Stilig terrasseåpning til tross for korte ermer

– Vi skal være det naturlige førstevalg. Både for mannfolk som er glad i å synge og for alle som er ute etter å spre glede eller høytid. Derfor var vi helt selvsagte da Central Terrasse hadde sin åpning.

STRÅLTE: Guttene i Elverum Mannskor strålte under åpningen lørdag. Konsentrasjonen mellom slagene er intens, men i baren ble ureglementerte ting avslørt.

President 1. tenor Nyberg er uvanlig presis da Burgunder-Nytt spør om hvorfor det virket så inderlig riktig at Elverum Mannskor satt stemningen da Central Terrasse ble åpnet lørdag. Det høyt dekorerte og internasjonalt anerkjente mannskoret fikk nemlig stemningen til å stå i taket under åpningen den høytidelige åpningen. Og vår reporter kan melde om at det virkelig er høyt under taket på det nye uteserveringsstedet midt i Elverum.

Det var fullsatt i finværet lørdag kveld og spenningen var stor før den offisielle åpningen. Og høydepunktet kom svært tidlig. Som første post på programmet stemte guttene i med den klassiske drikkevisa «En øl i handa». Publikum ble med og en helt elektrisk stemning var satt.

Burgunder-Nytt har fått et helt anonymt tips med vedlagt billedbevis på at i hvert fall ett kormedlem stilte med kortermet skjorte denne kvelden. Redaksjonen vet at lettelser i antrekk har vært et tema blant korets medlemmer, men at ikke noe formelt er blitt vedtatt.

 President 1. tenor Nyberg sier at burgunderrød jakke, hvit skjorte, sløyfe med burgunderrød stripe, sorte sko og sangerlue utendørs, egentlig ikke er til å misforstå.

– Hvit skjorte til uniformen er selvsagt langermet. Dersom vi for eksempel, i et løssluppent nummer skal ta av de burgunderrøde jakkene, vil det jo se helt miserabelt ut dersom noen plutselig står der i en form for t-skjorte med knapper og snipp, sier den umåtelig populære og helt enstemmig valgte presidenten med den uvanlig glassklare og melodiøse tenorstemmen og rister lett på presidenthodet bare ved tanken.

Selv om hendelsen blir sett på et overtramp, håper presidenten å unngå en liknende sak som den store skosjikanesaken som raste i koret for noen år siden. Han mener slike saker bare gir røde tall på korets bærekraftige og triple bunnlinje.

Les om skosjikanesaken her

Les mer om skosjikanesaken her

Har innført enkepensjon

Som det første mannskoret på den nordlige halvkule, har Elverum Mannskor innført en form for enkepensjon til sine etterlatte.

PENSJON: President 1. tenor Nyberg står i spissen for det viktige etterlattearbeidet.

– Først forbauselse og vantro, så inderlig forståelse, stolthet og en indre godhetsfølelse.

Slik uttrykker en kilde, som er tett på det veldige og høyt dekorerte Elverum Mannskor, den stemningen som spredte seg under årsmøteforhandlingene nylig. Stemningen ble skapt da nå avgåtte finansforvalter 1. tenor Granrud redegjorde for enkepensjonsordningen som nå er innført.

Burgunder-Nytt har fått opplyst at nyheten ble sluppet helt mot slutten av årsmøteforhandlingene da tiden var kommet for diskusjoner og meningsutveksling rundt regnskaper og budsjetter og den slags.

Her kom det fram at investeringene koret gjorde ved anskaffelsen av nye skreddersydde korjakker i 2023 hadde en vri korverden ikke har sett maken til.

HJERNEN: Avgåtte finansforvalter 1. tenor Granrud skal være hjernen bak den oppsiktsvekkende enkepensjonen.

– Presidentskapet påla guttene en egenandel på 1.000 kroner. Det var da mulighetene åpnet seg og vi gjorde denne finansielle gesten til våre pårørende. Halvparten av egenandelen fryses nemlig ned ned og kalles et depositum. Når et kormedlem faller fra, kan de etterlatte levere jakka og motta depositumsbeløpet. Vi har kalt det for Burgunderjakkenes enkepensjonsfond, forklarer president 1. tenor Nyberg.

Det må nevnes at hundretusenerkronersinvesteringen ble tatt rett på driftsbudsjettet. Korets oppsparte fond ble ikke benyttet.

