Kategoriarkiv: Nyheter

Har innført enkepensjon

Som det første mannskoret på den nordlige halvkule, har Elverum Mannskor innført en form for enkepensjon til sine etterlatte.

PENSJON: President 1. tenor Nyberg står i spissen for det viktige etterlattearbeidet.

– Først forbauselse og vantro, så inderlig forståelse, stolthet og en indre godhetsfølelse.

Slik uttrykker en kilde, som er tett på det veldige og høyt dekorerte Elverum Mannskor, den stemningen som spredte seg under årsmøteforhandlingene nylig. Stemningen ble skapt da nå avgåtte finansforvalter 1. tenor Granrud redegjorde for enkepensjonsordningen som nå er innført.

Burgunder-Nytt har fått opplyst at nyheten ble sluppet helt mot slutten av årsmøteforhandlingene da tiden var kommet for diskusjoner og meningsutveksling rundt regnskaper og budsjetter og den slags.

Her kom det fram at investeringene koret gjorde ved anskaffelsen av nye skreddersydde korjakker i 2023 hadde en vri korverden ikke har sett maken til.

HJERNEN: Avgåtte finansforvalter 1. tenor Granrud skal være hjernen bak den oppsiktsvekkende enkepensjonen.

– Presidentskapet påla guttene en egenandel på 1.000 kroner. Det var da mulighetene åpnet seg og vi gjorde denne finansielle gesten til våre pårørende. Halvparten av egenandelen fryses nemlig ned ned og kalles et depositum. Når et kormedlem faller fra, kan de etterlatte levere jakka og motta depositumsbeløpet. Vi har kalt det for Burgunderjakkenes enkepensjonsfond, forklarer president 1. tenor Nyberg.

Det må nevnes at hundretusenerkronersinvesteringen ble tatt rett på driftsbudsjettet. Korets oppsparte fond ble ikke benyttet.

Den bestandig dypt seriøse og substansielle presidenten for det internasjonalt anerkjente koret, mener enkepensjonens størrelse i kroner kanskje ikke utgjør den helt store forskjellen. Men han sier det kan bety mye rent følelsesmessig i en vanskelig tid.

– Så rart det enn høres ut, tror jeg denne pensjonen også kan virke positivt også når vi kormedlemmene lever. Vi bruker mye tid på å nå nye kunstneriske mål og være et grensesprengende kor. Forståelsen for tidsbruken kan øke med kunnskapen om at det finnes en gevinst å hente i målområdet, for å si det på den måten, sier president 1. tenor Nyberg.

Presidenten sier at den nye pensjonsordningen er kommet som resultat av det omfattende inkluderings- og etterlattearbeidet som koret har intensivert de senere åra.

Valgkomiteens arbeid trekker ut

– I lys av de siste dagers hendelser, har vi sett oss nødt til å gå et par ekstra runder med kandidatene til det nye presidentskapet. Særlig opp mot mulig juks, kopiering og plagiat, sier valgkomiteens leder, 1. bass Stenhammer.

RYKTER: President 1. tenor Nyberg (nederst) sitter trygt mens ryktene sier at finansforvalter 1. tenor Granrud er på veg ut av presidentskapet. Det omfattende valgkomitearbeidet ledes av 1. bass Stenhammer.

Den bunnsolide, svært trofaste og kunstnerisk stødige 1. bassen sier det har vært forholdsvis enkelt å gå gjennom kandidatenes masteroppgaver, men legger til at for å være på den sikre siden har komiteen gått grundigere til verks. Dette for å være på den sikre siden.

Blir bedt om å kopiere

– Å kopiere andre gjøres ofte i et kor. Faktisk får vi rett som det er beskjed om å lytte til de andre. Denne typen kopiering har vi av den grunn sett helt bort fra som diskvalifiserende for å inneha verv i koret. Da står vi igjen med direkte juks og plagiat som vi jobber med nå i sluttspurten før årsmøteforhandlingene fredag. I dette arbeidet er kompetanse til å tolke funnene helt avgjørende, sier valgkomiteleder Stenhammer.

