Har innført enkepensjon

Som det første mannskoret på den nordlige halvkule, har Elverum Mannskor innført en form for enkepensjon til sine etterlatte.

PENSJON: President 1. tenor Nyberg står i spissen for det viktige etterlattearbeidet.

– Først forbauselse og vantro, så inderlig forståelse, stolthet og en indre godhetsfølelse.

Slik uttrykker en kilde, som er tett på det veldige og høyt dekorerte Elverum Mannskor, den stemningen som spredte seg under årsmøteforhandlingene nylig. Stemningen ble skapt da nå avgåtte finansforvalter 1. tenor Granrud redegjorde for enkepensjonsordningen som nå er innført.

Burgunder-Nytt har fått opplyst at nyheten ble sluppet helt mot slutten av årsmøteforhandlingene da tiden var kommet for diskusjoner og meningsutveksling rundt regnskaper og budsjetter og den slags.

Her kom det fram at investeringene koret gjorde ved anskaffelsen av nye skreddersydde korjakker i 2023 hadde en vri korverden ikke har sett maken til.

HJERNEN: Avgåtte finansforvalter 1. tenor Granrud skal være hjernen bak den oppsiktsvekkende enkepensjonen.

– Presidentskapet påla guttene en egenandel på 1.000 kroner. Det var da mulighetene åpnet seg og vi gjorde denne finansielle gesten til våre pårørende. Halvparten av egenandelen fryses nemlig ned ned og kalles et depositum. Når et kormedlem faller fra, kan de etterlatte levere jakka og motta depositumsbeløpet. Vi har kalt det for Burgunderjakkenes enkepensjonsfond, forklarer president 1. tenor Nyberg.

Det må nevnes at hundretusenerkronersinvesteringen ble tatt rett på driftsbudsjettet. Korets oppsparte fond ble ikke benyttet.

Den bestandig dypt seriøse og substansielle presidenten for det internasjonalt anerkjente koret, mener enkepensjonens størrelse i kroner kanskje ikke utgjør den helt store forskjellen. Men han sier det kan bety mye rent følelsesmessig i en vanskelig tid.

– Så rart det enn høres ut, tror jeg denne pensjonen også kan virke positivt også når vi kormedlemmene lever. Vi bruker mye tid på å nå nye kunstneriske mål og være et grensesprengende kor. Forståelsen for tidsbruken kan øke med kunnskapen om at det finnes en gevinst å hente i målområdet, for å si det på den måten, sier president 1. tenor Nyberg.

Presidenten sier at den nye pensjonsordningen er kommet som resultat av det omfattende inkluderings- og etterlattearbeidet som koret har intensivert de senere åra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ERROR: si-captcha.php plugin: securimage.php not found.