Historien

Burgunder i 120

I forbindelse med Elverum Mannskors 120 årsjubileum 11. november 2017 ble det laget en utstilling der korets eventyrlige historie ble presentert. Klikk her eller på tittelen og få et innblikk i historien fra bryggerieier Lund og 20 andre i 1897 og til dagens robuste kor på rundt 50 mann. En historie med dramatikk, lidenskap og kjærlighet. Og ikke minst om sangerglede og kameratskap på tvers av samfunnslag  og generasjoner.