileumsstevnet i 2009, subsidiere deltagerne med et betydelig beløp. Reisekoordinator Odd Erling Lange med flere, hadde laget et strålende program. Vi følte oss godt ivaretatt og turen ble en stor opplevelse på mange plan.

”Munthert Mannskor” var vårt bidrag til feiringen av Margrethe Munthes 150 års fødselsdag. Konserten var avslutningen av Muntheåret og kommunen bidro med 30.000 kroner til vårt arrangement. Geir Prøven og Per Kjelland var tidlig på banen med et forslag om å gjøre noe i anledningen. Det ble altså ”Munthert Mannskor”, der Geir lagde manus og hadde regi, og Per gjorde sangene til våre, gjennom spennende arrangementer.

Rekrutteringsinnsatsen har i år ikke gitt mange nye, men vi har i alle fall fått med oss Ola Norstrøm. Som endelig skal lære forskjell på å skrike og synge!

Presidentskapet har avholdt fem ordinære møter. I tillegg har deler av Presidentskapet hatt flere møter i forkant av både Praha og ”Munthert Mannskor”. Presidentskapet har bestått av Einar Mellum, president, Gunnar Østmoe, visepresident, Olaf Johan Thomasgaard, kasserer, Gunnar Hofgaard, presidentskapsmedlem, og Håkon Morten, sekretær. Dirigentene har møtt på flere av møtene. Presidentskapet tok på allmøte i høst opp frammøte og rutiner for å melde avbud og permisjonsønsker. Vi vil si oss svært fornøyd med oppmøte og positiv innstilling i året som gikk og håper det fortsetter videre. Det er grunnlaget for at alle lærer og føler seg trygge, og dermed oppfyller våre mål om kunstnerisk framgang.

For å sikre god informasjon til alle ble det i høst oppnevnt nye stemmeforvaltere. Den gamle benevnelsen ble raskt byttet ut med den mer moderne tittelen stemmekoordinatorer. De valgte koordinatorene er Frode Skjæret, ansvar for 1. tenorer, Bjørge Furuheim, 2. tenorer, Erik Stenhammer, 1. basser, og Jan Erik Hagebakken, 2. basser. Stemmekoordinatorene har tatt vervet alvorlig og er et viktig bindeledd mellom korets medlemmer og presidentskapet.

Arrangementer og aktiviteter i 2010

11.-14. mars: Etter grundig og dyktig planlegging i reisekomiteen ved general Odd Erling Lange, ble ”The Praha-tour 2010” en sosial og kunstnerisk suksess. Begge våre eminente dirigenter opptrådte som kjentmenn, etter diverse tidligere besøk. Og i tillegg hadde reiseoperatøren skaffet to guider som snakket utmerket norsk. Høydepunktene var mange, som for eksempel: besøk i ambassaden, quiz og busksang. Vi sang på gata og i Prahas ølbuler, og ikke minst på Staremetski Namesti-torget. Publikum strømmet til fra alle kanter og koste seg med mannskorsang. Japanerne trodde nok det var tsjekkiske folkesanger, og dirigent Per måtte høflig men bestemt avvise at vi sang for klingende korunas. Men den største opplevelsen var konserten i St. Martin in the Wall kjerka, der vi opptrådte sammen med guttekoret Pueri Gaudantes. Sjelden har vi sunget bedre, noe vi har kunnet gjenoppleve gjennom videoene som Per Steinar Krogsæter har laget for oss.

April: Burgunderjakkene.no. Gunnar Østmoe hadde slitt med Norges Korforbunds plattform for hjemmeside. Den var ikke tilfredsstillende for han eller oss, og i løpet av april hadde han fått vår nye interaktive møteplass opp å stå. Og hvilken forvandling. Det er blitt en arena med utrulig interesse fra nær og fjern. Når vi i tillegg er på Facebook og vi ligger helt i toppsjiktet på Google, har Gunnar klart å gjøre både informasjon og aktuelle temaer underholdende og tilgjengelige. Strålende innsats.

1. mai: Vår ærede President Einar rundet et halvt sekel 2/5-2010, og feiret dette på tidligere Glommen pensjonat. Til hans overraskelse og glede kunne vi stille et mannsterkt kor for å hedre ham. Jubilanten kastet seg med i sangen og det ble en verdig markering.

17. mai: Den etter hvert så tradisjonelle deltagelsen i Leirets feiring av nasjonaldagen, startet som tidligere, med frokost på Folkehøgskulen og sang ved Kongebautaen. Deretter marsjerte vi i tvilsomt vårvær gjennom Leirets gater, og avsluttet vår felles feiring i parken.

31. mai: Som en forberedelse til felles innsats på Sangerstevnet, hadde vi en interkommunal øvelse sammen med Løiten Sangforening.

11-13. juni: Sangerstevne på Røros. Etter en busstur med Rørosquiz og avslappet stemning innlosjerte vi oss på Røros Turisthotell. Vår fagre fane ble under hele oppholdet trygt oppbevart på Røros stasjon.  Vi ble kjent i Røroshallen fredag kveld og lørdag stilte vi opp i øsende regn på Malmplassen.  Vi fikk varme oss hos en utflyttet Elverumsjente og sang oss enda varmere på Domus. Konserten i Storstuggu ble lang, og vi bidro med ”I midnattsolen”, ”Java Jive” og ” Songs my mother taugth me”, med tilfredsstillende resultat.  Sangerfesten gikk greit, men vi må vel innrømme at Leirets Damer var vel så etterspurte som oss på dansegulvet! Søndagen var viet samarbeidsprosjekter mellom ulike kor, og her var vårt stunt med Løiten Sangforening et høydepunkt. Vi framførte” Vals på Ängön” og ”Fattig Bonddreng”. Begge sangene har for øvrig fått plass i den nye ”Blåboka”.

14. august: Vårt internasjonale samarbeid ble videreført da ETAM koret fra Tallinn gjorde gjenvisitt. De holdt kirkekonsert på ettermiddagen og deltok på Festspillenes avslutningskonsert, før forbrødringen fortsatte med en storslått fest her i kantina, strålende arrangert av vår festkomité under Gunnar Hofgaards ledelse. Vi møtes igjen i 2012 i Tartu, Estland.

16. august: Høstsesongen ble startet på tradisjonelt vis med sang, pølser, øl og akevitt, og den fortsatte med allmøte 23. august.

16. oktober: En av korets nestorer med 10 år som leder rundet i høst 70 år. Paul Tangen og kona Else feiret sine jubileumsdager denne dagen, og mange av korets medlemmer var med og hyllet dem.