Den bestandig dypt seriøse og substansielle presidenten for det internasjonalt anerkjente koret, mener enkepensjonens størrelse i kroner kanskje ikke utgjør den helt store forskjellen. Men han sier det kan bety mye rent følelsesmessig i en vanskelig tid.

– Så rart det enn høres ut, tror jeg denne pensjonen også kan virke positivt også når vi kormedlemmene lever. Vi bruker mye tid på å nå nye kunstneriske mål og være et grensesprengende kor. Forståelsen for tidsbruken kan øke med kunnskapen om at det finnes en gevinst å hente i målområdet, for å si det på den måten, sier president 1. tenor Nyberg.

Presidenten sier at den nye pensjonsordningen er kommet som resultat av det omfattende inkluderings- og etterlattearbeidet som koret har intensivert de senere åra.

Millioninntekt og påstått prisdryss

Nytt presidentskap: Fra venstre 1. bass Norman, 2. tenor Nystuen, 1. tenor Aarstad, 1. tenor president Nyberg, 2. tenor Søgaard og 2. tenor Øverby er Elverum Mannskors nye presidentskap.

Koret nådde en million i inntekter i 2023, flere av korets medlemmer mottok ulike priser og et nytt presidentskap er på plass. Alt uten nevneverdig dramatikk.

Årsmøteforhandlingene og årsmøtebanketten i det høyt dekorerte og uvanlig kunstnerisk solide Elverum Mannskor gikk som vanlig helt etter planen. Som vanlig holder også presidentskapet mye av handlingsplanen tett til brystet, men er vid åpne på andre deler av årsmøteforhandlingene.

Millioninntekt

– Vi er restriktive med særlig den strategiske delen av våre handlingsplaner. Dette er rett og slett fordi vi ser på dette som interne arbeidsdokumenter som vi av helt korstrategiske årsaker ønsker å holde for oss selv. Men når det gjelder aktivitetsplanen kan vi røpe at sommerens sangerstevne i Elverum vil ta mye tid i året vi er inne i. I tillegg jobber vi med å skape en midtsommer-tradisjon i samarbeid med museene, sier president 1. tenor Nyberg til Burgunder-Nytt.

Uten å gå i detalj sier presidenten at det er kontroll på økonomien, inntektssida nådde en million kroner og at det planlegges en utenlandstur på høstparten.

Det var knyttet stor spenning særlig til valgene. Forhåndsspekulasjonene gikk på store utskiftninger. Men lettelsens sukk var å høre, særlig da visepresident, strategisk leder og korets høyeste vokter av den burgunderrøde ideologien, 2. tenor Søgaard, ble gjenvalgt. Det samme ble presidentskapets mann i Kunstnerisk Utvalg. 1. bass Norman og sekretær 2. tenor Øverby. Og selvsagt selveste president 1. tenor Nyberg. Nye i presidentskapet ble 2. tenor Nystuen og 1. tenor Aarstad. Ut gikk finansforvalter 1. tenor Granrud og arrangementsansvarlig 2. bass Kjenstadbakk.

Klarere linjer

– Presidentskapet skal konstituere seg selv. Men det ligger vel i kortene at tallsterke Aarstad går inn i rollen som finansforvalter. Ellers kan det nevnes at Kunstnerisk Utvalg har fått et klarerere mandat. Vi ønsker en enda smidigere og treffsikker organisasjon for å stå sterkere i planlegging og gjennomføringer i vår stadig mer omfattende virksomhet. I tillegg har vi derfor etablert et direktorat direkte underlagt presidentskapet. Dette kaller vi Direktoratet for konsept, oppmerksomhet og rekruttering (DEKOR). Rett og slett for å fylle presidentskapets verktøykasse. I sum har vi stor tro på en slik organisasjon, sier den svært solide, uvanlig presise og overmåtelig populære presidenten, 1. tenor Nyberg.

Burgunder-Nytt får vite at 2. tenor Skjæret mottok den svært høythengende «President Mellums Burgunderrøde ærespris». Videre skal det ha blitt utdelt en rekke andre priser under årsmøtebanketten uten av vår redaksjon har vært i stand til å få den fulle og hele oversikten.