Han forteller at det særlig er, det han kaller, den rivende digitale utviklinga som har gjort det vanskeligere å avsløre juks og plagiat. Arbeidet er tidkrevende og krever nøyaktighet og presisjon.

Faglig tyngde

TYNGDE: 2. tenor Bjøntegaards digitale kompetanse har vært viktig i arbeidet med å avsløre eventelle plagiat.

– Vi får nå betalt for den forrige valgkomiteens fokus på å sette sammen en valgkomité med tung og variert kompetanse. Det har vært avgjørende for vårt arbeid at valgkomiteen har vært så faglig godt sammensatt. Kjølemontør og 2. tenor Bjøntegaard har både den digitale innsikten og forståelsen etter blant mye annet å ha innført bruken av appen Spond i koret, mens pensjonert veterinær og 2. tenor Lømo har evner gode nok til å ha det akademiske perspektivet på problemstillingene, sier en sliten men målbevisst valgkomiteleder.

Bekrefter lite

Igjen er det knyttet stor interesse til årsmøteforhandlingene til det veldige koret med de velsittende og åpenbart velsydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen. Valgkomiteens leder er ikke interessert i å snakke om navn, men Burgunder-Nytt har grunn til å tro at det blir utskiftninger også denne gangen.

– Jeg kan si så mye som at det er hele fire medlemmer av det sittende presidentskapet som står på valg. Hvem får du nesten finne ut selv, sier en uvanlig ordknapp 1. bass.

Burgunder-Nytts graveredaksjon har funnet ut at finansforvalter, 1. tenor Granrud, visepresident 2. tenor Søgaard, presidentskapsmedlem og KU-leder,1. bass Norman, arrangementsansvarlig, 2. bass Kjendstadbakk, alle er på valg.

Kilder tett på valgkomiteen sier at dersom alle disse fire sentrale funksjonene skal erstattes i presidentskapet samtidig, vil det oppstå et tomrom som blir vanskelig å fylle.

Beskyldninger mot Burgunder-Nytt

Burgunder-Nytt erfarer derimot at bare to av de nevnte fire vil bli erstattet fredag ettermiddag. Skal vi tolke signalene fra flere uavhengige kilder svært tett på korets besluttende organ, får 1. tenor Granrud og 2. bass Kjenstadbakk avløsning. Men dette har vi ikke fått bekreftet fra ansvarlig hold.

TRYGGE: President 1. tenor Nyberg og visepresident 2. tenor Søgaard, skal etter det Burgunder-Nytt erfarer begge fortsette.

Medfører dette riktighet endres ingen i korets aller øverste toppledelse. Både president og visepresident blir i tilfelle sittende. Flere vi har snakket med, har uttrykt stor glede for dette.

Det som kan bekreftes er at etter de spennende årsmøteforhandlingene med framleggelse av beretning, vedtak av diverse planverk, regnskap, budsjett og valg, blir det årsmøtebankett med prisutdelinger, lys loff og lune karbonader.

– Forresten så er det slik at vi også har sjekket Burgunder-Nytt for kopiering og plagiat. Direkte plagiat har vi ikke funnet, men stadige kopieringer blir benyttet uten kildehenvisning. Et eksempel er passasjen: «Det veldige koret med de velsittende og åpenbart velsydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen». Denne gjentas og gjentas og kan ikke kalles noe annet enn selvplagiat, avslutter valgkomiteleder 1. bass Stenhammer med en alvorlig mine.

Frykter ingen korrupsjon etter statsministerbesøket

KLAR TALE: Visepresident 2.tenor Søgård sier han ikke mistenker at Erna Solbergs besøk til Elverum Mannskor kan være noen sak i forhold til ektemannen Sindre Finnes sine bevegelser.

– Nei. Vi har ikke bedt om granskning. Ganske enkelt fordi vi ikke har mistanke om at ektemannen Sindre Finnes hadde noen rolle i daværende statsminister Erna Solbergs besøk til Elverum Mannskor høsten 2021, sier visepresident, 2. tenor Søgård.