29. november- 2. desember: Hele høsten har gått til forberedelse av festforestillingen ”Munthert Mannskor”, og denne uka var det intense øvelser hver kveld. Vi fikk øve sammen med ungene, prøve ut kostymer og scenerigging. Geir hadde regien og det ble i løpet av uka, til en forestilling som satt.

3.-4. desember: Vi gjennomførte to kritikerroste konserter. Publikum kommer stadig tilbake til hvor morsomt og fint det var, sangene var gamle og velkjente og rammen munther. Våre lekne katter og søte skolebarn gjorde suksess, og sangene satt godt. All ære til hele koret, gruppene som bidro ekstra med blant annet markedsføring, kulisser og servering, dirigent Åsmund, Arild ved flyglet, manusforfatter og regissør Geir og arrangør Per. Et pent overskudd ble det også til tross for konkurrerende konsert i kjerka.

11. desember: Sammen med våre ledsagere ble sesongen avsluttet som seg hør og bør med julebord. Festkomiteen hadde planlagt, og gjennomførte et strålende arrangement. Vi fikk først deilig koldtbord i kantina, der Bjørge sikkert og morsomt ledet oss gjennom taffelet. Per Ove fikk opp latterdørene med sin takketale, og så gikk turen med buss til Storhov. Peer Jakob rakk så vidt hjem for å ønske oss velkommen.  Det er tredje gang vi får kose oss i hans gedigne hus. Først fikk vi kaffe og kaker som var medbrakt, og så var det polenese og konsert på salen i andre etasje. Det var en riktig hyggelig kveld og bussen tok oss så hjem? på natta.

19. desember: Den tradisjonelle ”Synge jula inn” konserten har sprengt kjerkerommet, og i et forsøk på at alle som vil, skal få komme inn og høre alle Leirets kor, var konserten i år delt i to, kl 18 og 20. Vi var plassert i hovedfeltet og kunne derfor nyte kremkake på Folkehøgskulen mens første pulje varmet opp kjerka. Som en naturlig avslutning av konserten, bidro vi til julestemningen med ”Mitt hjerte alltid vanker”, ”Mot jul” og tradisjonen tro ”Det lyser i stille grender”. Dette var siste offisielle konsert med Åsmund som dirigent. Han ble takket av på en verdig måte, og Per ønsket velkommen tilbake.

2009: Innovative tradisjonsbærere

Rockelegenden Bob Geldof måtte helt til Etiopia for å sikre seg et eksemplar av den kritikerroste og svært påkostede CDen «Absolute Burgunder vol. 1» Men så var han også særdeles fornøyd.

2009 vil bli husket som et stort år i Elverum Mannskors historie. Det var året da jubileumsstevnet ble arrangert og fikk karakteristikken ”The best sangerstevne ever”, da nye skreddersydde korjakker ble kjøpt inn, da 50 medlemsmilepelen ble passert og da koret sprengte en hel rekke kunstneriske og profileringsmessige grenser. Organisasjonen er på den ene siden stadig i utvikling og har evnen til å tenke nytt, men har også et solid blikk festet mot det rotfaste som representerer tradisjon og mannskorbevegelsens grunnfjell. Presidentskapet er tilfreds med å kunne slå fast at Elverum Mannskor slik sett er godt kvalifisert til klassen for innovative tradisjonsbærere.

Profileringsarbeidet har også i 2009 vært høyt prioritert. Hjemmesidene er i utvikling og stadig flere aktuelle saker legges ut. Presidentskapet ser at Norges Korforbunds web-plattform framstår som altfor enkel i forhold til korets framtidige behov og mener at arbeidet med å finne nye løsninger må prioriteres. Presidentskapet mener også at Elverum Mannskor har en naturlig plass og at det er et stort behov for å markere koret også i de sosiale mediene og utviklet og lanserte derfor korets Facebook-side i november. Dette for å skape interesse rundt merkevaren, for å nå nye medlemmer og for å posisjonere koret i forhold til nye inntekstkilder. Presidentskapet har lagt ned mye tid og tankevirksomhet i forhold til å skaffe seg plass i lokalpressen og i etermediene. Arbeidet gir resultater. Elverum Mannskor er uten tvil det høyest profilerte koret i distriktet, mye handler om en bevisst mediestrategi for å synliggjøre den varierte aktiviteten.

Rekrutteringsarbeidet ble ikke høyt prioritert i beretningsåret, men de vedtatte mål om økt medlemstall er likevel innfridd. Presidentskapet er også tilfreds med det arbeidet som er gjort for å få flest mulig til å møte på øvelser som i år var på totalt 37 og på de store og mest profilerte opptredenene. Elverum Mannskor har en stadig stigende tilslutning og en sunn rekruttering. Det er dog på sin plass å minne om korets vedtatte tre-årsplan der målet er 60 betalende medlemmer og et oppmøtesnitt på 45 i løpet av 2011.

Elverum Mannskor har en solid økonomi. Den tyngste utgiftsposten i år var investeringene i nye korjakker. De største inntektene fikk vi gjennom å arrangere jubileumsstevnet. Begge deler må karakteriseres som særtilfeller. Generelt er det slik at økende medlemsmasse og økende aktivitet totalt sett gir koret økte utgifter. Presidentskapet ønsker å streke under at all aktivitet vi genererer i utgangspunktet må være selvfinansierende, eller aller helst være økonomisk innbringende.

Presidentskapet har avholdt seks møter i året som er gått og har bestått av Einar Mellum, president, Pål Otto Mikkelsen, visepresident, Ole Martin Hermansen, kasserer, Håkon Morten, presidentskapsmedlem og Gunnar Østmoe, sekretær. Dirigent Per Kjelland har også møtt.

Aktiviteter og arrangementer i 2009

8 januar: Turen hjem, ble den for ettertiden kalt, nyttårsturen som koret arrangerte til Den norske opera denne sprengkalde januarkvelden. Mange av kormedlemmene uttalte, etter å ha opplevd den storslåtte ”Flaggermusen” i det nye operabygget i Bjørvika, at de hadde fått et sjeldent møte med likemenn og slik sett på mange måter faktisk var kommet hjem.

17.januar: I sedvanlig men dog særlig ekstravagant stil ble det servert nyttårssupé i kjente og kjære omgivelser i Lærerhøgskolens kantine. De veldressede sangfuglene, denne kvelden med følge, ble så skysset ut til 2.tenor Svenkeruds storslåtte hjem, Storhov i Heradsbygd. Kaffe, avec, minikonsert og etter hvert longe drinker ble servert.