Valgkomiteens arbeid trekker ut

– I lys av de siste dagers hendelser, har vi sett oss nødt til å gå et par ekstra runder med kandidatene til det nye presidentskapet. Særlig opp mot mulig juks, kopiering og plagiat, sier valgkomiteens leder, 1. bass Stenhammer.

RYKTER: President 1. tenor Nyberg (nederst) sitter trygt mens ryktene sier at finansforvalter 1. tenor Granrud er på veg ut av presidentskapet. Det omfattende valgkomitearbeidet ledes av 1. bass Stenhammer.

Den bunnsolide, svært trofaste og kunstnerisk stødige 1. bassen sier det har vært forholdsvis enkelt å gå gjennom kandidatenes masteroppgaver, men legger til at for å være på den sikre siden har komiteen gått grundigere til verks. Dette for å være på den sikre siden.

Blir bedt om å kopiere

– Å kopiere andre gjøres ofte i et kor. Faktisk får vi rett som det er beskjed om å lytte til de andre. Denne typen kopiering har vi av den grunn sett helt bort fra som diskvalifiserende for å inneha verv i koret. Da står vi igjen med direkte juks og plagiat som vi jobber med nå i sluttspurten før årsmøteforhandlingene fredag. I dette arbeidet er kompetanse til å tolke funnene helt avgjørende, sier valgkomiteleder Stenhammer.

Han forteller at det særlig er, det han kaller, den rivende digitale utviklinga som har gjort det vanskeligere å avsløre juks og plagiat. Arbeidet er tidkrevende og krever nøyaktighet og presisjon.

Faglig tyngde

TYNGDE: 2. tenor Bjøntegaards digitale kompetanse har vært viktig i arbeidet med å avsløre eventelle plagiat.

– Vi får nå betalt for den forrige valgkomiteens fokus på å sette sammen en valgkomité med tung og variert kompetanse. Det har vært avgjørende for vårt arbeid at valgkomiteen har vært så faglig godt sammensatt. Kjølemontør og 2. tenor Bjøntegaard har både den digitale innsikten og forståelsen etter blant mye annet å ha innført bruken av appen Spond i koret, mens pensjonert veterinær og 2. tenor Lømo har evner gode nok til å ha det akademiske perspektivet på problemstillingene, sier en sliten men målbevisst valgkomiteleder.

Bekrefter lite

Igjen er det knyttet stor interesse til årsmøteforhandlingene til det veldige koret med de velsittende og åpenbart velsydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen. Valgkomiteens leder er ikke interessert i å snakke om navn, men Burgunder-Nytt har grunn til å tro at det blir utskiftninger også denne gangen.

– Jeg kan si så mye som at det er hele fire medlemmer av det sittende presidentskapet som står på valg. Hvem får du nesten finne ut selv, sier en uvanlig ordknapp 1. bass.

Burgunder-Nytts graveredaksjon har funnet ut at finansforvalter, 1. tenor Granrud, visepresident 2. tenor Søgaard, presidentskapsmedlem og KU-leder,1. bass Norman, arrangementsansvarlig, 2. bass Kjendstadbakk, alle er på valg.

Kilder tett på valgkomiteen sier at dersom alle disse fire sentrale funksjonene skal erstattes i presidentskapet samtidig, vil det oppstå et tomrom som blir vanskelig å fylle.

Beskyldninger mot Burgunder-Nytt

Burgunder-Nytt erfarer derimot at bare to av de nevnte fire vil bli erstattet fredag ettermiddag. Skal vi tolke signalene fra flere uavhengige kilder svært tett på korets besluttende organ, får 1. tenor Granrud og 2. bass Kjenstadbakk avløsning. Men dette har vi ikke fått bekreftet fra ansvarlig hold.

TRYGGE: President 1. tenor Nyberg og visepresident 2. tenor Søgaard, skal etter det Burgunder-Nytt erfarer begge fortsette.

Medfører dette riktighet endres ingen i korets aller øverste toppledelse. Både president og visepresident blir i tilfelle sittende. Flere vi har snakket med, har uttrykt stor glede for dette.

Det som kan bekreftes er at etter de spennende årsmøteforhandlingene med framleggelse av beretning, vedtak av diverse planverk, regnskap, budsjett og valg, blir det årsmøtebankett med prisutdelinger, lys loff og lune karbonader.