Skandalen rundt tidligere statsminister Erna Solberg (H) og hennes ektemann Sindre Finnes sine aktiviteter når stadig nye høyder. I både nasjonale og internasjonale kormiljøer har det derfor den siste tiden blitt spekulert på om muligens ektemannen også kan ha hatt en finger med da statsministeren besøkte Elverum Mannskor som en av sine siste offisielle opptredener som statsminister høsten 2021.

Ekte interesse

– Utfra det vi vet nå, er det ikke noe som tyder på annet enn at statsministeren kom til Elverum utelukkende for å høre det spesialkomponerte korverket «Korona-Meny» som vi hadde produsert i forbindelse med gjenåpningen av landet etter pandemien, sier den bestandig veltalende og godt funderte visepresidenten for det høyt dekorerte og meritterte koret i de velsittende og helt åpenbart skreddersydde korjakkene i den opp mot vemodig vakre burgunderrøde fargen, 2. tenor Søgård.

Visepresidenten sier at ektemann Finnes neppe kan ha hatt muligheter til å tjene noe på kunnskapen om at ektefelle og statsminister Solberg skulle besøke Elverum Mannskor. Han sier at koret så langt ikke har merket at verdien har steget eller at etterspørselen har økt verken på de store CD- eller videoproduksjonene koret fortsatt har på til salgs på lageret.

Se den mye omtalte musikkvideoen «Korona-Meny» her.

Er diskutert

Burgunder-Nytt sitter på kunnskap om at presidentskapet i det på mange måter veldige mannskoret har hatt samtaler rundt Solberg/Finnes-skandalen og eventuelle innside-spørsmål. Men saken er ikke nevnt i de offisielle møtereferatene.

Særlig skal presidentskapet brukt tid på det moralske ansvaret koret uansett hadde da de brukte av statsministerens tid. Mens Solberg var i Elverum, kunne jo ektemannen i teorien fritt handle aksjer på børsen i fred og ro hjemme i statsministerboligen.

– Jeg tror nok ikke vi er den eneste virksomheten her til lands som har tatt en uformell runde på forholdet til statsminister Erna Solberg. Som har tatt en moralsk og etisk sjekk, for å si det sånn. Det ligger ingen dramatikk i dette. Som et grensesprengende og flere ganger regjeringsnevnt mannskor, var det helt naturlig også for oss å ta en slik runde. Men vi har kommet fram til at alt vårt formelle er godt innenfor i forhold til daværende statsminister Erna Solberg. Jeg kan si at både koret, statsministeren og hennes følge hadde en ekte og god opplevelse den vakre høstkvelden i Elverum, sier den bestandig substansielle og etisk sterke visepresidenten med den godt utviklede rettferdighetssansen og den udiskutable burgunderpolitisk faglige tyngden.

Les Burgunder-Nytts omtale av besøket her:

Klart for Høstjazz i Burgunder

Den helt unike blandingen av mannskorsang og gla`jazz er etter hvert blitt kjent for musikkelskere i hele Østerdalen.

Onsdag 25. oktober er det igjen klart for musikalsk toppmøte mellom det høyt dekorerte og prisbelønte Elverum Mannskor og de stødige guttene i Christianfjeld Jazzorchester. Denne gangen er Thon Partner Elgstua stedet og moroa starter 19.30. Selvsagt med gode muligheter for noe høsthyggelig i glassene.

– Dette er blitt en årlig happening for oss. Et fint avbrekk og noe vi ser fram til hver gang. Lave skuldre og lav kunstnerisk terskel er noen ganger befriende. Og for noe karer vi har i ryggen, Christianfjeld Jazzorchester leverer bestandig fra aller øverste hylle, sier konstituert leder av Elverum Mannskors kunstneriske utvalg, 2. bass Kjenstadbakk.

Billetter kan enten kjøpes i døra eller ved å følge denne lenken.

KLAR: Burgunderrødt er høstens farge, sier visepresident 2. tenor Søgård.