20.januar: Daværende kulturminister Trond Giske sender sin takk for julegaven – et eksemplar av den påkostede CD-suksessen ”Absolute Burgunder vol.1”. Statsråden ønsker lykke til både med det forestående årsmøtet og fremtidige utgivelser. Barack Obama blir innsatt som USAs president, det er neppe tilfeldig at han stiller i burgunderrødt slips.

26.januar: Det skulle altså ikke engang gå en uke før verden så en ny president. Grunnet Elverum Mannskors omfattende internasjonale innsats, gikk et enstemmig årsmøte inn for å bruke tittelen president på sin øverste leder. Årsmøtet gikk også inn for å endre den hverdagslige og lite adekvate betegnelsen styre til det langt mer presise og treffende presidentskap.

9.mars: Nyheten som mange musikkinteresserte bare ventet på ble sluppet; Elverum Mannskors CD ”Absolute Burgunder vol.1” ble av Elverum Handelsstands Forening, Elverum Husflidslag, Glomdalsmuseet, Norsk Skogmuseum og Elverum kommune valgt som det ”Offisielle Elverumsproduktet 2009”. Strålende profilering og artig at det nærmest gikk troll i et av verdikommisjonens treffende ordspråk for koret, det kjente og kjære ”offisielle leverandører”.

21.mars: Naturligvis var det Elverum Mannskor som måtte åpne ballet da Elverum Energi skulle feire sine 100 år. De burgunderrøde skapte nesten elektrisk stemning da de på sin alltid energiske måte framførte Elverumssangen for de mange og svært så prominente gjestene.

13.mai: Presidentskapet slapp, gjennom en presis pressemelding, nyheten om at kunstnerisk leder og sjefsdirigent Per Kjelland av flere årsaker ønsker å ta ett års permisjon fra sin stilling. Av årsaker nevnes den stadig økende mengden av internasjonale oppgaver og det åpenbare behovet for å styrke den tallrike 1.bassrekka rent korfaglig. Mannskorprofilen og folkehøgskole-rektor Aasmund Mjelva blir utnevnt til vikarierende sjefsdirigent og kunstnerisk leder. Per Kjelland ble samtidig utnevnt til 1.bass og spesialrådgiver i internasjonale spørsmål direkte underlagt presidentskapet.

14.mai: Klart for stor offisiell seremoni i forbindelse med at Nico Widerbergs skulpturer skulle avdukes på Rådhusplassen. Byens toneangivende førstevalg og offisielle leverandører var selvskrevne bidragsytere og garantister for den kunstneriske kvaliteten. Godt opplagte gutter i burgunderrødt leverte varene taktfast og samstemt.

17.mai: Tradisjonen tro;Elverum Mannskor ble møtt av et dannet og sømmelig begeistret publikum ved Folkehøgskolens bauta etter en godt planlagt og utsøkt frokost. Så økte begeistringen og hyldesten utover formiddagstimene. I toget er de burgunderkledte blitt høydepunktet for mange og under avslutningen i parken er koret helt toneangivende og altoverskyggende. Kledelig, gøy og et av korets viktigste profileringsopptredener.

5.-7.juni: Over 500 sangere fikk tre uforglemmelige dager i Elverum da burgunderjakkene, på vegne av Norges Korforbund Østerdalen, trommet sammen til jubileumsstevne. ”The best sangerstevne ever” var stempelet som ble satt på gigantarrangementet. Alle korets medlemmer sto på og leverte både kunstnerisk og organisasjonsmessig helt på høyde. Dette var vårens desiderte korhøydepunkt og ga Elverum Mannskor god profilering, en styrket merkevare, et enda mer solid omdømme og ikke minst et godt økonomisk utbytte.

24. juni: Det var høytid da grunnsteinen ved Terningen Arena skulle nedlegges. Vakker og presis korsang ble servert av en særlig sommervakker bukett sammensatt av over 30 plettfrie burgunderjakker. Som så ofte før var det de offisielle leverandørene som sørget for seremoniens desiderte kunstneriske høydepunkt, nemlig den firstemte framførelsen av Elverumssangen.

6. august: Som vanlig var det Elverum Mannskor, som la lista for årets festspill i Elverum. Vakkert og empatisk ble brukt for å beskrive den varierte og festlige åpningskonserten utenfor Elverumshallen. Kraftfullt, stilig og veldig imponerende ble sagt etter selve åpningskonserten der koret så vakkert serverte Elverumssangen akkompagnert av Ungdomssymfonikerne.

7.august: Feststemte gutter hadde ladet om og var klare for nye utfordringer. Først på ettermiddagen for å hylle sangerbror og 2.tenor Randen med hans 80 år, så på rockescenen sammen med det internasjonalt anerkjente bandet Ompakara. Tusenvis var kommet til Rådhusplassen for å få med seg Elverum Mannskor denne kvelden. Guttene leverte et eventyr av et show fra utescena til taktfaste rop fra publikum. Profileringsmessig særlig godt tiltak.

30.august: En delegasjon håndplukkede mannskorsangere stilte i Oslo for plateinnspilling. Ompakara og Benny Borg skulle i studio for en ny versjon av den klassiskeren ”Balladen om Morgan Kane”. Etter vårt store samarbeidsprosjekt under Elverumsdagene falt valget enkelt for musikerne i hovedstaden. Det måtte bli et utvalg av medlemmer fra Elverum Mannskor. En innsats som ga mye og god omtale, en innertier i forhold til korets merkevarebygging.

19.september: Deler av det veldige koret sikret den kunstneriske kvaliteten da Dagfinn Grønoset skulle hylles sør i Trysil-skogene. Kunstnerisk ble dette en helt annerledes opptreden. Taterviser, bål, gitar og trekkspill er ingen hverdagskost for det toneangivende førstevalg og de åpenbare kulturprisvinnerne fra Elverum.  God profilering på en helt annen arena er viktig både for rekruttering og totalomdømmet.

9.oktober: Daværende Kong Haralds egen sendemann i Hedmark, fylkesmann Sigbjørn Johnsen, spådde rett og slett og intet mindre enn en ny hit når Elverum Mannskor, Benny Borg og bandet Ompakara om kort tid skulle slippe nyinnspillingen av Morgen Kane-låta. Den nåværende finansministeren gjestet NRK P1 denne morgenen og naturlig nok dreide samtalen inn på den forestående utgivelsen.