– Forresten så er det slik at vi også har sjekket Burgunder-Nytt for kopiering og plagiat. Direkte plagiat har vi ikke funnet, men stadige kopieringer blir benyttet uten kildehenvisning. Et eksempel er passasjen: «Det veldige koret med de velsittende og åpenbart velsydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen». Denne gjentas og gjentas og kan ikke kalles noe annet enn selvplagiat, avslutter valgkomiteleder 1. bass Stenhammer med en alvorlig mine.

Vemodig og sterkt farvel med Ole Paus

Elverum Mannskor var representert under bisettelsen av mannskor-vennen Ole Paus. En annen venn er Sturla Stålsett som ledet seremonien.

Det ble et verdig og vemodig farvel med Elverum- og Elverum Mannskor-vennen Ole Paus. Representanter fra Burgunderjakkene var naturligvis representert under bisettelsen.

2.tenor Madsbu under minnesamværet i Kulturkirken Jakob etter selve bisettelsen. Stilfull i burgunderrødt selvsagt.

Viselegenden og nasjonalskalden, Ole Paus, ble bisatt i Kulturkirken Jakob 4. januar. Det skulle bli en vakker og verdig seremoni. Alt av kulturkjendiser i landet var møtt opp for å vise sin ære og respekt. Sissel Kyrkjebø, Ketil Bjørnstad, Jonas Fjeld, Stein Torleif Bjella, Lars Lillo Stenberg, Silje Nergaard, Inger Lise Rypdal, Åse Kleveland, Linn Skåber, Thomas Giertsen og Atle Antonsen kan nevnes. I tillegg må kulturminister Lubna Jaffery og 2.tenorene Østmoe og Madsbu fra Elverum Mannskor nevnes.

2. tenorene Madsbu og Østmoe under festforestillingen «Skreddersydd i 125 år» i januar i fjor. Ole Paus var det naturlige midtpunktet.

– Ole Paus har betydd mye for Elverum Mannskor. Særlig må nevnes en av superartistens siste store opptredener, nemlig vår jubileumsforestilling «Skreddersydd i 125 år» for et år siden. Slik sett skal du ikke se bort ifra at Elverum Mannskor også betydde noe for Ole Paus. Det er stort, men også til å forstå, at vi, som mannskor og institusjon, blir invitert til å delta i en slik anledning, sa 2. tenor Madsbu etter seremonien.

Madsbu forteller at et ekstra poeng er at Sturla Stålsett, som ledet den nevnte jubileumskonserten, også ledet seremonien i Kulturkirken Jacob.

– På en trist dag, er det fint å tenke på at Elverum Mannskor har en rolle i å knytte fine mennesker sammen. Det var også en av årsakene til av koret vårt ble invitert til minnesamværet etter seremonien. Det ble en fin stund sammen med de nærmeste og andre gode venner av Ole Paus, sier en beveget 2. tenor Østmoe.

Konsert med julestemningsgaranti

President 1. tenor Nyberg garanterer julestemning når Elverum Mannskor serverer konsertopplevelsen «Snøfall og andre innfall» på Skogmuseet torsdag 14. desember.

KLAR: President 1. tenor Nyberg er klar for å skape ekte førjulsstemning.

Den veltalende og bestandig godt opplagte presidenten sier at denne gangen vil publikum få servert en ren Elverum Mannskor-produksjon, eller «Absolute Burgunder», som er den mer folkelige betegnelsen på konseptet.

Billetter kan du sikre deg her

– Vi ser at mange kor trekker til seg ymse artister for på en måte å toppe opplevelsen. Vi har jo selv samarbeidet med nasjonale og internasjonale krefter. Så vi tok en runde på hvem som kunne være aktuelle denne gangen og landet på at vi like gjerne kunne lete etter stjerneskudd i våre egne rekker. Vi er jo selv premiert som et av de aller beste korene, sier presidenten for det høyt dekorerte koret med de åpenbart skreddersydde burgunderrøde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen.

Den noen ganger helt renstrøkne tenoren sier at koret vil stille mannsterke og alle kveldens solister er plukket fra korets egne medlemmer. Presidenten røper at Burgunderjakkene denne kvelden vil presentere et magisk spekter av julemusikk og kan røpe høydepunkter som klassikeren O Helga Natt og Selmas Sang fra NRK. 