Den uvanlig musikalske og bestandig godt forberedte 2.bassen kan love et variert program med flere ulike avdelinger. Den svært veltalende og bestandig humane konstituerte lederen holder det meste av programmet unna offentligheten, men sier det blir både gode drikkeviser og vemodig vakre mannskorperler.

Også den ofte mer snakkesalige visepresident og 2. tenor Søgård sier til Burgunder-Nytt at dette blir en konsert som garantert vil få publikum til å glemme høstmørket noen timer.

– Burgunderrød er en av høstens farger. Du kan si vi med denne konserten ønsker å sette en musikalsk farge på årstiden, sier visepresidenten på sin sedvanlige og særegne lyriske måte.

– Elverum Mannskor styrkes uansett

ÅPENT: President 1. tenor Nyberg kan fastslå at Elverum Mannskor vil komme styrket ut uansett om Lillan Skjærvik (Ap), Yngve Sætre (H) eller Arnfinn Uthus (Sp) vinner makta i Elverum.

Høyre ønsker at Elverum Mannskor skal gå først i 17. mai-toget, Sp sier at korets triple bunnlinjetenkningen er en modell Elverum kommune også kan benytte. Ap tenker at korets internasjonale nettverk kan bli kommunens inngangsbillett til globale kulturutvekslinger.

Som vanlig når det nærmer seg valg i Elverum, setter Burgunder-Nytts korpolitisk avdeling i gang en ordførerduell. Også denne gangen er Aps Lillian Skjærvik, Høyres Yngve Sætre og Sps Arnfinn Uthus de tre mest opplagte ordførerkandidatene.

– Skal vi tro topp-politikernes klare svar på en del av spørsmålene, kan vi vente et utstrakt samarbeid på en rekke områder de neste fire åra, uansett hvem som måtte vinne valget, sier president 1. tenor Nyberg i det høyt dekorerte, flere ganger regjeringsnevnte og internasjonalt anerkjente koret.

Den triple bunnlinje

Høyres Yngve Sætre er som vanlig noe mer ordrik enn sine konkurrenter og særlig i spørsmålet om Elverum Mannskors opp mot eventyrlige triple-bunnlinjetekning kan være en modell også for Elverum kommune.

GOD MODELL: Arnfinn Uthus (Sp)

– Så lenge det også innføres en fjerde bunnlinje i tillegg som inneholder summen av av de tre nevnte bunnlinjer. Da vil man kunne oppnå en noe svulstig, men samtidig fyldig bunnlinje, som gir økt handlingsrom både politisk og kulturelt, skriver Sætre.

Arnfinn Uthus nøyer seg med å skriva at den triple bunnlinjetekningen er en modell som kan brukes for Elverum kommune mens den sittende ordføreren, Aps Lillian Skjærvik mener vi trenger mer harmoni og at vi bør synge etter samme noter.

Grensesprengende

Ordførerkandidatene er helt enige om at det ikke finnes andre mannskor med burgunderrøde korjakker som er i nærheten av å framføre Elverumssangen slik som Elverum Mannskor. Kanskje er Aps kandidat mest treffende.

KLAR STØTTE: Lillian Skjærvik (Ap).

– Burgunderrøde korjakker og Elverumssangen? Jeg tror Elverum Mannskor har patent på kombinasjonen. Elverum Mannskor er i en liga for seg selv, skriver Skjærvik.

Arnfinn Uthus treffer uvanlig godt på sitt svar på spørsmålet om i hvor stor grad korets suksess er et resultat av at merkevarebygging og å sette kvalitet i system over tid er blitt prioritert.

– Mannskoret har til stadighet sprengt grenser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er helt klart at korets målsetninger har båret frukter, svarer Sp-sjefen i Elverum.

En rett Høyre

TREFFER: Yngve Sætre (H).

Senterpartiet er åpne for å bruke koret som rådgivere «når dette finnes formålstjenlig for kommunen» og Ap er åpne for kanskje å sy kapper, gi koret glitrende mikrofoner og rulle ut den røde løperen. Høyres Yngve Sætre har kanskje den beste oppsummeringen.