7.-8.november: Tur til vårt samarbeidskor i Sunne. Ny suksess både kunstnerisk og sosialt. Så slagkraftig, ømt og empatisk var den korfaglige innsatsen at kultursjefen i Sunne ba mannskoret om å stille som kunstneriske garantister i anledning Sunne kommunes planlagte Nobelpris-konsert i 2010. Da det var åpning for både barn og bedre halvdeler, ble dette også årets innsats for å spleise ”de pårørende” bedre sammen. Hyggelig konsert, bankett, besøk til julemessen i Mårbacka, Selma Lagerlöfs barndomshjem og shopping i Charlottenberg sto på programmet under det innholdsrike oppholdet i Sverige.

16.november: Ikke uventet gikk Elverum Mannskor rett til topps i sin første uke på NRKs ”Topp 8”-kåring. 138 poeng holdt til soleklar seier for låta ”Balladen om Morgan Kane”.

20.november: Som et ledd i markedsføringen ble Elverum Mannskors egne side på det sosiale interaktive mediet Facebook lansert. Informasjon, diskusjonstråder, bilder, lydsnutter og videoer ble lagt ut på nettstedet. Allerede etter få sekunder strømmet tilhengere til. I skrivende stund er det over 450 tilhengere av sidene. Helt tilfeldig kan verdenssopran Elizabeth Norberg-Schulz, OL-medaljør Anita Moen Bonden, Adecco-trener Ola Brenden, Innovasjon Norge-direktør Per-Arne Tuftin, ordfører i Åmot Ole Gustav Narud, kultursjef i Elverum Line M. Rustad, fylkeslandbruksdirektør Anne Kathrine Fossum og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet Guri Ulltveit-Moe nevnes som tilhengere av Elverum Mannskor.

27.november: Sir Bob Geldof fikk overlevert et eksemplar av den kritikerroste CDen ”Absolute Burgunder vol.1” dypt inne i de etiopiske skogene. – Absolute Burgunder – what a marvelouse name, skal den irske verdensstjernen ha uttalt etter å ha studert CDen nærmere. Hendelsen ga Elverum Mannskor massiv og tung presse. Et av de bedre PR-stuntene i beretningsåret.

23.november: Elverum Mannskors nye jakker ble delt ut til medlemmene. Jakkene er skreddersydde under fjerne og sydligere himmelstrøk og går i en noe mørkere burgunderrød farge enn de gamle. Et økonomisk løft, men et viktig tiltak for å polere merkevaren.

16.desember: NRK P1 kjørte direktesending fra Elverum Hovedkirke. Temaet var julemusikk og høysesong for landets kirker og kor. Ikke uventet var det et knippe medlemmer fra Elverum Mannskor som ble bedt om å levere radiolytterne vakker julesang. God profilering.

18.desember: Trine Rein, Knut Anders Sørum, Dag Stokke og Elverum Mannskor. Det var klart for høstens og førjulsvinterens store kunstneriske satsingsprosjekt, ”Jul i Burgunder” i Elverum kirke. En samstemt presse jublet etter at forestillingen var over og presidenten hadde delt ut sine blomster. Det samme gjorde det store publikummet i kirka. Den taktfaste og begeistrede trampeklappen kom etter at vakker solosang, ømme duetter og kraftfull korsang hadde bredt seg ut over kirkerommet denne nesten magiske førjulskvelden. ”Et under med jul i burgunder” var en av de mange presise og beskrivende titlene pressen brukte i etterkant. En stor økonomisk og kunstnerisk satsing ga noen tusen kroner i minus, men presidentskapet konkluderte med at omdømmemessig og kunstnerisk var gigantsatsingen verdt prisen.

20 desember: Elverum Mannskor sørget for at alle forlot Elverum kirke med julestemning langt fram i panna etter at korene i Elverum som vanlig hadde sunget julen inn. Med den varme ”Nord-norsk julesalme”, den empatiske ”Juleklokkor” og den uslåelige ”Det lyser i stille grender”, sto det nesten 50 mann store koret, med sine nye skreddersydde jakker, fram og viste en sjelden kunstnerisk og kortaktisk styrke. Få, om noen i det hele tatt, forlot kirka uten en klar bevissthet om at Elverum Mannskor er byens toneangivende førstevalg.

2008: CD og økt internasjonal innsats

2008 ble et begivenhetsrikt og et nytt godt år for Elverum Mannskor. Både kunstnerisk, organisatorisk, omdømmemessig og sosialt har koret tatt riktige og viktige steg i helt riktig retning. Styret er særlig tilfreds med CD-utgivelsen ”Absolute Burgunder vol.1” og alt den medførte av gode opplevelser for korets medlemmer. Omfattende og utelukkende positiv oppmerksomhet, styrket samhold og kunstnerisk kvalitetshevning betegner noe av effekten vi dro ut av CD-utgivelsen. Videre er styret fornøyd med det internasjonale arbeidet som er gjort i året. Først og fremst med etableringen av utstrakt og banebrytende samarbeid med våre svenske sangerbrødre i Sunne Mannskor og med våre akademiske korvenner i Tallinn.

Rekrutteringsarbeidet bar også i år gode frukter og medlemstallet øker stadig. Dette året må vi også kunne si at kvalitet har vært en viktigere faktor enn kvantitet i vervingsarbeidet.

Til tross for økende aktivitet og tunge utgifter, blant annet i forbindelse med korets høsttur til Tallinn og den kostbare CD-produksjonen, har Elverum Mannskor økonomisk kontroll. Styret ønsker likevel å presisere at aktiviteten vi genererer i utgangspunktet må være selvfinansierende eller aller helst økonomisk innbringende, tunge investeringer står for døren. Det er for eksempel slik at når korets oppdrag øker både i mengde, størrelse og viktighet, regner styret med at det bare er et tidsspørsmål når krav om nye og mer representative uniformsjakker vil komme. Derfor er det lagt inn en utgift på 60.000 kroner i årets budsjett.

Profileringsmessig er hjemmesidene et viktig redskap. Burgunder-Nytt har gått fra å være en ren infoside om korets virksomhet til også å bli en av byens ledende nyhetsformidlere innen kultur. Det skulle være nok å nevne at korets nettsted var først ute både med nyheten om utnevnelsen av kommunens kulturprisvinner og ansettelsen av byens nye kultursjef. Styret er også fornøyd med jobben vi gjør for å skaffe oss den til tider tunge men alltid positive presseomtalen. Nytt av året er at landets rikskringkasting også har vist interesse gjennom diverse nyhetsreportasjer og hitliste-kåringer. Summen av det profileringsarbeidet som gjøres, er at vi er akkurat det vi skal være; det toneangivende førstevalg.