– Det er verdt å nevne at de siste oppsetningene våre har vært utsolgt, så det kan være smart å være tidlig ute. Og for all del; publikum får selvsagt muligheten til delta i allsang sammen med det høyt premierte mannskoret vårt, avslutter presidenten. Han lover å slippe flere eventyrlige detaljer rundt den veldige konsertopplevelsen i ukene fram til den store konsertbegivenheten.

Frykter ingen korrupsjon etter statsministerbesøket

KLAR TALE: Visepresident 2.tenor Søgård sier han ikke mistenker at Erna Solbergs besøk til Elverum Mannskor kan være noen sak i forhold til ektemannen Sindre Finnes sine bevegelser.

– Nei. Vi har ikke bedt om granskning. Ganske enkelt fordi vi ikke har mistanke om at ektemannen Sindre Finnes hadde noen rolle i daværende statsminister Erna Solbergs besøk til Elverum Mannskor høsten 2021, sier visepresident, 2. tenor Søgård.

Skandalen rundt tidligere statsminister Erna Solberg (H) og hennes ektemann Sindre Finnes sine aktiviteter når stadig nye høyder. I både nasjonale og internasjonale kormiljøer har det derfor den siste tiden blitt spekulert på om muligens ektemannen også kan ha hatt en finger med da statsministeren besøkte Elverum Mannskor som en av sine siste offisielle opptredener som statsminister høsten 2021.

Ekte interesse

– Utfra det vi vet nå, er det ikke noe som tyder på annet enn at statsministeren kom til Elverum utelukkende for å høre det spesialkomponerte korverket «Korona-Meny» som vi hadde produsert i forbindelse med gjenåpningen av landet etter pandemien, sier den bestandig veltalende og godt funderte visepresidenten for det høyt dekorerte og meritterte koret i de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, 2. tenor Søgård.

Visepresidenten sier at ektemann Finnes neppe kan ha hatt muligheter til å tjene noe på kunnskapen om at ektefelle og statsminister Solberg skulle besøke Elverum Mannskor. Han sier at koret så langt ikke har merket at verdien har steget eller at etterspørselen har økt verken på de store CD- eller videoproduksjonene koret fortsatt har på til salgs på lageret.

Se den mye omtalte musikkvideoen «Korona-Meny» her.

Er diskutert

Burgunder-Nytt sitter på kunnskap om at presidentskapet i det på mange måter veldige mannskoret har hatt samtaler rundt Solberg/Finnes-skandalen og eventuelle innside-spørsmål. Men saken er ikke nevnt i de offisielle møtereferatene.

Særlig skal presidentskapet brukt tid på det moralske ansvaret koret uansett hadde da de brukte av statsministerens tid. Mens Solberg var i Elverum, kunne jo ektemannen i teorien fritt handle aksjer på børsen i fred og ro hjemme i statsministerboligen.

– Jeg tror nok ikke vi er den eneste virksomheten her til lands som har tatt en uformell runde på forholdet til statsminister Erna Solberg. Som har tatt en moralsk og etisk sjekk, for å si det sånn. Det ligger ingen dramatikk i dette. Som et grensesprengende og flere ganger regjeringsnevnt mannskor, var det helt naturlig også for oss å ta en slik runde. Men vi har kommet fram til at alt vårt formelle er godt innenfor i forhold til daværende statsminister Erna Solberg. Jeg kan si at både koret, statsministeren og hennes følge hadde en ekte og god opplevelse den vakre høstkvelden i Elverum, sier den bestandig substansielle og etisk sterke visepresidenten med den godt utviklede rettferdighetssansen og den udiskutable burgunderpolitisk faglige tyngden.

Les Burgunder-Nytts omtale av besøket her:

Klart for Høstjazz i Burgunder

Den helt unike blandingen av mannskorsang og gla`jazz er etter hvert blitt kjent for musikkelskere i hele Østerdalen.

Onsdag 25. oktober er det igjen klart for musikalsk toppmøte mellom det høyt dekorerte og prisbelønte Elverum Mannskor og de stødige guttene i Christianfjeld Jazzorchester. Denne gangen er Thon Partner Elgstua stedet og moroa starter 19.30. Selvsagt med gode muligheter for noe høsthyggelig i glassene.