– Historien viser at Elverum Mannskor er noe av det ypperste menneskeslekten har prestert innen sjangeren kunst, kultur og lidenskap. Å bruke kalde revisorbetegnelser som merkevare, kvalitet og system for å beskrive Elverum Mannskor blir for smått, skriver en uvanlig treffende Høyre-topp.

Nyttig

Den bestandig klarttenkende og verbalt treffende presidenten i Elverum Mannskor oppsummerer at duellen har vært oppklarende og løfterik for det veldige koret.

– Kanskje noen av kandidatenes løfter og deler av rosen må settes på kontoen for valgflesk og velgersmiger. Men likevel finnes gjennomsubstansielle utspill og løfter vi tar med oss i vårt videre arbeid. Konklusjonen er også denne gangen at det aller sikreste er å gi sin stemme til Elverum Mannskor – det burgunderrøde alternativ, sier den helt enstemmig valgte og uvanlig godt empatisk utviklede president 1. tenor Nyberg.

Stasforvalter-rollen er fylt

VIKTIG: Statsforvalter Knut Storberget er utnevnt til Stasforvalter i Elverum Mannskor.

Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, er utnevnt til Elverum Mannskors offisielle Stasforvalter. – Det er veldig mye stas å forvalte, men dette har både jeg og den øvrige toppledelsen tro på at nå er i de aller beste hender, sier president 1. tenor Nyberg.

– Vi har lenge tenkt på hvordan vi skal forvalte den stadige økende mengde av stas i vårt høyt dekorerte og etter hvert meritterte og internasjonalt anerkjente kor. Svaret ga seg selv da Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, selv så det åpenbare behovet og tilbød seg sine tjenester, sier Elverum Mannskors helt enstemmige og høyt beskattede president, 1. tenor Nyberg til Burgunder-Nytt i en kort med presis kommentar etter den høytidelige seremonien hjemme hos Kongen og Regjeringens fremste representant i Innlandet.

Satte stemningen

Det var under Storbergets havefest nylig, at selve seremonien ble gjennomført. I selskap med statsråder, forsvarstopper og andre representanter fra det offentlige Norge, stilte 30 renstrøkne og svært opplagte medlemmer fra koret med den helt oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen og de åpenbart skreddersydde og opp mot vemodig vakre burgunderrøde korjakkene opp og serverte korsang fra aller øverste hylle. Dette for å skape den rette stemningen.

Og stemningen ble satt med mannskorklassikeren «Olav Trygvason».

Velvalgte ord

Burgunder-Nytt har vært så heldige å få tilgang til president 1. tenor Nybergs tale og her følger et redigert utdrag av den umåtelig populære presidentens uforglemmelige framføring:

«Mannskor er stas. Elverum Mannskor er stor stas. Så mye stas er det blitt at behovet for en ansvarlig forvaltning av all stasen er blitt nødvendig. Det handler om å forvalte mengden av slik som det velkledde, elegante, glamorøse, overdådige, stilfulle, feiende, flotte, glansfulle, smarte, raffinerte og faktisk fjonge ved vårt internasjonalt anerkjente kor. Alt definert som former av stas.

STOLT: Stolte kormedlemmer og stolt hovedperson under den veldige seremonien.

Etter at Knut Storberget, i sin tale til koret under 125-årsbanketten i januar, antydet at vi trenger en trygg forvaltning av alt det staselige og til og med tilbød seg sine tjenester, ble en hurtigarbeidende komite satt ned.

Komiteen har nå konkludert og har funnet at 16 år som stortingsrepresentant, seks år som justisminister, leder av Forsvarskommisjonen og stillingen som Statsforvalter i Innlandet må regnes som tilstrekkelig i forhold til å forvalte Elverum Mannskors stas. Så med dette utnevner vi Knut Storberget til Elverum Mannskors offisielle Stasforvalter».