Styret har avholdt seks møter i året som er gått og har bestått av Einar Mellum, formann, Pål Otto Mikkelsen, nestformann, Ole Martin Hermansen, kasserer, Håkon Morten, styremedlem og Gunnar Østmoe, sekretær. Dirigent Per Kjelland har også møtt. CD-produksjonen, vårt internasjonale engasjement og arbeidet med profilering og organisering av koret har vært hovedoppgavene. Ved siden av styret har komiteen for vårens jubileumsstevne lagt ned et solid stykke arbeid og det ligger store forventninger både profileringsmessig, økonomisk, sosialt og kunstnerisk til det forestående jubileumsstevnet. I tillegg til listen over aktiviteter og arrangementer, har koret hatt 38 ordinære mandagsøvelser. Styret har jobbet med å sørge for et mer stabilt høyt oppmøte gjennom blant annet å kreve at medlemmene melder fra dersom de ikke kommer. Videre er det oppfordret til at flest mulig stiller til våre store profileringsoppdrag, i første rekke 17.mai-engasjementet vårt, Festspill-åpningen og når julen skal synges inn i kirka. Arbeidet har gitt resultater. Antallet møtende på mandagsøvelsene er stigende, det samme gjelder ved de store opptredene våre.

Arrangementer og aktiviteter i 2008

26.januar:
De rykende ferske kulturprisvinnerne stilte som hovedattraksjon under AS Østlendingens årsfest. Tidligere på kvelden hadde bandet Ompakara urpremiere som en slags oppvarming. Markeds- og abonnementsjef i mediehuset, Kjetil Grambo, delte ut spesialdesignede t-skjorter og caps til korets medlemmer som takk, mens jubelen blant de mange ansatte nærmest ingen ende ville ta. En viktig opptreden, mest økonomisk og strategisk i forhold til profilering.

10.april:
Dagen da Elverum Mannskor igjen skrev seg inn i historiebøkene. Denne gangen ved å bli kongelig hoffleverandør av mannskorklassikeren ”Gamle Norge”. Kong Harald gjestet Folkehøgskulen og Elverum Mannskor var i realiteten eneste mulighet arrangøren hadde da det skulle sikres en verdig velkomst for regenten.  ”Gamle Norge” ble levert, publikum og presse jublet om hverandre.

12.april:
Vår dirigent Per Kjelland fikk æren av åpne den nye Operaen i Oslo. Hver av landets kommuner fikk plukke ut sin ”opera-ambassadør” og ingen var vel mer naturlig enn den kunstneriske lederen i Elverum Mannskor. Dirigentens engasjement ga en veldig pressedekning og gjennom den en sjeldent god profilering av koret.

20.april:
Kirkens kulturuke, også kalt orgeluka, ble åpnet med en kraftfull og presis Elverum Mannskor-konsert.  Anmeldelsene var nesten i overkant etter den svært innholdsrike og spennende konserten. Ved siden av koret deltok også organist Trond Våge og gitarist Annar Bye. Men hovedattraksjonen, Elverum Mannskor, presterte godt og var innom alt fra sakrale ”Agnus Dei” til mer folkelige ”Sång om frihet”. Artig for koret å vise sin bredde, noe også den utelukkende positive lokalpressen fanget opp.

1.mai:
Arbeidernes frihetsdag gikk fra rødt, via rødgrønt til knall burgunder da guttene sang seg inn i arbeidernes hjerter. Særlig forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Ericksen var begeistret. I sin tale sa hun så treffende at Elverum by er heldige som har et slik flott mannskor og at det slett ikke var noe rart at koret fikk kommunens kulturpris. Kanskje var utbyttet bedre rent profileringsmessig og økonomisk enn kunstnerisk, men nytt stoff ble øvd inn og en samstemt presse jublet igjen.

16.-17.mai:
Elverum Mannskors etter hvert så omfattende internasjonale engasjement fikk en feiende fin start ved initiativet med å få mannskoret fra Elverums vennskapskommune, Sunne, til feiring av nasjonaldagen. Det startet med festaften 16.mai og fortsatte med barnetog og fesitvitas på selve 17.mai. Våre svenske korbrødre fikk en leksjon i både nasjonaldagsfeiring og kunstnerisk samklang. Elverum Mannskor fikk en ny bekreftelse på at vi kvalitetsmessig er helt på høyden med resten av kor-Norden.

7.juni:
Kriseberedskapen ble testet og viste seg å fungere da Elverum Mannskor deltok på sangerstevne i Stange. Etter en særdeles rusten gjennomgang av Erik Bye-klassikeren ”Drøm”, viste den kunstneriske ledelsen nødvendig handlingskraft. Krisemøtet med terping og skjerping gjorde at koret leverte varene. Det skulle vel være unødvendig å nevne at de forventede varene også ble levert under banketten av de rundt 30 burgunderjakkene som stilte til det som siden bare er blitt kalt Stang-inn-i-Stange-stevnet.

12.juni: Særdeles trofaste sangerbror, 1.tenor og evigunge Arne Johan Hornmoen rundet 70 år og en delegasjon fra koret stilte til jubilantens hjem for å levere musikalsk heder.

12.juli:
2.tenor og sekretær med ansvar for merkevarebygging og markedsføring Gunnar Østmoe giftet seg. En delegasjon fra Elverum Mannskor overrasket selskapet med vakker mannskorsang og avsluttet med tålmodig og overbærende koring til brudgommens solo-stunt mot slutten av opptredenen.

31.juli:
Elverum Mannskors kunstneriske engasjement i forbindelse med Festspillene i Elverum bare øker. Denne gangen var koret hovedtrekkplasteret i forkant av åpningskonserten og som offisiell leverandør av Elverumssangen var koret helt selvsagte til å stå for korsangen under selve åpningskonserten. I forkant av åpningen ble også innspilling gjort sammen med Ungdomssymfonikerne. Innspillingen ble et av sporene i CD-suksessen ”Absolute Burgunder vol.1”.

4.september:
Trygve Gjelten rundet 80 år. En delegasjon av sangerbrødre møtte til feiringen med røde roser og burgunder jakker.  Den stødige 2.tenoren ble hedret med sang.

26-28.september:
CD-innspillingshelg i Hernes kirke. Det ble terping av detaljer og det ble ikke minst kjørt knallhard disiplin i de velfylte korrekkene. Tung inn- og utpusting og ”den-satt-igjennslenging” av kormappene etter endt korsang, viste seg dårlig egnet på det sensitive lydutstyret til produsenten. For de fleste en ny erfaring og en lekse i presisjon og konsentrasjon. Kunstnerisk er det liten tvil om at koret hadde stort utbytte og at CDen. ”Absolute Burgunder vol.1” har vært et viktig bidrag for den kvalitetshevingen koret har hatt det siste året. Etter at CD-salget kom i gang har det vist seg at CD-prosjektet også gir koret en økonomisk gevinst.