– Dette er blitt en årlig happening for oss. Et fint avbrekk og noe vi ser fram til hver gang. Lave skuldre og lav kunstnerisk terskel er noen ganger befriende. Og for noe karer vi har i ryggen, Christianfjeld Jazzorchester leverer bestandig fra aller øverste hylle, sier konstituert leder av Elverum Mannskors kunstneriske utvalg, 2. bass Kjenstadbakk.

Billetter kan enten kjøpes i døra eller ved å følge denne lenken.

KLAR: Burgunderrødt er høstens farge, sier visepresident 2. tenor Søgård.

Den uvanlig musikalske og bestandig godt forberedte 2.bassen kan love et variert program med flere ulike avdelinger. Den svært veltalende og bestandig humane konstituerte lederen holder det meste av programmet unna offentligheten, men sier det blir både gode drikkeviser og vemodig vakre mannskorperler.

Også den ofte mer snakkesalige visepresident og 2. tenor Søgård sier til Burgunder-Nytt at dette blir en konsert som garantert vil få publikum til å glemme høstmørket noen timer.

– Burgunderrød er en av høstens farger. Du kan si vi med denne konserten ønsker å sette en musikalsk farge på årstiden, sier visepresidenten på sin sedvanlige og særegne lyriske måte.

– Elverum Mannskor styrkes uansett

ÅPENT: President 1. tenor Nyberg kan fastslå at Elverum Mannskor vil komme styrket ut uansett om Lillan Skjærvik (Ap), Yngve Sætre (H) eller Arnfinn Uthus (Sp) vinner makta i Elverum.

Høyre ønsker at Elverum Mannskor skal gå først i 17. mai-toget, Sp sier at korets triple bunnlinjetenkningen er en modell Elverum kommune også kan benytte. Ap tenker at korets internasjonale nettverk kan bli kommunens inngangsbillett til globale kulturutvekslinger.

Som vanlig når det nærmer seg valg i Elverum, setter Burgunder-Nytts korpolitisk avdeling i gang en ordførerduell. Også denne gangen er Aps Lillian Skjærvik, Høyres Yngve Sætre og Sps Arnfinn Uthus de tre mest opplagte ordførerkandidatene.

– Skal vi tro topp-politikernes klare svar på en del av spørsmålene, kan vi vente et utstrakt samarbeid på en rekke områder de neste fire åra, uansett hvem som måtte vinne valget, sier president 1. tenor Nyberg i det høyt dekorerte, flere ganger regjeringsnevnte og internasjonalt anerkjente koret.

Den triple bunnlinje

Høyres Yngve Sætre er som vanlig noe mer ordrik enn sine konkurrenter og særlig i spørsmålet om Elverum Mannskors opp mot eventyrlige triple-bunnlinjetekning kan være en modell også for Elverum kommune.

GOD MODELL: Arnfinn Uthus (Sp)

– Så lenge det også innføres en fjerde bunnlinje i tillegg som inneholder summen av av de tre nevnte bunnlinjer. Da vil man kunne oppnå en noe svulstig, men samtidig fyldig bunnlinje, som gir økt handlingsrom både politisk og kulturelt, skriver Sætre.

Arnfinn Uthus nøyer seg med å skriva at den triple bunnlinjetekningen er en modell som kan brukes for Elverum kommune mens den sittende ordføreren, Aps Lillian Skjærvik mener vi trenger mer harmoni og at vi bør synge etter samme noter.

Grensesprengende

Ordførerkandidatene er helt enige om at det ikke finnes andre mannskor med burgunderrøde korjakker som er i nærheten av å framføre Elverumssangen slik som Elverum Mannskor. Kanskje er Aps kandidat mest treffende.

KLAR STØTTE: Lillian Skjærvik (Ap).

– Burgunderrøde korjakker og Elverumssangen? Jeg tror Elverum Mannskor har patent på kombinasjonen. Elverum Mannskor er i en liga for seg selv, skriver Skjærvik.

Arnfinn Uthus treffer uvanlig godt på sitt svar på spørsmålet om i hvor stor grad korets suksess er et resultat av at merkevarebygging og å sette kvalitet i system over tid er blitt prioritert.

– Mannskoret har til stadighet sprengt grenser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er helt klart at korets målsetninger har båret frukter, svarer Sp-sjefen i Elverum.

En rett Høyre

TREFFER: Yngve Sætre (H).