Jubelen tok nesten ingen ende. En svensk drikkevise ble servert før tårene fikk fritt utløp da korets stemte i til «Elverumssangen».

– Et fint øyeblikk. En viktig begivenhet. Jeg er stolt, glad og ikke minst lettet, sa 1.tenor president Nyberg rett etter begivenheten.

Solister sang i kor

– Her var det mye som overrasket, sier en talsmann for den tallrike delegasjonen fra Elverum Mannskor som overvar Festspill-konserten med Det Norske Solistkor.

SANG: Vakker låt det, uansett om det var et kor eller en samling solister. Foto: Burgunder-Nytt

16 av de de håndplukkede profesjonelle sangerne som er med i Det Norske Solistkor stilte i Hamardomen til konsert under Festspillene i Elverum. I den anledning var selvsagt en tung delegasjon fra de burgunderrøde kulturambassadørene i Elverum Mannskor møtt opp for å hente inspirasjon og plukke opp eventuelle triks og tips.

Solo-kor

– Mye overrasket. For det første var det både kvinner og menn sammen, likevel framsto det som ett kor. Så begynner man jo å tenke på om et gitt antall solister kan kalles for et kor eller om det er en samling av solister. Kan Elverum Mannskors rundt 50 medlemmer for eksempel kalle seg solister, spør en av representantene for det høyt dekorerte og flere ganger meritterte mannskoret med den triple bunnlinjetenkningen.

Burgunder-Nytts faktaavdeling har sjekket og funnet ut at en solist er en person som framfører noe alene og at et kor er en gruppe mennesker som synger sammen i organisert form.

Imponerende

– Mulig er dette med organisert form det avgjørende. Solistene byttet ofte plass under konserten og gikk fram og tilbake på scena. De begynte til og med utenfor scena. Det er mulig å tvile på hvor organisert det var. Selv har vi jo en rimelig fast og godt organisert oppstilling, sier talsmannen fra Elverum Mannskor.

Men lyden fra sangerne som var samlet på scena, var det ikke noe å si på. De musikalske prestasjonene var store og mektige.

– Men kanskje fusket de aldri så lite. Alle hadde jukselapper i form av store mapper med noter og tekst og alle brukte helt åpenlyst stemmegafler for å finne tonen. Kanskje litt pussig, men som sagt; det låt som ei kule og var en stor musikalsk opplevelse. Uansett om vi snakker om kor eller samling av solister, avslutter en tross alt svært imponert og oppglødd representant fra Elverum Mannskor.

Alle ble håndtakket for innsatsen

FORENING: Det blir noe spesielt da profesjonalitet møtes. Foto: Festspillene i Elverum

Samtlige medlemmer i det internasjonalt anerkjente Elverum Mannskor ble håndtakket for innsatsen av den spanske stordirigenten Juanjo Mena. Profesjonalitet satt i system, hvisket publikum.

Som vanlig satte Elverum Mannskor stemningen og sikret høy kunstnerisk kvalitet under avsyngingen av selveste Elverumssangen under åpningen av Festspillene i Elverum nylig. Som i realiteten de eneste offisielle leverandørene av bysangen, er det meritterte og høyt dekorerte mannskoret med den oppsiktsvekkende triple bunnlinjentenkningen, helt selvskrevne da høytid og stolthet skal bygges i Elverum.

– For oss er dette blitt en stolt og fin tradisjon. Vi tjuvstarter på en måte nytt sangerår med å samles til Festspill-åpning. I år var det spesielt fint og flott at den verdenskjente dirigenten Juanjo Mena faktisk takket hver enkelt av oss med et varmt håndtrykk etter vår innsats, sier den alltid tilstedeværende og overordentlig skikkelige president 1. tenor Nyberg, til Burgunder-Nytt etter at teppet var falt i Terningen Arena.

Presidenten vil ikke overtolke hendelsen, men sier i en kommentar at det helt klart opplevdes som en anerkjennelse av at koret holder en standard det er verdt å sette pris på.