20-24.november:
Internasjonalt korarbeid, hygge og CD-lansering sto på programmet da 38 medlemmer av Elverum Mannskor dro til Estlands hovedstad Tallinn. Turen hadde mange høydepunkter, men konserten med våre nye korbrødre i det vitenskapsakademiske mannskoret, selve CD-slippet med påfølgende bankett og ikke minst utnevnelsen av korveteran og klokkeklare 1.tenor Gunnar Arnesen, må nevnes som store begivenheter i korets historie. Spa-velvære, spontankonserter, sosial munterhet og de mange kameratslig oppbyggende aktivitetene på siden av det offisielle programmet, bør også spesielt nevnes. Det må også været som var årsak til at koret ankom Norge et døgn senere enn fastsatt.

6.desember:
Første CD-opptreden på norsk jord gikk av stabelen på Kremmertorget. Kort konsert med påfølgende CD-salg. Et jippo som var utelukkende kommersielt motivert. Men likevel er all opptreden god trening for koret. Nye omgivelser, annerledes akustikk og annet publikum. Alt legges i den etter hvert så tunge kompetansesekken til kormedlemmene.

12.desember:
Nytt promoteringsoppdrag, dog bestilt og betalt av Skogmuseet. En grei konsert, men museets blodfattige markedsføring gjorde at det var glissent med publikum. Men de som var der både lo, gråt og sang med oss. En helt grei opptreden både kunstnerisk og økonomisk.

13.desember:
Ny CD-opptreden. Denne gangen på Mart`nSenteret. Kort konsert med påfølgende salg av CDer. Også kommersielt motivert, men ikke mindre viktig. Våre opptredener på kjøpesentrene og den profileringa de ga, har vært utslagsgivende for at vi økonomisk kommer i land med det ambisiøse CD-prosjektet.

21.desember:
Som vanlig stilte Elverum Mannskor da julen ble sunget inn i Elverum Kirke.  Denne gangen var koret spart tilslutt for å sørge for stigning i programmet og for den måten å sikre at alle helt sikkert forlot kirken i klassisk julemodus. 40 medlemmer stilte i krakkene og leverte opp mot sitt aller beste og var selve rosinen i pølsa for de fleste i den fullsatte kirka. Uten å karakterisere de andre deltagende kor; konserten viste vel en gang for alle at Elverum Mannskor er det toneangivende førstevalg i byen. Gledelig nok; også rent korfaglig.

Både kunstnerisk og organisatorisk var 2007 et særdeles aktivt år for Elverum Mannskor. Styret ser med glede på den fortsatt gode rekrutteringen og ikke minst er styret tilfreds med at koret har klart å befeste posisjonen som det naturlige førstevalget og at vi endelig har fått vår fortjente plass som et midtpunkt i byens kulturliv. Burgunderjakkene er blitt akkurat den ”kultursnakkisen” vi ønsker å være. 2007 har gitt medlemmene både nytt og spennende kunstnerisk påfyll, større selvtillit og økt trygghet. Dette har koret klart ved å finne nye arenaer for opptredener, ved bevisst og målrettet merkevarebygging og ved en klar og ikke minst kreativ profilering av koret vårt.

2007: Endelig kulturprisvinnere

Høstens 110-årsjubileum med ”Kalas”-forestillingene og den store jubileumsfesten, ble et høydepunkt. Den endelige bekreftelsen på vår nye kulturelle status kom også da Kalas-stemningen var som heftigst; de folkevalgte kjente sin besøkelsestid og tildelte, ikke uventet, Elverum mannskor kommunens kulturpris.

Vi fortsatte i 2007 vårt kunstneriske samarbeid med Festspillene i Elverum. Denne gangen var det cellisten Truls Mørk, ungdomssymfonikerne og Elverum Mannskor som leverte under åpningskonserten. Av andre kunstneriske samarbeidspartnere i året som er gått, må også nevnes Rein Alexander. Sammen med Elverum Mannskor, var den kjente sangeren invitert av Veterankorpset til å bidra på den tradisjonsrike 2.juledagskonserten.

Organisatorisk har den nedsatte Verdikommisjonen levert sin innstilling til årsmøtet. Korets vedtekter er revidert, nye funksjoner og rutiner er foreslått. Kommisjonen har videre foreslått korets mål, visjoner og verdier. Vi har i 2007 utviklet egne hjemmesider og har sikret oss domenenavnene ”elverum-mannskor.no” og ”burgunderjakkene.no”. Vi har også produsert nye presentasjonsbrosjyrer. Styret mener både internett og oppdaterte brosjyrer er viktige virkemidler i arbeidet med å profilere koret. Håpet er at god og profesjonell profilering vil generere nye medlemmer og større inntekter. Parallelt med styrets arbeid, har stevnekomiteen for forbundets jubileumsstevnet i 2009 vist solid og målrettet jobbing. Også organiseringen av jubileumsforestillinger og jubileumsfest har tatt av styrets tid i året som har gått.

Elverum Mannskor er i stadig vekst og vi ligger på rundt 50 medlemmer. Samtidig som medlemstallet øker, så minker gjennomsnittsalderen. Korets gjennomsnittsalder var i september 57,80 år. Styret ser at enkelte nyrekrutterte og andre også faller fra, dette er nok en naturlig konsekvens av at vervekomiteen de seneste åra har gått bredt ut og bedt mange bli med oss. Men styret mener likevel at det bør jobbes mer aktivt mot de nye. Det bør lages et introduksjonsopplegg der nyrekrutterte med en gang føler seg ivaretatt og velkommen. Styret ser også at oppmøte varierer, både på øvelser og opptredener. Dette er også noe vi må leve med og positivt er det at gjennomsnittsoppmøtet øker. Styret mener nok likevel at en bedre forankret aktivitetsplan kan være en mulighet for økt oppslutning. Styret mener det ligger muligheter for dette i Verdikommisjonens forslag om årsplaner og treårsplaner.

Styret har i perioden bestått av: Paul Martin Tangen, formann, Gunnar Jørgen Mosveen, nestformann, Ole Martin Hermansen, kasserer, Gunnar Østmoe, sekretær og Pål-Otto Mikkelsen, styremedlem. Det har i perioden vært avholdt fem styremøter. Koret har hatt 37 ordinære mandagsøvelser. I tillegg hadde vi to øvelseshelger og ekstraøvelser i forbindelse med ”Kalas”.