Senterpartiet er åpne for å bruke koret som rådgivere «når dette finnes formålstjenlig for kommunen» og Ap er åpne for kanskje å sy kapper, gi koret glitrende mikrofoner og rulle ut den røde løperen. Høyres Yngve Sætre har kanskje den beste oppsummeringen.

– Historien viser at Elverum Mannskor er noe av det ypperste menneskeslekten har prestert innen sjangeren kunst, kultur og lidenskap. Å bruke kalde revisorbetegnelser som merkevare, kvalitet og system for å beskrive Elverum Mannskor blir for smått, skriver en uvanlig treffende Høyre-topp.

Nyttig

Den bestandig klarttenkende og verbalt treffende presidenten i Elverum Mannskor oppsummerer at duellen har vært oppklarende og løfterik for det veldige koret.

– Kanskje noen av kandidatenes løfter og deler av rosen må settes på kontoen for valgflesk og velgersmiger. Men likevel finnes gjennomsubstansielle utspill og løfter vi tar med oss i vårt videre arbeid. Konklusjonen er også denne gangen at det aller sikreste er å gi sin stemme til Elverum Mannskor – det burgunderrøde alternativ, sier den helt enstemmig valgte og uvanlig godt empatisk utviklede president 1. tenor Nyberg.

Stasforvalter-rollen er fylt

VIKTIG: Statsforvalter Knut Storberget er utnevnt til Stasforvalter i Elverum Mannskor.

Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, er utnevnt til Elverum Mannskors offisielle Stasforvalter. – Det er veldig mye stas å forvalte, men dette har både jeg og den øvrige toppledelsen tro på at nå er i de aller beste hender, sier president 1. tenor Nyberg.

– Vi har lenge tenkt på hvordan vi skal forvalte den stadige økende mengde av stas i vårt høyt dekorerte og etter hvert meritterte og internasjonalt anerkjente kor. Svaret ga seg selv da Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, selv så det åpenbare behovet og tilbød seg sine tjenester, sier Elverum Mannskors helt enstemmige og høyt beskattede president, 1. tenor Nyberg til Burgunder-Nytt i en kort med presis kommentar etter den høytidelige seremonien hjemme hos Kongen og Regjeringens fremste representant i Innlandet.

Satte stemningen

Det var under Storbergets havefest nylig, at selve seremonien ble gjennomført. I selskap med statsråder, forsvarstopper og andre representanter fra det offentlige Norge, stilte 30 renstrøkne og svært opplagte medlemmer fra koret med den helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen og de åpenbart skreddersydde og opp mot vemodig vakre burgunderrøde korjakkene opp og serverte korsang fra aller øverste hylle. Dette for å skape den rette stemningen.

Og stemningen ble satt med mannskorklassikeren «Olav Trygvason».

Velvalgte ord

Burgunder-Nytt har vært så heldige å få tilgang til president 1. tenor Nybergs tale og her følger et redigert utdrag av den umåtelig populære presidentens uforglemmelige framføring:

«Mannskor er stas. Elverum Mannskor er stor stas. Så mye stas er det blitt at behovet for en ansvarlig forvaltning av all stasen er blitt nødvendig. Det handler om å forvalte mengden av slik som det velkledde, elegante, glamorøse, overdådige, stilfulle, feiende, flotte, glansfulle, smarte, raffinerte og faktisk fjonge ved vårt internasjonalt anerkjente kor. Alt definert som former av stas.

STOLT: Stolte kormedlemmer og stolt hovedperson under den veldige seremonien.

Etter at Knut Storberget, i sin tale til koret under 125-årsbanketten i januar, antydet at vi trenger en trygg forvaltning av alt det staselige og til og med tilbød seg sine tjenester, ble en hurtigarbeidende komite satt ned.

Komiteen har nå konkludert og har funnet at 16 år som stortingsrepresentant, seks år som justisminister, leder av Forsvarskommisjonen og stillingen som Statsforvalter i Innlandet må regnes som tilstrekkelig i forhold til å forvalte Elverum Mannskors stas. Så med dette utnevner vi Knut Storberget til Elverum Mannskors offisielle Stasforvalter».

Jubelen tok nesten ingen ende. En svensk drikkevise ble servert før tårene fikk fritt utløp da korets stemte i til «Elverumssangen».

– Et fint øyeblikk. En viktig begivenhet. Jeg er stolt, glad og ikke minst lettet, sa 1.tenor president Nyberg rett etter begivenheten.