Burgunder-Nytt hørte at flere av det tallrike publikummet uttrykte begeistret at det skapes noe helt spesielt i rom som er bygget utelukkende på profesjonalitet. I dette tilfellet store verdensstjerner, et av Europas ytterste klassiske ungdomsorkestre og koret som nylig tok andreplassen i Innlandsmesterskapet for kor i skjønn forening. En forening som er skapt av det tvers gjennom profesjonelle og rutinerte Festspillene i Elverum.

Burgunderrød fest i det grønne

Konsert med svenske viser, allsang, dans rundt svensk maistang, god mat og godt drikke. Torsdag inviterer Elverum Mannskor og Glomdalsmuseet til stor midtsommerfeiring.

GLEDER SEG: Selveste president 1. tenor Nyberg gleder seg til en nytt burgunderrødt eventyr, denne gangen i det grønne.

– Midtsommerfesten er et resultat av at vi ønsket å gjøre noe for byen vår. Elverum Mannskor er nylig kåret til Innlandets nest beste kor og vi føler mange skal ha en del av denne nær eventyrlige kunstneriske braksuksessen. Vi ønsker på denne måten å gi noe tilbake, sier president 1. tenor Nyberg i det høyt dekorerte koret med de vemodig vakre og helt åpenbart skreddersydde korjakkene.

I korets DNA

Det internasjonalt anerkjente koret med den oppsiktsvekkende triple bunnlinjetenkningen har denne gangen gått sammen med Anno Museum Glomdalsmuseet og byr inn til svensk midtsommerfest. Torsdag blir det dans rundt maistang, svenske viseklassikere, god mat og godt drikke i den legendariske Dansepaviljongen på museet.

– Det ligger i vårt burgunderrøde DNA å bygger utvikling på tradisjoner. Å bruke museet, i dette tilfellet paviljongen, til å utvikle et nytt konsept, treffer visjonen vår godt. I tillegg faller det helt naturlig for oss å trekke inn en internasjonal dimmensjon i et slikt opplegg, sier den bestandig opplagte, veltalende og helsubstansielle presidenten med den renstrøkne tenoren.

Midtsommerfest

Tradisjonen er fest og moro i Dansepaviljongen. Det nye er en midtsommersfeiring på museet og det internasjonale er at festen blir helsvensk. Koret har børstet støvet av sine svenske sommersanger og vil i tillegg urframføre to spesielle svenske låter som Elverum Mannskor fikk arrangementene til i 125-årsgave fra Sångföreningen Manhem i Karlstad.

– Vi har enkelt og greit sydd sammen en helsvensk «midsommarfirande» i helnorske omgivelser. Ved siden av intens øving av sangene og rydding og klargjøring av paviljongen, har vi brukt mye tid på å lage en såkalt maistang. Vi har hatt en egen gruppe som har jobbet med denne saken, sier den enstemmig valgte og overmåte populære og folkekjære presidenten for Innlandet fylkes nest beste kor, 1. tenor Nyberg.

MYE JOBB: Elverum Mannskors helsvenske 2. tenor Tjälve (t.v) og visepresident 2. tenor Søgård er i gang med å produsere en maistang.

Høy bjørk

Den til vanlig korpolitiske og korstrategiske lederen for Elverum Mannskor, visepresident 2. tenor Søgård, sier at dette med maistang har tatt mye tid. Han gir mye av æren til korets helsvenske 2. tenor Tjälve.

– Man tar ei bjørk på seks meter og ei tverrstang på 1,5 meter. Noen meter med hageslange, noen skruer og noen meter tau. En haug av bjørkekvister og blomster og vips, «majstången er redo», smiler den mannskorideologisk kruttsterke 2. tenoren og ser bort på medkonstruktøren Tjälve.

President Nyberg avslutter med en bønn til alle elverumsinger; bli med på feiringa. Rammene kan ikke bli bedre og kanskje klarer vi sammen å lage en god tradisjon.

Billetter kjøpes enten i døra eller HER

– Bekrefter vår høye kvalitet

KLASSE: Sett på lyden og lytt til Elverum Mannskors framføring som ga topplasseringen.