Arrangementer/aktiviteter 2007

11.januar: Rundt 30 medlemmer deltok ved sangerbroder John Tronsharts begravelse fra Elverum kirke. Rørossangen ble framført av koret.

17.februar: Byens rådhusplass ble offisielt åpnet. Elverum Mannskor var selvsagt en helt naturlig bidragsyter ved en slik anledning og koret leverte varene som forventet og avtalt.

24.mars: I ettertid bare kalt Tangen-fadesen. Ikke før hadde burgunderjakkene fått forrige Caplin-nedtur ”Mine Dagar” ut av kroppen, så ble koret påført en ny. Denne gangen med tragedien ”Angus Dei”. Igjen ble banketten redningen og korets mulighet til å rette opp helhetsinntrykket. Elverum Mannskor grep sjansen og viste en nesten eventyrlig evne til å snu et kunstnerisk nederlag til en sosial storseier.

17.mai: For første gang i moderne tid tok vi tak i 17.mai-feiringen. Vi møttes til frokost på Folkehøgskolen, sang ved bautaen og deltok i 17.mai-toget. Tung presse i forkant, sikker framføring og stor oppslutning ga oss svært god profilering. ”Alle” snakket om Burgunderjakkenes deltagelse med taktfaste hurrarop og muntre sang i barnetoget.

8.juni: Koret arrangerte sommeravslutning med grilling og glad sang i Lærerhøgskolens hage. Det flotte været, de særlig godt opplagte mannskorguttene og deres bedre halvdeler, skapte en flott ramme og en verdig avslutning på vårsemesteret.

2.august: Festspillåpningen er blitt en fast plattform for Elverum Mannskor. Før åpningskonserten holdt vi også denne gangen en variert utekonsert. Rundt 30 medlemmer var også med og sang Elverumssangen under selve konserten. Rutinemessig og solid levert, både ute og inne. Koret befestet sin stilling som offisiell leverandør av bysangen. Rundt 1.200 tilhørere fikk med seg korets innsats.

11.august: Elverumsdagene og tradisjonen tro konsert med mannskoret. Denne gangen var konserten lagt til Lokket. Blant de politiske partienes fargerike valgstands og valgkampbrosjyrer med tomme valgløfter, fikk burgunder en helt ny betydning for mange. Variert og solid mannskorsang og rykende ferske brosjyrer ble elegant levert. Burgunder ble det åpenbare alternativet for tvilere og sofavelgere.

26.oktober: Vannverket feiret sine 100 år og hyret Elverum Mannskor til å sette stemningen. Koret stilte opp og leverte som bestilt. Viktige oppdrag, som gir god trening, nødvendige penger i kassa og profilering i nye miljøer.

9. og 11: november: Kalas-forestillingene. Tung og utelukkende positiv presse i forkant ga oss viktig profilering på både forestillingene, koret og jubileet. 800 begeistrede tilskuere ga mannskoret et løft omdømmemessig på tvers av generasjoner. At 225 femteklassinger var sammen med oss på scena, gjorde Elverum Mannskor til en solid og kvalitetsmessig god merkevare for alle byens aldersgrupper. Økonomisk og indremedisinsk, med tanke på sceneopptredener, var Kalas-opplegget nyttig for burgunderjakkene.

17.november: Den store jubileumsfesten ble avholdt. Innbudte gjester og kormedlemmer med følge hygget seg kraftig med god mat og godt drikke i Elverum Lærerhøgskoles lokaler. Vår alltid så sterke arrangementskomite sørget for høyt nivå. Noe som kler Elverum Mannskor.

30.november: Bydagen og utdeling av Elverum kommunes kulturpris. Et av korets historiske høydepunkt da formann Tangen mottok heder og ære. Artig at ordfører Røe, som selv synger i et mye mindre og blandet kor i byen, sa noe så presist som at Elverum Mannskor er trendsettere. Tung presse på et arrangementsmessig magert arrangement.

8.desember: Rundt 25 medlemmer stilte til to minikonserter på Mart`nssenteret. Som andre oppdrag av samme type; god trening, godt for økonomi, omdømme og positiv profilering.

16.desember: Også i år stilte vi mannsterke opp til ”Vi synger julen inn” i Elverum kirke. Som tidligere år kom det lett gjenkjennende ”sukket” i det tallrike publikummet etter at ”Det lyser i stille grender” så perfekt var gjennomført. Sognepresten ba om ekstra applaus for de regjerende kulturprisvinnerne. En fullsatt kirke var ikke vanskelig å be.

17.desember: Minikonsert på Moen alders- og sjukehjem først og nye konsert på Elverum Folkehøgskole senere på kvelden. En hyggelig og nyttig tradisjon som gir oss nyttig trening og som er god omdømme- og merkevarebygging.

26.desember: 2.juledagskonsert med Veterankorpset. Det kokte nesten over i Elverumshallen, som på mange måter er blitt vår hjemmebane. Elverum Mannskor, Rein Alexander og Veterankorpset leverte til 1500 tilskuere. Vi imponerte med Wagners pilegrimskor, satte publikum i høytid med Elverumssangen og sørget for julestemning med ”Deilig er jorden”.

2006: Ble Festspill-ambassadører

2006 var et aktivt år for Elverum Mannskor og et absolutt gjennombrudd for merkevaren Burgunderjakkene som et kulturelt begrep som gjenspeiler kunstnerisk kvalitet, mangfold og ikke minst på ekte mannskorglede. Dette ble særlig godt befestet gjennom det faktum at landets kulturminister, Trond Giske, personlig ønsket å bli bedre kjent med oss og at Elverum Mannskor var det åpenbare valget da Elverumssangen skulle framføres under Festspillåpningen i Elverum. Det hører også med til historien at kulturministeren uttrykte beundring for korets høye musikalske kvalitet og at lokalpressen med bred penn beskrev Elverum mannskors innsats som helt avgjørende for den fantastiske opplevelsen de mange frammøtte fikk under årets Festspillåpning. Burgunderjakkene ble denne minnerike augustkvelden offisiell leverandør av Elverumssangen. Styret mener at slik profilering er morsomt og oppbyggende for korets medlemmer og helt nødvendig for å lykkes i rekrutteringen. Interessen rundt koret stiger, antall oppdrag øker, vi er blitt en ”bysnakkis”.

