Presidentskapet

PRESIDENTSKAPET: Øverst president 1. tenor Nyberg (t.v) og visepresident 2.tenor Søgaard. I midten finansforvalter 1. tenor Aarstad (t.v) og sjefsekretær, muligens generalsekretær 2. tenor Øverby på bunnen presidentskapsmedlem 2. tenor Nystuen (t.v) og presidentskapsmedlem 1. Bass Norman.

Følgende presidentskap ble enstemmig valgt under årsmøteforhandlingene i 2024:

President:
1. tenor Hans Petter Nyberg
Visepresident:
2. tenor Dag Søgaard
Finansforvalter:
1. tenor Per Aarstad 
Presidentskapsmedlemmer:
1. bass Per-Ivar Norman
2. tenor Kent Øverby
2. tenor Frank Nystuen

Presidentskapet har i tillegg utnevnt flere menige kormedlemmer til ærefulle og arbeidskrevende oppgaver. Følgende er såkalt presidentskapsutnevnte:

  • 2.tenor Skjæret, ansvarlig øvelsesrefrerent
  • 1. tenor Aarstad, pins- og merkeansvarlig – regaliesjef
  • 1. tenor Bråtebekken, reise- og opplevelsesansvarlig
  • 1. bassene Pedersen og Spjeldnæs, lager og rekvisittansvarlige
  • 2. tenor Østmoe, prosjekter

Kunstnerisk Utvalg, Direktoratet for konsept, oppmerksomhet og rekruttering (DEKOR) og Arrangementsutvalget er alle direkte underlagt presidentskapet.