– Tidligere har ikke konkurranse for kor vært noe tema, men vi ønsket nå å få en profesjonell og habil bedømmelse av vårt kunstneriske nivå. Det fikk vi, sier den nyvalgte presidenten for det høyt dekorerte og nå også prisvinnende internasjonalt anerkjente Elverum Mannskor, president 1. tenor Nyberg.

PRIS: President 1. tenor Nyberg og stedfortredene kunstneriske leder og tidligere president 1. tenor Mellom mottar den prestisjefylte prisen av dommer Trym Ramlo Ystad.

Det var til sammen 11 påmeldte kor til helgas Tretten KorCup. Hvert av korene fikk framføre to sanger og det var de to nasjonale korkapasitetene, Paula Margrethe Strand og Trym Ramlo Ystad, som skulle bedømme korene. Korene ble vurdert etter intonasjon, klang, interpretasjon (fortolkning) og formidling.

Hyggelig

Det halvprofesjonelle ungdomskoret Defrost Youth Choir, under ledelse av Thomas Caplin, var det som ventet ingen som kunne måle seg mot. Koret deltok vel i realiteten mer som inspirasjon enn som deltaker i selve konkurransen. På plassen etter endte Elverum Mannskor. Det ble altså pokal på første forsøk for den nyvalgte, president 1. tenor Nyberg.

BEVISET: Sammen med en pen slump penger, er diplomet det synlige beviset for kunstnerisk kvalitet.

Her er den endelige resultatlista:

1. Defrost Youth Choir
2. Elverum Mannskor
3. VOX Vaala
4. Solheimkoret
4. Ad Cantus
5. Lesja og Lesjaskog sangkor
6. Skjåk Songlag
7. Ilseng Sangforening
8. Ranglarkampen Kamferkor
9. SangKam
9. Leirets Damer 

STOLTE: President 1. tenor Nyberg og stedfortredende kunstneriske leder og tidligere president 1. tenor Mellum etter prisutdelingen.

– Kanskje var det mer hyggelig enn direkte overraskende. For oss går nemlig kameratskap og respekt hånd i hånd med kunstnerisk profesjonalitet. Vi har oppnådd mye i forhold til visjonene våre, dette var en bekreftelse på at vi også ligger innenfor i forhold til profesjonalitet, sier den helt enstemmige og svært hardtarbeidende presidenten med den glassklare tenorstemmen.

I kortoppen

Vinnerkoret var først ute med sine bidrag, Elverum Mannskor avsluttet. Kanskje ikke helt tilfeldig. Å legge høydepunktene i hver sin ende av en forestilling, er Ikke et ukjent grep for å skape en god helhetsopplevelse for publikum.

– Egentlig ikke noe vi la vekt på. Vi framførte våre bidrag «Olav Trygvasson» og «Nessun Dorma» helt uavhengig av tid og sted egentlig. Elverum Mannskor kom så godt forberedt vi kunne, med så mange av medlemmene som hadde anledning til å delta og vi leverte vårt beste der og da. Det er godt å vite at det plasserer oss helt i kortoppen, sier den nyvalgte presidenten.

Nivåforskjell

NIVÅ: Visepresident 2. tenor Søgaard stusser litt over nivåforskjellen konkurransen dokumenterte.

Visepresidenten med ansvar for det korpolitiske og korstrategiske arbeidet i det på mange måter veldige koret, 2. tenor Søgaard, sier i en kort kommentar at konkurransen viser korets kunstneriske nivå og at dette kan legges til grunn når nye prosjekter skal planlegges.

– Det som kanskje overrasker er at det er så stor nivåforskjell mellom topp og bunn. Husk at de aller fleste av disse korene øver akkurat like mye; en gang i uka. Men jeg har ikke fått sett bak resultatene og kan ikke si noe om vår fremste styrke ligger i formidling, intonasjon, klang eller interpretasjon. Når det er sagt ville vi neppe havne i toppen uten høy kvalitet innen alle fire områdene, sier en stolt og glad visepresident.