Styret er tilfreds med både rekrutteringen og aktiviteten i året som er gått. Vi tror at fortsatt fokus på profilering, med nye aktiviteter og grundig vervearbeid, vil gi oss enda flere medlemmer. Et første delmål bør være et snittantall på 40 sangere på de ukentlige øvelsene. Den siste tiden har oppmøtet ligget på mellom 30 og 35 og tallet på aktive medlemmer er 45. Styret er av den oppfatning at det er vanskelig å rekruttere, særlig yngre medlemmer, med oppmøtetvang og at vi derfor må leve med dagens oppmøteprosent. Det betyr i klartekst at vervekomiteen må hente inn rundt ti nye medlemmer før delmålet vårt kan nås.

Styret har bestått av: Paul Tangen (formann), Gunnar Mosveen (nestformann), Ole Martin Hermansen (kasserer), Gunnar Østmoe (sekretær) og Gunnar Arnesen (styremedlem). I tillegg møter dirigent Per Kjelland. Det er avholdt til sammen fem styremøter i perioden, det viktigste enkeltvedtaket var at Elverum Mannskor  i mai sa ja til å arrangere Norges Korforbund Østerdalens 100-årsstevne våren 2009. Vi har til sammen hatt 36 korøvelser.

Arrangementer/aktiviteter:

4. februar deltok vi i Elverum Damekors jubileumskonsert på lærerhøgskolen. Rundt 25 av medlemmene møtte opp og leverte nok strengt tatt ikke mer enn høyst nødvendig, verken kunstnerisk eller sosialt.

11.februar arrangerte Hernes korforening kortreff i Hernes kirke. Rundt 25 burgunderjakker stilte og framførte særlig en versjon av ”St.Patrick” som absolutt lot seg høre. Publikums spontane applaus og tilrop kunne ikke tolkes på noen annen måte enn at det var et av konsertens desiderte høydepunkt.

25.mars fikk vi besøk av Asker mannskor. Sammen holdt vi konsert på Norsk Skogmuseum og det var sosialt samvær med våre respektive i lærerhøgskolens kantine på kvelden. Dagen må vel kunne karakteriseres som en større sosial enn musikalsk suksess.

9.-11.juni var det duket for NKØ-stevne på Tynset. Dette skulle vise seg å bli årets kanskje aller største sosiale begivenhet. Totalt stilte 35 våryre burgunderjakker til kormoro i norddalens hovedstad. Elverum Mannskor gjorde en fin figur allerede på fredagens ”oppvarming” i parken. Men riktig storstilt ble innsatsen først under opptoget og senere på banketten lørdag. Mellom disse høydepunktene var det konsert i Tynset kulturhus. Sangen ”Mine Dagar”, med sitt på kanten sagt sinnssyke arrangement, var et kalkulert kunstnerisk risikoprosjekt som i ettertid i beste fall kan kalles lærerikt og indremedisinsk viktig å ha gjennomført. Muligens kan også opplevelsen på sikt virke immunoppbyggende på koret som gruppe. Mannskorklassikeren ”Olav Trygvasson”, derimot, satt som den skulle og vi fikk vise noe av hva som bor i koret rent musikalsk.

3.august var det åpning av Festspillene i Elverum. En stor ettermiddag for Elverum som by, for Festspillene og for Elverum Mannskor. Tung presse fulgte Elverum Mannskor fra formiddagens prøver til kveldens storstilte åpning. En tung og samstemt presse teppela dagen etter oppslagene sine med burgunderfargede bilder. Årets desidert mest profilerte opptreden og et oppdrag vi håper blir vårt også for framtida.

12.august opptrådte vi under Elverumsdagene med minikonsert i Storgata. Dette er blitt en tradisjon og styret mener det er en ypperlig plattform for profilering. Det er sjeldent mange mennesker ute i byen og målet må være å skape noe mer blest rundt minikonserten.

8-9. september deltok Per Kjelland og Gunnar Østmoe på leder- og dirigentsamling i Alvdal. Faglig og ikke minst sosialt interessant. Artig var det også at Elverum Mannskors gode rekruttering de siste åra var eget punkt på programmet og at våre representanter fortalte om arbeidet som er gjort og hvilke arbeidsmetoder som var tatt i bruk i kampen for å skaffe koret nye stemmer.

26.-27. oktober holdt Elverum Mannskor høstseminar. Dette var planlagt som et oppstartsseminar for å samles til dyst, men ble av ulike årsaker flyttet. Et meget bra faglig innhold med hovedvekt på stemmebruk og taterviser. Det var ikke lagt opp noe sosialt i korets regi, likevel var det flere burgunderjakker å se på byens utesteder lørdag kveld.

30.november var Elverum by 10 år. I den forbindelse ble vi engasjert til å synge under åpningen av kunstutstillingen på Nysted. Etter dette arrangementet fikk vi en ny bekreftelse på vår solide kunstneriske plattform da Østlendingens reporter faktisk vinklet reportasjen om utstillingsåpningen på Elverum Mannskors innsats. ”Gåsehud av mannskoret på et fullstappet Nysted ”, var tittelen som så treffende ble brukt på oppslaget.

2.desember deltok koret i fakkeltog og korsang i forbindelse med julegateåpninga i Elverum. Arrangementsmessig og værmessig en nedtur, men styret mener det er viktig at det var vi som ble forespurt og igjen betydde vår deltakelse god profilering. ”Fremst i toget gikk Elverum Mannskor, og sørget for at toget også lydmessig var vakkert”, sto det å lese i Østlendingen.

Samme kveld holdt Elverum Mannskors medlemmer med følge julebord hjemme hos 2.tenor Svenkerud på gården Storhov i Heradsbygd. Styret takker for sangerbror Svenkeruds gjestfrihet og håper suksessen kan gjentas. Vi var totalt 57 mennesker samlet til fest.

17.desember var Elverum Mannskor var trekkplasteret og det naturlige midtpunktet da elverumskorene som vanlig sang julen inn i Elverum kirke. Dette må sies å ha vært en historisk hendelse da det på avisreferatene kunne tyde på at de lokale musikkanmelderne endelig har våknet. Avisoppslag av typen ”aldri har Elverum Mannskor sunget bedre” var ikke bare god lesning, men også den faktiske og generelle oppfatningen den fullsatte kirka nok satt igjen med etter den årlige konserten. Verdt å merke seg er også at sokneprest Bonden faktisk fra prekestolen prediket at ordet mirakel måtte brukes for å komme i nærheten av å beskrive burgunderjakkenes versjon av ”Det lyser i stille grender”. De andre korene som deltok leverte nok som de hadde planlagt, men uten å bli husket av den grunn. I lokalpressen ble naturligvis alt annet enn mannskorets innsats denne kvelden behandlet som en ren parentes.